3 oktober 2019

Cultuurintro Breda 2019, les in archeologie !

In september 2019 brengen Breda Actief en Nieuwe Veste voor het eerst samen een Sport- & Cultuurintro boekje uit voor kinderen op de basisschool. In dit boekje vind je allerlei toffe sportieve en culturele activiteiten. Van beachvolleybal en verschillende soorten dans tot wandklimmen, tekene... Lees meer

27 september 2019

Is dit de ware Jacob ?

Een voor Frankrijk zeer kenmerkend type pijp, is de zogenaamde 'Jacob' pijp. Een afbeelding van een bebaarde man met lange baard en tulband, met daarop in een tekstlint de tekst ' Je suis le Vrai Jacob' of variaties daarop. Lees meer

23 september 2019

Een molenberg in de Molenstraat

Over de windmolen waaraan de Molenstraat zijn naam aan ontleen is bijzonder weinig bekend. In 1331 is er een eerste vermelding in de rolrekeningen waarin de activiteiten en kosten van de bouw van de stadsmuur worden beschreven, Daar is sprake van (...) van der wintmolen te voren aen die veste (... Lees meer

6 september 2019

19de eeuwse Japanse sojasaus

In een afvalkuil achter een bouwlocatie aan de Haagsemarkt werd in het voorjaar een kleine hoeveelheid laat 19de eeuws serviesgoed aangetroffen. Een deel daarvan bestond uit borden van de Maastrichtse fabrikant Petrus Regout. Veel exotischer was de vondst van een Japans porseleinen sojakruikje met h... Lees meer

23 augustus 2019

Vuursteencollectie Ton Reijers naar Archeologisch Centrum

Afgelopen voorjaar is op 66 jarige leeftijd de amateurarcheoloog Ton Reijers overleden. Ton heeft in de jaren ’70 en ’80  in Breda en omliggende gemeenten  grote hoeveelheden vuurstenen werktuigen verzameld. Vaak samen met zijn leermeester, de in 2011 overleden amateurarcheoloog Bert M... Lees meer

9 augustus 2019

Mooi door lelijkheid

Soms worden er archeologische vondsten gedaan die qua decoratie en vorm op z'n zachts gezegd opvallend zijn. Neem deze theepot afkomstig uit een 18de eeuwse beerputvulling, opgegraven aan het begin van de Boschstraat. Rechts van het voormalige Oudemannenhuis werd In de 17de eeuw een rij huizen ... Lees meer

28 juni 2019

"Roaring twenties" in Princenhage

Tijdens archeologisch onderzoek aan de Haagsemarkt  werd op een niveau dat er nog geen archeologische sporen werden verwacht een kuil gevonden met resten van leren schoenen. Het ging om snippers leer, delen van hakken en enkele incomplete schoenen. Lees meer

21 juni 2019

Update: Archeologische vindplaatsenkaart geactualiseerd.

De locaties, vanaf de jaren '60, van 780 archeologische vindplaatsen in de Gemeente Breda , geactualiseerd tot en met mei 2019 Lees meer

11 juni 2019

Expeditie Zuiderwaterlinie via elf vestingsteden langs natuur, historie en cultuur

Van 19 t/m 29 juni is de oudste, langste en meest gebruikte waterlinie van Nederland het decor voor Expeditie Zuiderwaterlinie. Wandelingen voeren deelnemers langs de elf vestingsteden van de Zuiderwaterlinie, van Bergen op Zoom tot Grave. Onderweg worden zij getrakteerd op gezelligheid, een hapje... Lees meer

29 mei 2019

Nassaudag Breda 2019

Tijdens de Nassaudag op 10 juni (tweede Pinksterdag) viert Breda dat de Nassaus tussen 1403 en 1568 op het Kasteel van Breda verbleven. Tussen 11.00 en 17.00 uur is er een gevarieerd programma op locaties die verbonden zijn met de geschiedenis van de Nassaus: de Grote Kerk, het Kasteel van Breda, he... Lees meer

6 mei 2019

Breda onder water !

In de periode 1530 -1870 was het onder water zetten van laaggelegen gebieden rond de vesting Breda een onlosmakelijk onderdeel van de stadsverdediging. Deze gebieden waren volop aanwezig rond de stad en met de riviertjes de Mark en de Aa of Weerijs was er ook voldoende watertoevoer. Lees meer

17 april 2019

Concept Erfgoedvisie “Grondstof voor de toekomst” ter inzage

Concept Erfgoedvisie “Grondstof voor de toekomst” ter inzage Breda is een stad met vele kwaliteiten en grote ambities. Ambities om nog meer kwaliteit aan de stad toe te voegen. Ons erfgoed speelt daarin een belangrijke rol. Om die reden is er hard gewerkt aan een vernieuwde E... Lees meer

12 april 2019

Resten van Ginnekenbrug en middeleeuwse voorpoort aangetroffen

Bij de archeologische begeleiding van leidingwerkzaamheden op de kruising Ginnekenstraat-Houtmarkt-Karnemelkstraat zijn de restanten van de Ginnekenbrug, de kademuur en de voorpoort behorende bij de 14de eeuwse Eindpoort in het zicht gekomen. Vlak daarnaast was inmiddels het gewelf va... Lees meer

25 maart 2019

Pijpelogie.......bestaat dat?

Jazeker! Dit is de studie van de rookpijp. In dit geval gaat het om aardewerk rookpijpjes (ook wel "Goudse pijpen") uit de 17de eeuw die ook in Breda werden vervaardigd.  Breda heeft een unieke collectie rookpijpen uit deze periode. Ze zijn afkomstig uit een aantal afvaldu... Lees meer

27 maart 2019

[On]Benut Breda

Bij het terugdringen van leegstand in panden is creativiteit troef. Door het toepassen van transformatie kan het onbenutte, (weer) benut worden. Panden die kampen met leegstand kunnen door middel van functieverandering nieuw leven ingeblazen worden. Zo kan bijvoorbeeld ook erfgoed behouden ... Lees meer

8 maart 2019

Vorst in de grond: IJstijdsporen vastgelegd

Tijdens een archeologische begeleiding van de aanleg van een vijver/wateropvang op het terrein van de Trip van Zoudtlandt kazerne aan de De La Reyweg werden opvallende grondsporen ontdekt. Ze zijn volledig natuurlijk ontstaan maar hebben een hoge ouderdom. Lees meer

3 maart 2019

De Galderse Heide volgens Jan Pieterz. Dou: landmeten in 1625

De Galderse Heide is een heide- en vennengebied aan de zuidzijde van het Mastbos. Het zuidoostelijke deel is  niet lang voor de Tweede Wereldoorlog ontgonnen. Bij de nieuw gebouwde Johannahoeve ontstond  een landbouwenclave van 65 ha die tot 2008 door Staatsbosbeheer we... Lees meer

1 maart 2019

Eén pilsje, een rode wijn en een Spa blauw

En dat is het belangrijkste nieuws in de komende dagen Lees meer

22 februari 2019

500 jaar Karnemelkstraat: stadserf en cityring (2)

Nadat het noordelijke gedeelte van de huidige Karnemelkstraat in de zeventiende eeuw in onbruik raakte als stadserf werd de strook tussen de stadsgracht en de achtererven van de Waterstraat en Eindstraat aangeduid als " tegenover", "in de buurt van", "achter of bij" de Poedertoren.  Lees meer

Nieuwsbrief