24 februari 2016

Nassau's uit Breda opdrachtgever van Jeroen Bosch ?

Het drieluik Tuin der Lusten is zeer waarschijnlijk door een lid van de familie Van Nassau bij Jheronimus Bosch besteld. Mogelijk Engelbrecht II van Nassau, die een vertrouweling was van Bosch-bewonderaar hertog Philips de Schone. Beiden waren bovendien aanwezig in 1481 in 's-Hertogenbosch tijdens ... Lees meer

4 februari 2016

Speuren naar sporen 2

Door het Mastbos lopen nog enkele wegen die vermoedelijk ouder zijn dan de eerste aanleg van het bos rond 1515. Het moet vóór die  tijd een gebied zijn geweest bestaande uit heidevelden en stuifzand met verspreid nog wat eiken- en berkenbos. Lees meer

29 januari 2016

Beesten in de Catharinastraat

Onlangs is er een rapport verschenen met de resultaten van onderzoek naar dierlijk bot afkomstig uit beerputten die bij het voormalige Huis Merwede opgegraven zijn. Huis Merwede is een zogenaamd hofhuis dat op de plaats lag van de huidige toegang tot het park Valkenberg. In de jaren 1987 tot 19... Lees meer

26 januari 2016

Meisjes herbegraven op landgoed Bouvigne

De stoffelijke resten van twee meisjes uit het Gelderse Druten zijn afgelopen vrijdag herbegraven in de grafkapel op landgoed Bouvigne. De graven van de twee meisjes werden september 2015 opgegraven in de tuin van het landgoed. Lees meer

21 januari 2016

Speuren naar sporen 1

Stel..... U staat voor café de Beijerd. Voor u naar binnen gaat kijkt u naar rechts. Eigenlijk is er niet veel te zien omdat u tegen de zijmuur van het Oudemannenhuis (nu MOTI) kijkt. Raar eigenlijk dat de straatwand ineens zo ver naar voren springt, vindt u niet? Lees meer

8 januari 2016

Nieuwe straatnamen op de Eikberg in Bavel

De namen van de nieuwe straten op de Eikberg in Bavel zijn vastgesteld. Lees meer

8 januari 2016

Programma Cultuurnacht Parade

Het programma voor de Cultuurnacht 2016 op vrijdag 22 januari aan de Parade is rond. Archeologisch Centrum Breda, Breda's Museum en Stadsarchief Breda laten je op een spannende manier alle hoeken van hun pand zien. Lees meer

18 december 2015

Nieuwe kleuren op de hofhuizen aan de Nieuwstraat

De steigers voor de hofhuizen aan de Nieuwstraat in Breda worden langzamerhand verwijderd. Tot voor kort waren deze panden allemaal eentonig wit en grijs geverfd. In de nieuwe situatie hebben de panden best wel felle kleuren gekregen: beige met bruintinten, crème met wit en grijs en het Liefdege... Lees meer

17 december 2015

Archeologische vindplaatsenkaart geactualiseerd

Meer dan 660 archeologische vindplaatsen geprojecteerd op de  historische landschapskaart van Karel Leenders. Lees meer

10 december 2015

Opgraving bij voormalig St. Lucia

Tijdens een proefsleuvenonderzoek rondom woonzorgcentrum Lucia aan de Liesboslaan 6 in Breda zijn sporen gevonden van de Tachtigjarige oorlog en van het kerkhofje behorende bij het gesticht St. Lucia. Lees meer

9 december 2015

Bredase elite in de schijnwerpers gezet

Op 7 december 2015 werd in Breda’s Museum het boek ‘Machtig en dienstbaar’ aangeboden. De ondertitel is ‘De Bredase elite tussen 1350 en 1550’. Het werk is geschreven door de historica Ester Vink op basis van materiaal dat verzameld is door de historicus Jac. van Hooydonk. ... Lees meer

1 december 2015

Geschiedenis museumpand MOTI

Team Erfgoed van de Gemeente Breda heeft samen met MOTI, Museum of the Image, de mini-expositie MOTI Monumentaal gerealiseerd waarin de geschiedenis van de locatie van het museum wordt verteld, op basis van archeologisch onderzoek. Lees meer

24 november 2015

Agnes Oomen en de Bredase Kermis 1925

door Joep Peeters Het is de laatste dag van de Bredase Kermis, zondag 25 oktober 1925. Na de kerk is Agnes van huis gegaan. Ze woont met haar broer Pierre en moeder Johanna boven de kruidenierswinkel op de hoek van de Boschstraat en de Pasbaan. Moeder Oomen was kruidenierster, maar heeft ... Lees meer

20 november 2015

Cultuurnacht 2016, speuren door én voor jong en oud

Een speurtocht door het hele pand voor jong en oud(er). Langs de skeletten bij Archeologie, door de kelders van het Archief en naar de topstukken van Breda’s Museum. Voorproeven en vooruitblikken in Breda’s Museum én nog even 125 schilderijen à la Van Gogh bewonderen. Zowel bin... Lees meer

20 november 2015

Middeleeuwse sporen langs Rath Verleghstraat

Deze week is een archeologisch rapport verschenen over het onderzoek aan de Rath Verleghstraat waar sporen uit de 14e en 15e eeuw werden aangetroffen. Deze sporen lijken aan te sluiten op resultaten van het archeologische onderzoek uit 1995 voorafgaand aan de aanleg van het NAC stadion en de bij... Lees meer

6 november 2015

IJzertijdvondsten in Bavel

Bij een proefsleuvenonderzoek aan de Kloosterstraat in Bavel zijn vorige week archeologische resten uit vermoedelijk de IJzertijd aangetroffen. Lees meer

3 november 2015

Houtvondsten Eikberg onderzocht

Op dit moment worden alle houtvondsten van Eikberg door een houtspecialist bekeken. Zij zoekt uit wat voor objecten het zijn, van welke houtsoort ze gemaakt zijn en hoe oud ze zijn. Lees meer

26 oktober 2015

Straatnaam Procureursdreef hersteld

Op het bedrijventerrein Rithmeesterpark, aan de Rithsestraat, ligt een eikendreefje. Dit heette voorheen de Procureursdreef. Na een tijdlang naamloos te zijn geweest heeft de dreef nu zijn oude naam weer terug. Lees meer

23 oktober 2015

Op grote voet in Breda

Tijdens een opgraving in 1994 in de Nieuwstraat werd een bijna complete hoge rundleren retournéschoen gevonden. De schoen is te dateren tussen 1350 en 1400. De schoen is een hoge linker veterschoen met zes vetergaten, maat 40; een voor die tijd grote maat.  Lees meer

13 oktober 2015

"Deuren open, vlag uit" Open dag Stadsarchief Breda

Stadsarchief Breda opent zijn deuren voor publiek tijdens de open dag op zaterdag 17 oktober. Jong en oud is van 10.00 tot 17.00 uur welkom voor exposities, lezingen, rondleidingen en meer. Bekijk historisch filmmateriaal, laat je met de familie vereeuwigen op de gevoelige plaat en betreed het onder... Lees meer

Nieuwsbrief