Breda ondersteboven (5) schatkamer de Grote Markt

09-04-2020

Vanaf het begin van de 14e eeuw was er al een weekmarkt op de huidige Grote Markt. Oorspronkelijk heette de Grote Markt de Plaetse en was niet zo groot als tegenwoordig. Het smallere deel aan de zuidzijde hoorde er niet bij. Dat was de Korenmarkt. Aan de noordzijde werd nog een strook door het kerkhof rond de Grote Kerk ingenomen.
Het is wel altijd een drukke bedoening geweest. Niet alleen markten en kermissen maar ook openbare bijeenkomsten, zoals terechtstellingen..... Daarnaast waren er openbare gebouwen zoals het stadhuis, de laken- en vleeshal en een stadswaag.
De Plaetse is vermoedelijk al in de 15e eeuw bestraat met natuurstenen keitjes. Archeologen vonden die op enkele plaatsen terug. De latere kinderkopjes hebben het ook nog heel lang uitgehouden.
Op zo'n druk bezochte locatie viel van alles op de grond of werd weggegooid. Dat verdween tussen de keien en bij de talloze herbestratingen raakte die voorwerpen langzamerhand gemengd met de ondergrond.
Tot in 1994/95 bij grootschalige rioleringswerkzaamheden en het aanbrengen van de toen veelbesproken nieuwe bestrating een amateurarcheoloog met een metaaldetector de werkzaamheden ging volgen. Het resultaat was spectaculair. Vele honderden metalen objecten uit de periode 1300-1950 werden aangetroffen die vaak direct met de markt te relateren waren.
De komende tijd laten we een selectie van deze vondsten zien.

BR 51 94 MT 1167 2801 low
BR 51 94 MT 1167 2809a low
BR 51 94 MT 1167 2915 low
Lakenloodjes diende als kwaliteitswaarborg voor lappen of rollen wollen stof.Ze bestaan uit twee delen die met een tang op elkaar geperst werden. In de tang zat een matrijsje waarmee de benodigde informatie op het zegel werd aangebracht.
BR 51 94 MT 1167 3153 low
BR 51 94 MT 1167 6938 low
Messing haakjes en nagels. Het is voorstelbaar dat de tafels en kramen hiermee werden voorzien om de koopwaar op te hangen of vast te zetten

BR 51 94 MT 1167 3049 3140 low
Of deze zegelstempels een relatie hadden met markt activiteiten is onbekend. Ze kunnen ook eenvoudigweg verloren zijn.
BR 51 94 MT 1167 6796 low
BR 51 94 MT 1167 6799 low
Datzelfde geldt voor deze sieraden. Er is nog geen onderzoek gedaan naar de aard en ouderdom van deze speld en broche.
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven