Gehucht Eikberg verder in kaart gebracht

04-05-2017

Eind februari is het voorlopig laatste deel van een grootschalig archeologisch proefsleuven onderzoek in Bavel uitgevoerd. Het te onderzoeken terrein lag in de bocht van de Gilzeweg, bij de kruising met de Roosbergseweg en Woestenbergseweg. Eerder berichtten we al over de aangetroffen sporen en vondsten van het voormalig gehucht Eikberg ten noorden en westen van dit terrein. Ook langs dit deel van de Gilzeweg bleken er resten van het gehucht in de bodem aanwezig te zijn.

BR 402 15 werkzaamheden
BR 402 15 vondst
Werkzaamheden in de proefsleuf aan de Gilzeweg te Bavel en de vondst van een spreeuwenpot

Het archeologisch onderzoek ter plaatse heeft greppels, paalsporen en kuilen opgeleverd. Ook hierwarenenkele greppels rijk aan vondsten, er ismet name veel aardewerk daterend van de late middeleeuwen tot in de 17de eeuw gevonden. Langs de Gilzeweg tekenden zich grote kuilen af, waarin veel bouwafval zat, zoals fragmenten bakstenen, dakpannen en mortel. Vermoedelijk het sloopafval van een boerderij of schuur, die hier langs de weg heeft gestaan.
Dankzij het proefsleuvenonderzoek is het mogelijk in kaart te brengen waar we (bewonings)sporen verwachten, die in verband te brengen zijn met het voormalige gehucht Eikberg.

BR 402 15 182420 Eikberg
Het gehucht Eikberg begin 19de eeuw. De blauwe stippen geven aan waar er sporen en vondsten zijn aangetroffen, die in verband gebracht kunnen worden met de bewoning in het gehucht vanaf de 15de eeuw

De Eikberg was een klein gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van Bavel. De naam van het gehucht zou afkomstig zijn van landschappelijke kenmerken van het gebied: 'geringe verhevenheid, begroeid met Eiken'. Vanaf de zestiende eeuw zijn er geschreven bronnen die aangeven dat hier enkele boerderijen, herbergen en bierbrouwerijen hebben gestaan. Voor meer informatie over de Eikberg verwijzen wij u graag door naar een publicatie van de Heemkundekring Paulus van Daesdonck (nummer 122, p. 66-85).

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven