Sporen van het oude gehucht Eikberg gevonden

04-05-2017

In Bavel zijn sporen en vondsten van het oude gehucht Eikberg uit de 15e en 16e eeuw opgegraven. In januari en februari 2015 is er een proefsleuvenonderzoek uitgevoerd. Het opgravingsterrein lag tussen de Brigidastraat, Gilzeweg en Eikbergseweg.

BR 402 1520overzicht
Overzicht van de werkzaamheden in de sneeuw

Op verschillende delen van het terrein hebben we bewoningssporen gevonden die we kunnen relateren aan het gehucht Eikberg. Deze paalsporen, kuilen en een waterput zijn te dateren in de late 15e tot 16e eeuw. Naast deze bewoningssporen is ook de oude percelering gevonden. Een aantal van de sloten was nog herkenbaar op de kadasterkaart van 1824, maar er zijn ook oudere sloten en greppels gevonden die een heel ander verkavelingspatroon van het gebied laten zien. In de buurt van de 15e en 16e eeuwse bewoning zijn een afvalkuil en een als afvaldump gebruikte sloot gevonden, boordevol vondstmateriaal uit die periode.

BR 402 1520kruiwagen
We hebben kruiwagens vol vondstmateriaal verzameld

De sloot zat zo vol met aardewerk dat we kruiwagens vol met o.a. pispotten, borden, schalen, kommen, kookgerei konden bergen.

Parallel aan de huidige Brigidastraat vonden we de onverharde voorganger van deze weg, waarbij de karrensporen nog duidelijk zichtbaar waren in het archeologisch vlak.

BR 402 1520karrensporen
Karrensporen behorende tot de onverharde voorloper van de Brigidastraat

Op de hoek van de Eikbergseweg en de Gilzeweg hebben we nog sporen gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Het Poolse leger heeft Breda vanuit het zuiden en zuidoosten bevrijd, waarbij ook in Bavel flink is gevochten.Hiervan zijn ondergronds nog sporen overgebleven.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven