9 juni 2016

Archeologie uit Breda in Rijksmuseum van Oudheden

Een bijzondere archeologische vondst uit Breda is vanaf 14 juni 2016 te zien in het Rijksmuseum van Oudheden in Leiden. In een tien meter lange ladekast, 'Archeologie uit je achtertuin' gedoopt, zijn archeologische vondsten uit in totaal 120 gemeenten te zien.  Lees meer

27 mei 2016

Onzichtbare wegen

In een vorig bericht hebben we een middeleeuwse weg door het Mastbos uitgelicht waarvan een restant nog zichtbaar is. Nu willen we iets laten zien van wegen, of eigenlijk beter banen of routes, in het Mastbos die al lang verdwenen zijn maar aan de hand van hoogteverschillen zichtbaar kunnen worden. ... Lees meer

27 mei 2016

Leo Nierse over Huis Valkenberg

Leo Nierse schreef voor de site van Stadsarchief Breda een artikel over het oude Huis Valkenberg. De Nassaus hadden in de vijftiende eeuw (behalve het Kasteel of de Burcht) nog twee woonpaleizen in Breda. Deze zijn allebei verdwenen in de zestiende en zeventiende eeuw. Huis Valkenberg werd geslo... Lees meer

11 mei 2016

Waterput gevonden uit Tachtigjarige oorlog

Bij een archeologisch onderzoek aan de Bavelselaan zijn een waterput uit de Tachtigjarige oorlog en een middeleeuwse greppel gevonden. Lees meer

9 mei 2016

Nassaudag 2016

Tijdens de Nassaudag op maandag 16 mei a.s. kun je een kijkje in de archeologische keuken nemen. Lees meer

3 mei 2016

Tentoonstelling Amphia ziekenhuis

In het informatie centrum over de nieuwbouw van het Amphia ziekenhuis is een tentoonstelling ingericht over het archeologisch onderzoek aan de Molengracht. Lees meer

25 april 2016

Potstal aan Gageldonkseweg

Tijdens archeologisch onderzoek langs de Gageldonkseweg zijn sporen behorende bij de hoeve Hoogsteen op Hambroek aangetroffen. Lees meer

22 april 2016

De toren van de hertog

In dit artikel probeer ik vanuit een hernieuwde interpretatie van het archeologisch onderzoek in 1992 naar de Polanenburcht  een beter beeld te krijgen van de loop van de stadsmuur aan de noordwestzijde van de middeleeuwse stad.  De veronderstelling is nu dat zich onder de torenfundering e... Lees meer

4 april 2016

Visafval onder de loep

Op het achtererf van één van de huisjes aan de Molenstraat werd een gemetselde afvalput met een bijzondere vulling opgegraven.  Lees meer

25 maart 2016

Brainstormsessies Open Monumentendag 31 maart of 5 april

Dit jaar kun je meedenken over het programma voor de Open Monumentendag Breda, meepraten én meedoen. Kom naar een van de brainstormsessies. Lees meer

22 maart 2016

Palmpasen op Eikberg in Bavel

In één van de 16e eeuwse waterputten aangetroffen bij de opgraving Eikberg in Bavel zijn goed geconserveerde fragmenten gevonden van Buxus ofwel het Palmboompje. Lees meer

18 maart 2016

Archeologie in de klas

Drie groep 5 klassen van de KBS Petrus en Paulus hebben vorige week op speelse wijze kennis kunnen maken met archeologie. Lees meer

18 maart 2016

Speuren naar sporen 3

Nu Hotel Nassau aan de Nieuwstraat bijna gereed is er er op Erfgoedweb veel aandacht voor deze samengevoegde reeks historische gebouwen. Een goed moment om u te wijzen op de verspringing van de gevellijn in het laatste bouwdeel. Het voormalige klooster uit het begin van  twintigste eeuw hie... Lees meer

10 maart 2016

Opgraving in de Heuvel

In het Heuvelkwartier is een middeleeuws erf aangetroffen. Lees meer

10 maart 2016

Begeleiding aanleg waterleiding

Archeologen vonden deze week sporen uit de ijzertijd en late middeleeuwen in Prinsenbeek. Lees meer

2 maart 2016

Breda als residentiestad van de Nassaus

Breda heeft een rijke geschiedenis. Getuigen daarvan zijn onder andere de oude binnenstad en de Grote Kerk. Deze geschiedenis is (ook ruimtelijk) voor een groot gedeelte bepaald door de Nassaus en de Oranje-Nassaus. De laatste tijd staat de geschiedenis van de ruimtelijke ontwikkeling van Breda m... Lees meer

1 maart 2016

Uit de oude doos (9)

Bij onderzoek in 1991 in de Molenstraat werden in een negentiende-eeuwse afvalkuil fragmenten aangetroffen van een gatenpot en gatendeksel. Na wat gespeur ontstond het vermoeden dat het een steengoed kaasvorm betreft. In een kaasvorm werd de wei uit de wrongel (de natte kaasmassa) geperst. De vr... Lees meer

26 februari 2016

Inventarisatie van zeventiende eeuws pijpenbakkersafval

Vrijwilligers van het Archeologisch centrum, waaronder rookpijpspecialist Johan Hesemans, zijn gestart met het inventariseren van zeventiende eeuwse pijpenmisbaksels, opgegraven vóór de start van het nieuwbouwproject "Gasthuispoort". Lees meer

24 februari 2016

Nassau's uit Breda opdrachtgever van Jeroen Bosch ?

Het drieluik Tuin der Lusten is zeer waarschijnlijk door een lid van de familie Van Nassau bij Jheronimus Bosch besteld. Mogelijk Engelbrecht II van Nassau, die een vertrouweling was van Bosch-bewonderaar hertog Philips de Schone. Beiden waren bovendien aanwezig in 1481 in 's-Hertogenbosch tijdens ... Lees meer

4 februari 2016

Speuren naar sporen 2

Door het Mastbos lopen nog enkele wegen die vermoedelijk ouder zijn dan de eerste aanleg van het bos rond 1515. Het moet vóór die  tijd een gebied zijn geweest bestaande uit heidevelden en stuifzand met verspreid nog wat eiken- en berkenbos. Lees meer

Nieuwsbrief