Voorraadpot als koelkast

Voorwerpen
-1100
  • Fragment grote voorraadpot en kleinere pot  

Op De Moskes in de Haagse Beemden werd een minimaal 23 meter lang en een vier-en-een-halve meter breed woonstalhuis uit de late bronstijd opgegraven. In het noordwestelijke deel was het woonhuis ondergebracht, de rest was bedoeld als stal voor het vee. In het woongedeelte bevond zich een kuil met daarin een grote pot met een maximale diameter van ongeveer een meter. Waarschijnlijk heeft de pot gedeeltelijk boven de grond uitgestoken en diende zo als voorraadpot. Het bovenste deel is verploegd en niet meer teruggevonden. In deze voorraadpot zat weer een kleiner potje dat de functie van 'schep' gehad kan hebben. Door het plaatsen van de pot in de grond werden de daaraan toevertrouwde granen, zoals gerst, pluimgierst en emmertarwe, koel bewaard. In feite was dit de eerste koelkast op Breda's grondgebied!

Ook interessant

Bronzen knopsikkel
Op het terrein De Moskes in de Haagse Beemden zijn uitzonderlijk veel ...
Voorwerpen
De eerste huizen
Omstreeks 1500 v.Chr., in de midden bronstijd, werden de eerste huizen...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief