Hoe zat dat nou ook alweer? Een half klooster in de Catharinastraat

10-07-2020

In 1990 werden bij archeologisch onderzoek in een uitgebrande pand aan de Catharinastraat 87 bij toeval twee spitsbogen aangetroffen in het gezamenlijke muurwerk met het aangrenzende Begijnhof . Al gauw werd duidelijke dat het om een gotisch venster en een doorgang ging.
Na de sloop van het gebouw werden tijden het archeologisch onderzoek de resten van een 15e eeuwse kloostergang en een aangrenzende zaal gevonden.

Br 35 90 7
Bogen buiten
De spitsbogen zoals aangetroffen tijdens het archeologisch onderzoek binnen het pand en na de sloop van het pand in het volle zicht.

Bekend was dat In de periode 1430-1440 is in het gebied tussen de Catharinastraat en de middeleeuwse stadsmuur een middeleeuws klooster gebouwd door Johanna van Polanen, vrouw van Engelbrecht van Nassau. Het initiatief hiervoor was uit een summiere historische vermelding wel bekend, maar historici waren van mening, dat het project nooit gerealiseerd was of slecht beperkt was gebleven tot de bouw van de huidige Waalse kerk. Het onderzoek uit 1990 laat zien dat er wel degelijk een kloostercomplex gebouwd is geweest.

Kloosterboog recon low
Reconstructie low2
De resten van de kloostergang na de restauratie. Rechts een reconstructie van het grondplan voor zover dat mogelijk was.Bij de pijlen de aangetroffen spitsbogen

Bouwhistorisch onderzoek in de Begijnenhuisjes die tegen de Waalse kerk zijn aangebouwd leverde nog een kloosterboog op waarbij duidelijke werd dat tegen te Waalse kerk een kloostergang of zaal heeft gelegen waarin uiteindelijk Begijnenhuisjes zijn gebouwd. Door de talloze verbouwingen zijn er vermoedelijk nog maar weinig resten van deze gang in het muurwerk bewaard gebleven.

Catharinastraat van Goor low
Br 38 12 1 cut
Links de Waalse Kerk zoals afgebeeld in het boek van van Goor met aan de rechterzijde het onderzochte pand. De kloostergang bevond ter hoogte van de twee linker raampartijen. Rechts het onderzoek in 2012 op het bleekveld van het Begijnhof

In 2012 werd bij archeologisch onderzoek op het bleekveld van het Begijnhof muurwerk aangetroffen wat paste in het idee van een kloosterhof (een zgn. pandhof) achter de Waalse kerk, dus voordat het Begijnhof daar gebouwd werd. Maar hier werd ook duidelijk dat er alleen funderingen waren aangelegd en dit deel van het klooster nooit afgebouwd is. De reden hiervoor zou best wel het overlijden van Johanna van Polanen in 1445 geweest kunnen zijn. Maar ook simpelweg geldgebrek kan een rol hebben gespeeld.

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven