10 december 2020

Archeologie in de Mark

Bij archeologisch proefsleuvenonderzoek op het terrein achter het voormalige UWV gebouw en de oude Vriens garage aan de Markendaalseweg werd in de oude Markbedding een grote hoeveelheid 18e en 19e eeuwse vondsten aangetroffen. Het onderzoek vond plaats voorafgaand aan de bouw van het nieuwe appartementencomplex the Marker, tussen de nog aan te leggen Nieuwe Mark en de Markendaalseweg.

werkput the marker de Mark voor WOII
Links de proefsleuf midden in de oude Markloop met aan de rechterzijde de huidige bebouwing aan de Markendaalseweg. Rechts een uitsnede van een vooroorlogse luchtfoto van het nog deels onbebouwde "eiland" waarop de stoomwasserij "de Zon" zich had gevestigd. Links boven het Groot Arsenaal en het complex van Backer & Rueb. (uitsnede van  foto Aviodrome, Lelystad)

De Markendaalseweg is als het ware over drie eilanden in de Mark aangelegd. Tijdens WO II is dit deel van de Mark gedempt, zijn de eilanden verdwenen en is het gebied compleet heringericht. De aanleg van de Nieuwe Mark en de bouw van de appartementencomplexen bieden de mogelijkheid om onderzoek te doen naar de aard van deze verdwenen eilanden en de oevers en bedding van de Mark.

Eilanden in de Mark Blaeu eilanden in de Mark
De situering van het onderzoek op de 17e eeuwse kaart van Blaeu en op een reconstructie van de oude Markloop en de eilanden, geprojecteerd op een luchtfoto. De rode lijn verwijst naar hieronder genoemde bouwput naast het voormalige politiebureau.

In 2003 werd het meest noordelijk gelegen eiland, waarop de machinefabriek Backer &Rueb stond al "doorsneden" bij de aanleg van een parkeergarage.
Het nu aangetroffen vondstmateriaal lag oorspronkelijk in de oude vulling van de Mark en bevat hoofdzakelijk gebruiksaardewerk, steengoed kannen, voorraadpotten en mineraalwaterkruiken. Het is goed mogelijk dat een deel van de Mark is dichtgeslibd of dichtgegooid met stadsafval.

  majolica tegel Mark Vondsten depot Breda vondsten_4_low.jpg
Het schoonmaken van de vondsten waarbij naast het gewone gebruiksaardewerk er af en toe iets bijzonders tevoorschijn komt. Links een 17e eeuwse wandtegel met een weinig voorkomende indeling en rechts een miniatuur loden wagenwiel, ca. 8 cm. doorsnede. Het bevindt zich als een soort applique op een loden plaatfragment.

Deel dit bericht

Nieuwsbrief