De toekomst van Breda

14-10-2019
5 low


In de loop van 2021 zal de nieuwe Omgevingswet worden vastgesteld. Dit is is een bundeling van 26 bestaande wetten over de ruimtelijke inrichting.
De gemeente moet in aansluiting daarop een omgevingsvisie vaststellen. Een omgevingsvisie gaat in op de samenhang tussen ruimte, water, milieu, natuur, landschap, verkeer en vervoer, infrastructuur en cultureel erfgoed, de invloed daarvan op de ruimtelijke inrichting van de stad en welke ambitie de gemeente daarin heeft.
Vooruitlopend op de omgevingsvisie heeft de gemeente Breda eerst gesprekken met deskundigen in een serie ‘Talks of the Town’ en gaat de gemeente het gesprek aan met de mensen uit de stad.

In één van de gesprekken laat Eloi Koreman, architectonisch vormgever, kunstenaar, ambachtsman en bewoner van de binnenstad zijn toekomstvisie op de stad zien. U kunt die hier nalezen.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven