26 juni 2014

nieuwe tentoonstelling Stadsarchief Breda

In het Stadsarchief is een nieuwe tentoonstelling van werk vanstudenten van AKV Sint Joost te zien. In hun werk proberen zij het veranderende tijdsbeeld van de stad in beeld te brengen. Zie voor Lees meer

20 juni 2014

Vindplaatsenkaart Breda geactualiseerd

Deze week is de actuele archeologisch puntenkaart online gezet. Op deze gemeentelijke kaart staan alle bekende vindplaatsen vermeld waar een of andere vorm van archeologisch onderzoek heeft Lees meer

19 juni 2014

Archeologisch onderzoek in Bavel

Archeologisch onderzoek aan de voet van de Bavelse berg. Vanwege de ontwikkeling van een groot gebied aan de Dorstseweg in Bavel, heeft er in mei een archeologisch onderzoek plaatsgevonden. Lees meer

19 juni 2014

Archeologie langs de HSL

Eind mei heeft er archeologisch onderzoek plaatsgevonden op een akker aan de Heilaar-Noordweg, op het bedrijventerrein Heilaar. Dit gebied grenst in het oosten aan de locatie waar in 2006 een Lees meer

16 juni 2014

De Meest Onbekende Boulevard van Breda

Het Liesbos wordt van noord naar zuid en van oost naar west doorsneden door een stelsel van brede dreven. Deze hebben al vanouds hele praktische namen: Huisdreef, Nieuwe Dreef, Torendreef enzovoorts. Lees meer

13 juni 2014

Bewoning uit de IJzertijd aan de Galderseweg

Op het terrein van hockeyclub Zwart Wit zijn afgelopen week sporen gevonden van minimaal n boerderij uit de Midden IJzertijd (5e-3e eeuw voor Christus). Het is voor het eerst dat bij onderzoek aan de Lees meer

13 juni 2014

Mooi Middeleeuws !

Bij het documenteren van archeologische vondsten die al lang geleden zijn opgegraven komen er altijd weer verrassende objecten tevoorschijn. Dit vroeg 15e eeuwse mes kan zeker tot n van de Lees meer

10 juni 2014

Uit een oude doos (3)

De inhoud van een vroeg 20e eeuwse kelder zou nooit het archeologische nieuws halen maar bij Erfgoedweb werkt het toch iets anders. Daarom dit bericht over een groot aantal flessen en flesjes, in Lees meer

1 juni 2014

De "Bredase muur" wordt weer zichtbaar in het Rijksmuseum.

Op de plek waar de Philipsvleugel nu staat, was ooit een tuin die volstond met stukken van gesloopte gebouwen. Architect Pierre Cuypers had ze bewaard, omdat hij vond dat ze belangrijk waren voor de Lees meer

1 juni 2014

Straatnamen van Hazeldonk, Effen en Princenhage staan op Erfgoedweb

Een selectie van straatnamen van Hazeldonk, Effen en Princenhage staat nu op de erfgoedwebsite. Eerder al werden verschillende straatnamen van Teteringen en Prinsenbeek geplaatst. De straatnamen zijn Lees meer

28 mei 2014

Kunst gezocht!

Aan veel gebouwen in Breda bevinden zich kunstwerken in de vorm van gevelstenen, mozaken of muurschilderingen. In de jaren vijftig en zestig vooral zijn veel gebouwen versierd met toegepaste kunst: Lees meer

21 mei 2014

een archeologische "cold case" (1)

In 1980/81, net vóór de aanstelling van de eerste stadsarcheoloog in Breda, vond er achter een pand aan de Grote Markt een "privé opgraving plaats. Niet geheel legaal, maar in die tijd niet Lees meer

2 mei 2014

Onbekend Monument: de waterspuwer

Tussen de Brabantlaan en de Claudius Prinsenlaan ligt het Van Koolwijkpark. Het belangrijkste onderdeel van dit park is de zogenaamde Engelse Tuin met strak aangelegde gazons en bloemperken, een Lees meer

2 mei 2014

Zonder vrijwilligers geen archeologie

Nou.... misschien wel archeologisch onderzoek, maar dan wel met minimale uitwerking en een sobere presentatie. Dat geldt nog veel sterker voor de uitwerking van de legendarische hoeveelheid 'oud Lees meer

25 april 2014

De grootste van Breda......

Onlangs dook in een amateurcollectie een baksteen op met een bijzondere grootte, nl. 30 x 14.5 x 6 cm. Deze is afkomstig uit een muur die zich bevond onder een 16e/17e eeuwse stadsboerderij in een Lees meer

25 april 2014

4-provincies-en-1-stad in een gracht

Tijdens het onderzoek in 2013 aan deViandenlaan werden in de gracht die rond de oude pastorie liep talloze munten aangetroffen. Het waren voornamelijk duitjes, een koperen munt voor het dagelijks Lees meer

18 april 2014

Over potten en pannen

Het bereiden van voedsel, denk aan het koken en stoven, gebeurde vanaf de 14e tot in de 18e eeuw vooral in metalen en aardewerk kookpotten. De metalen potten hingen boven het open vuur en de Lees meer

17 april 2014

project Middeleeuwen op OLV-lyceum

De vierde klas van het OLV-lyceum heeft een project over Breda in de Middeleeuwen. De leerlingen konden vandaag op school in groepjes hun bronnen bekijken, waaronder verschillende archeologische Lees meer

14 april 2014

Bij nader inzien, het Bredase Gasthuis in het RMO

Vandaag wordt de tentoonstellingBij nader inzien geopend in het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden, die tot en met 14 september te bezoeken is.In deze tentoonstelling worden de resultaten Lees meer

10 april 2014

Uit een oude doos (2)

Een curieuze vondst uit de opgraving op de hoek van de Molenstraat en de Oude Vest in 1983. De combinatie van een lekbak voor het vet en een spithouder voor kleine vlees-(?) pennen. Deze zouden in de Lees meer

Nieuwsbrief