Twee spiekers aan de Kesterenlaan

05-03-2017

Half februari is er een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan de Kesterenlaan. Tijdens dit onderzoek zijn verschillende paalsporen, kuilen en greppels gevonden.

Br 459 17 overzicht putten
Overzicht van de opgravingsputten aan de Kesterenlaan.

Twee vier-palige spiekers (graanopslagplaatsen) konden volledig worden onderzocht. Andere paalsporen behoren waarschijnlijk tot verschillende (bij)gebouwen. Deze plattegronden lagen gedeeltelijk buiten het onderzoeksgebied, waardoor deze niet volledig konden worden opgegraven.

Br 459 17 structuur 1
Br 459 17 structuur 2
Links paalsporen van spieker 1 en rechts paalsporen van spieker 2.

Naast enkele kleine stukjes handgevormd aardewerk zijn er nauwelijks vondsten aangetroffen. Mogelijk kan houtskool uit de paalsporen de spiekers dateren (door middel van C-14-onderzoek). Tussen 1997 en 2000 zijn er ten westen van het huidige onderzoeksgebied verschillende archeologische onderzoeken uitgevoerd onder de naam Moskes. Hierbij is een woonstalhuis uit de midden-bronstijd (1800-1100 v. Chr.) gevonden. Ook zijn er verschillende huisplattegronden, bijgebouwen en spiekers aangetroffen uit de late bronstijd tot en met midden ijzertijd (1100-250 v. Chr.).

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven