Sporen van de beenbewerker

08-06-2018

Naast het werken aan de onderzoeken die nu, voorafgaand aan bouwwerkzaamheden, worden uitgevoerd, zijn we ook bezig met het verwerken van materiaal uit oudere opgravingen. In de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw zijn onderzoeken uitgevoerd, waarbij er destijds geen tijd was om al het materiaal te bekijken. Bij het uitzoeken van zeefresidu uit een oude opgraving sprong één vondst er deze maand uit: een stukje bewerkt bot, vermoedelijk een halffabricaat van een knoop of kraal.

Beenbewerking
Al sinds de prehistorie worden dierenbotten door de mens gebruikt om gereedschappen en allerhande gebruiksvoorwerpen van te maken. Bot is een materiaal dat vrij algemeen voorhanden was en goed bewerkt kon worden door het te boren, snijden of draaien. Knopen, fluitjes, kammen, kralen en tandenborstels. Het zijn enkele voorbeelden van wat men in vroegere tijden maakte van dierlijk bot. De meeste benen voorwerpen zijn afkomstig uit beerputten en kuilen. Been is een organisch materiaal dat met name in vochtige omstandigheden goed bewaard blijft. Vandaar dat het op opgravingen vooral in putten, diepe kuilen en nattere bodems teruggevonden wordt.

Ambachtslieden in de Molenstraat
Ruim 25 jaar geleden werd op de plek waar nu de Nieuwe Veste is een grote opgraving uitgevoerd. Langs de hele Molenstraat vonden archeologen de resten van huisjes, werkplaatsen en woonerven. De archeologische sporen en de duizenden vondsten geven een kijkje in het dagelijks leven van de bewoners en ambachtslieden in de Molenstraat. De Molenstraat ligt aan de rand van de middeleeuwse stad en was aan het eind van de middeleeuwen en net erna een plek waar veel ambachtslieden te vinden waren. Bij de opgravingen in de Molenstraat (in de jaren´80 en´90 van de vorige eeuw) werden veel benen voorwerpen gevonden. Interessant is dat er niet alleen complete voorwerpen werden opgegraven, maar ook het restafval van de beenbewerking en delen van bewerkte botten. Door deze vondsten weten we dat er in de Molenstraat een beenbewerker actief was. Deze ambachtsman sneed gebruiksvoorwerpen zoals kammen en speldenkokers uit dierlijk bot, maar hij maakte er ook speelgoed, dobbelstenen en mesheften van.

Zelfs na 25 jaar komen er uit de zeefmonsters van Molenstraat nog mooie verrassingen zoals kralen en knopen, zoals dit stukje bewerkt bot.

2291 BT 1174
Een onaffe knoop of kraal van bot, gevonden in het zeefresidu van een afvalput.
Beenbewerking
Afval van de beenbewerker aan de Molenstraat.
Dobbelsteen
Dobbelsteen uit dierlijk bot gesneden, gevonden aan de Molenstraat.
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven