Inventarisatie collectie Bert Moelands

08-05-2017

Sinds september 2013 wordt de collectie vuurstenen werktuigen van de in 2011 overleden amateur-archeoloog Bert Moelands door vuursteenspecialist Pieter Dijkstra geïnventariseerd. Hoewel de werktuigen in de roemruchte luciferdoosjes en sigarenkistjes binnenkwam, kon Dijkstra al gauw de systematiek van de verpakkingen en bijbehorende administratie ontdekken. Een groot hulpmiddel waren een tweetal stafkaarten uit de jaren '50 waarop met symbolen en aantekeningen de vindplaatsen stonden aangegeven. Moelands was geen echte vuursteenspecialist maar toch was het verassend hoe nauwkeurig hij de vuurstenen herkende en beschreef. Hij zocht al in een vroeg stadium contact met het Archeologisch Instituut in Groningen en met name met dr. Bohmers die hem doorverwees naar zijn Brabantse assistent dhr. Wouters.
Ook zocht hij contact met andere bekende Brabantse amateurs als Jac. Verhagen, Anton van der Lee en de voormalig provinciaal archeoloog Gerrit Beex om hen deelgenoot te maken van zijn vondsten.

Kaart moelands
De topografische kaarten waarop Moelands zijn waarnemingen bijhield

Eind jaren 50 meldde hij een tweetal Tjonger vindplaatsen in de Rith en bij Breedbroeken (tussen Rijsbergen en de A16 ) bij de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek. Naast deze werktuigen van ca. 10.000 voor Chr. deed hij een groot aantal jongere vuursteenvondsten bij Heerstaaijen (net onder de A58 bij de Mark), en de Hazemeren (bij Rijsbergen). De inventarisatie is nog niet ten einde (2014, red.). Inmiddels worden de belangrijkste artefacten getekend door vrijwilligers op het Archeologisch Centrum. Het eindresultaat zal te zijner tijd in een rapport worden gepubliceerd.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven