15 februari 2019

Archeologisch onderzoek in Bavel levert o.a. munitiekist uit WO II op

Tijdens archeologisch onderzoek in Bavel zijn onderdelen van een munitiekist van een 25 ponder gevonden. De 25 ponder was een Brits artilleriewapen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog is gebruikt. Lees meer

11 februari 2019

De familie Van Rossem is onder de indruk van Breda

Afgelopen zomer waren de Van Rossems voor opnames in Breda. Morgenavond is te zien wat ze nu precies van onze stad vinden. Lees meer

5 februari 2019

500 jaar Karnemelkstraat: stadserf en cityring (1)

Toen enkele jaren geleden het paneel met het  vroeg 16e eeuws stadsgezicht werd ontdekt werd al snel duidelijk dat  een deel van het vooraanzicht werd ingenomen door de stadsmuur en stadsgracht ter plaatse van de huidige Karnemelkstraat. Het aanzicht is volslagen onherkenbaar hoewel de bre... Lees meer

20 januari 2019

Goede smaak: keizerlijke mosterd in de Molenstraat

Een stuk van een potje met een tekstfragment nodigt altijd uit tot een speurtocht naar de complete tekst. Kortom het verhaal achter de vondst. In dit geval werd de oplossing gevonden in de befaamde collectie archeologische vondsten afkomstig van de noord-zuidlijn in Amsterdam. Lees meer

15 januari 2019

Cultuurnacht 2019

Het avontuur lonkt op zaterdag 26 januari 2019, wanneer de Cultuurnacht dit keer al om 16:00 uur van start gaat. Meer dan 75 deelnemers, verspreid over 45 locaties laten dit jaar weer een bijzonder programma zien. Lees meer

9 januari 2019

grachtenpandjes in Breda

Als in 1531 een start wordt gemaakt met het aanleggen van een nieuwe moderne vesting rond Breda verliezen de middeleeuwse vestingwerken hun verdedigende functie. Vanaf 1536 wordt in een hoog tempo de stadsmuur en de stadspoorten afgebroken. De stadsgracht wordt deels gedempt, (zoals bijvoorbeeld het... Lees meer

21 december 2018

Het einde van drie oude eilanden

Zoals in het eerste artikel is beschreven werden de drie eilanden in de Mark, waarover later de Markendaalseweg werd aangelegd,  al vanaf ca.1500 beschreven als beemd en boomgaard.  Enkele eeuwen later lijken ze voor een deel als bleekvelden te zijn ingericht. Lees meer

6 december 2018

Drie oude eilanden en een nieuwe weg. (vervolg)

De bouwput voor de Q-park garage aan de Markendaalseweg leverde  in 2003 een doorsnede door een eiland in de Mark op.  Het begrip 'eiland' is overigens betrekkelijk. Het gaat immers om een rivierarm, waarin vervlechting ontstaat. Lees meer

7 december 2018

Rapport veldnamen in voormalige gemeente Princenhage gepresenteerd.

Veldnaamdeskundige Christ Buiks heeft diepgravend onderzoek verricht naar alle historische naamgevingen van wegen, akkers, waterwegen en buurtschappen die voorkwamen vanaf de middeleeuwen tot ver in de negentiende eeuw in de voormalige gemeente Princenhage. Team Erfgoed van de gemeente Breda hee... Lees meer

30 november 2018

Een oud eiland onder een nieuwe weg (1)

Na de sloop van het politiebureau aan de Markendaalseweg werd in de zomer van 2003 een zeer diepe bouwput op het terrein aangelegd ten behoeve van de parkeergarage onder het Snellenshof. Op het te ontgraven terrein bevond zich tot de demping van de Mark het eiland de Regenbeemd waarop tot in de... Lees meer

23 november 2018

Breda op z'n Amsterdams

Als in 1617, meer dan een halve eeuw na de afbraak van de middeleeuwse stadsmuur, Breda z’n uitbreiding krijgt aan de westzijde van de Mark, de huidige Prinsenkade,  blijkt dat het bouwen van woonhuizen  en brouwerijen  anders aangepakt diende te worden. Een eenvoudige funderin... Lees meer

16 november 2018

Over kloskant en een kantklos

De eerste vermelding van kloskant dateert uit 1493 in Italië. Gedurende de 16de eeuw werd de techniek van het kantklossen met name in Italië verder ontwikkeld en via Frankrijk en België kwamen ook rijke families in Nederland in contact met kanthandelaren. Vooral vanaf de 17de eeuw vierde het kl... Lees meer

2 november 2018

Een 16de eeuwse afvalkuil aan de Fatimastraat.

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Fatimastraat zijn greppels, een paalspoor en een afvalkuil uit de 16e eeuw gevonden. De afvalkuil zat vol met fragmenten bouwmateriaal, aardewerk, metaal en steen Lees meer

2 november 2018

Nep !

Net als nu werden er in het verleden ook dure producten of producten met een bepaalde status of kwaliteit nagemaakt. Bij onderzoek van fragmenten aardewerk die zijn aangetroffen tijdens archeologisch onderzoek in de Molenstraat in 1982 kwam zo’n historisch voorbeeld aan het licht. Het bet... Lees meer

5 oktober 2018

18de eeuwse bling bling

Geheel toevallig kwamen er deze week bij inventarisatie van bijzondere objecten uit oud archeologisch onderzoek twee halfedelsteentjes tevoorschijn. Het ene exemplaar komt uit een hele bijzondere afvalput die vol zat met visafval (!), opgegraven in de Molenstraat. Het andere steentje komt uit een be... Lees meer

21 september 2018

Publicatie over de familie Van Brecht

In september 2018 heeft de  Stichting Historische Verzameling KMA  weer een studie gepubliceerd, met dit keer als onderwerp de familie Van Brecht. Zij zijn de naamgevers van het in Breda bekende hofhuis, het Huis Brecht, aan de Cingelstraat. De auteur Jacques Brinkhof heeft zich uitvo... Lees meer

18 september 2018

Mini-tentoonstelling Las Lanzas en beleg van Breda

450 jaar geleden begon de Opstand in de Nederlanden. Deze opstand duurde 80 jaar en staat daarom ook wel bekend als de 80-jarige oorlog.Breda was in die periode een sterke en rijke vestingstad, maar bleef niet ongeschonden in de strijd tussen de Spaanse- en Staatse troepen. Breda is meerdere malen ... Lees meer

17 september 2018

De laagte van het Nonnenveld

Van de historische kern van Breda werd vanouds verondersteld dat deze was ontstaan op een dekzandhoogte aan het riviertje de Mark. Archeologisch en geofysisch onderzoek hebben in de jaren tachtig en negentig aangetoond dat de natuurlijke ondergrond en het oorspronkelijke reliëf van de stad veel com... Lees meer

6 september 2018

Loop middeleeuwse Rulsloot verder in kaart gebracht

Een klein archeologisch onderzoek op de hoek van de Keizerstraat en de Parade, in de schaduw van de Mezz, leverde deze week verrassende sporen op. Onder een dik pakket van ophogingslagen kwamen, twee meter onder het maaiveld, laat middeleeuwse sporen tevoorschijn.  Lees meer

4 september 2018

Open Monumentendagen 2018

Komend weekend 8 & 9 september vinden weer de Open Monumentendagen Breda plaats. Lees in het artikel wat u allemaal kunt verwachten. Lees meer

Nieuwsbrief