20 november 2015

Middeleeuwse sporen langs Rath Verleghstraat

Deze week is een archeologisch rapport verschenen over het onderzoek aan de Rath Verleghstraat waar sporen uit de 14e en 15e eeuw werden aangetroffen. Deze sporen lijken aan te sluiten op resultaten van het archeologische onderzoek uit 1995 voorafgaand aan de aanleg van het Rath Verlegh stadion en de bijbehorende parkeerplaats. Daarnaast werden de restanten gevonden van de Kwakkelhutstraat en de aanliggende bebouwing uit de late middeleeuwen.

BR-363-13_nieuwsbericht.jpg

Uit een geheel andere periode was de vondst van een mesolitische haardkuil. Aan de hand van een C14 datering van houtskoolresten kon vastgesteld worden dat deze kuil ergens tussen 5470 tot 5305 v. Chr. in gebruik is geweest. Het rapport is hier te downloaden.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief