15 november 2019

Vreemde zaken (3). Een houten schooltas ?

Bij de opgravingen in Bavel-Eikberg  werden in een laat 16e eeuwse waterput houtfragmenten gevonden  die vermoedelijk van een houten schooltas afkomstig zijn. Het gaat om een achterwand met een oog om de tas op te hangen en de bodem of een voorklep. Lees meer