14 februari 2020

Lezing concentratie- en vernietigingskampen van de Nazi's op Pools grondgebied

Op maandag 27 januari 2020 was het 75 jaar geleden dat het concentratiekamp in Auschwitz werd gesloten.  Om dit te herdenken en nooit meer te vergeten werd hieraan in Auschwitz op een gedachtenisvolle wijze door vertegenwoordigers van landen uit heel de wereld aandacht besteed Lees meer

6 februari 2020

Steentijd vindplaats Vuchtpolder herontdekt.

In de jaren’80 werd door amateur-archeoloog en steentijdspecialist Ton Reijers in de Vuchtpolder een vindplaats van vuurstenen werktuigen gelokaliseerd. Echter na zijn overlijden (waarvan we in het voorjaar van 2019 al melding maakte) en de overdracht van de collectie en documentatie bleek dez... Lees meer

4 februari 2020

Breda ondersteboven (2), de Tolbrugstraat

Bij de grote stadsingrepen in de jaren '80 en '90 hebben archeologen van de Gemeente Breda, samen met talloze vrijwilligers, soms letterlijk de onderste steen bovengehaald. Zo ook voorafgaand aan de bouw van wat nu de Baronesgarage heet, maar toen nog de Tolbruggarage werd genoemd. Lees meer

24 januari 2020

Archeologisch rapport rioolbegeleiding Oude Vest - Houtmarkt verschenen

Afgelopen week is het rapport verschenen van de archeologische begeleiding bij de aanleg van een nieuw riool op het tracé Vlaszak - Kloosterplein - Oude Vest. Een belangrijk onderzoek omdat er resten van de middeleeuwse stadsmuur zichtbaar zouden kunnen worden. Daarnaast doorkruiste het tracé re... Lees meer

23 januari 2020

Archeologische begeleiding aanleg warmtenetwerk

Voor de aanleg van een warmtenetwerk in Breda zijn vorige week de graafwerkzaamheden gestart. Het eerste deel van het tracé wordt aangelegd in de Leuvenaarstraat, net binnen de singel van Breda. Tijdens de graafwerkzaamheden werden direct resten van één of meerdere gedempte grachten en een oud wa... Lees meer

23 januari 2020

Cultuurnacht : Archeologie in de Nieuwe Veste !

Help op 25 januari de archeologen met het plakken van potjes. Naast het bekijken van de tentoonstelling op het Bredaplein kun je zelf ook actief iets doen! Help archeologen met het plakken van potjes. Ga op de foto als archeoloog en neem de polaroid mee, voor thuis. Lees meer

12 januari 2020

Breda ondersteboven (1)

Rond 2005 ging, bij de aanleg van de Nieuwe Mark, dit deel van Breda inderdaad behoorlijk ondersteboven. Voor archeologen het ultieme moment om de onderkant van Breda eens goed te kunnen bestuderen en te documenteren. In dit geval ging het om werkzaamheden aan de Haven, voordat de oude parkeergarage... Lees meer

20 december 2019

De schedelcollectie van Ton Reijers

In de collectie van de in het voorjaar overleden amateurarcheoloog Ton Reijers bevindt zich een reeks afgietsels van schedels van de oudste mensen en mensachtigen. Feitelijk zijn het afgietsels van afgietsels waarbij de "originele" afgietsels de wereld rondgingen om er replica's van te laten maken. ... Lees meer

13 december 2019

Verrassende vondsten voorafgaand aan nieuwbouwproject Gasthuijspoort

Vanaf deze week is het archeologische rapport beschikbaar over de opgravingen in 2015, voorafgaand aan de bouw van het nieuwbouwcomplex Gasthuyspoort tussen de Vlaszak en de Veemarktstraat. In 2016 volgde een uitbreiding op het terrein van de voormalige meubelzaak Jan Hendrikx. Lees meer

12 december 2019

Prehistorische bewoning bij Bagven

Op een voormalige akker ingeklemd tussen de A16, de A58 en de Ettensebaan, aan de rand van het voormalige gehucht Bagven, heeft de gemeente Breda de afgelopen weken een archeologische opgraving uitgevoerd. Op dit onopvallende perceel waar dagelijks duizenden automobilisten voorbij rijden, stonden in... Lees meer

29 november 2019

Sporen uit WO II tijdens archeologisch opgravingen geïnventariseerd

Max van Huijgevoort heeft voor Saxion Hogeschool te Deventer bij de gemeente Breda een onderzoek uitgevoerd naar aangetroffen sporen in de grond uit de Tweede Wereldoorlog tijdens archeologische onderzoeken in Breda. Lees meer

27 november 2019

Verdere werkzaamheden aan 19de eeuws riool in de Karnemelkstraat

Afgelopen weken is er een start gemaakt met de verdere restauratie van 19de eeuwse riool in de Karnemelkstraat. Een deel van dit riool was niet meer in gebruik en het plan is om de oorspronkelijke loop te herstellen. Lees meer

25 november 2019

2 belangrijke archeologische rapporten te downloaden

Afgelopen week zijn er door de archeologen van de Gemeente Breda twee interessante archeologische rapporten afgerond. Het betreft hier onderzoek uit 2017 aan het Laagsteen op het bedrijventerrein Steenakker en op het terrein van de Seeligkazerne aan de zuidzijde van de Fellenoordstraat. Lees meer

15 november 2019

Vreemde zaken (3). Een houten schooltas ?

Bij de opgravingen in Bavel-Eikberg  werden in een laat 16e eeuwse waterput houtfragmenten gevonden  die vermoedelijk van een houten schooltas afkomstig zijn. Het gaat om een achterwand met een oog om de tas op te hangen en de bodem of een voorklep. Lees meer

4 november 2019

Archeologisch onderzoek Bavel-Eikberg gepubliceerd

Uitgebreid archeologisch onderzoek in het plangebied ‘Eikberg Gilzeweg’ in het buitengebied van Bavel heeft de archeologen van de gemeente Breda een schat aan informatie opgeleverd.  Vanaf vandaag is de complete rapportage met daarin alle resultaten hier te downloaden! Lees meer

1 november 2019

Een oude vondst met het halve verhaal

Afgelopen weken stond er ter determinatie een wat exotische kookpot in het Archeologisch Centrum. Dat het geen product uit Noordwest Europa betrof was wel duidelijk. De vorm week te sterk af van hier gebruikelijk was. Het werd dus al gauw als een pot met een mediterrane achtergrond benoemd. Lees meer

29 oktober 2019

Vreemde zaken (2): het kopglas

In eerste instantie dachten de archeologen een wat bijzonder gevormd medicijnpotje tussen hun vondsten te herkennen. Bij nader onderzoek bleek het iets heel anders te zijn.  Lees meer

18 oktober 2019

Vreemde zaken (1): een buikverwarmer

Archeologen vinden soms gebruiksvoorwerpen die niet zo eenvoudig geduid kunnen worden. Dat kan te maken hebben met een gebruiksfunctie die ouderwets of zelfs onbekend is. Maar het kan ook in de aard van het materiaal of de vormgeving zitten. Dat laatste geldt voor dit object: een 18e eeuwse buikverw... Lees meer

14 oktober 2019

De toekomst van Breda

Eloi Koreman, architectonisch vormgever, kunstenaar, ambachtsman en bewoner van de binnenstad geeft zijn toekomstvisie op de stad. Lees meer

10 oktober 2019

a.s. weekend de Nationale Archeologiedagen

In het Stedelijk Museum Breda is een tentoonstelling ingericht over Maria van Antwerpen. Met behulp van archeologische vondsten en bronnen uit het Stadsarchief wordt het haast ongelofelijke verhaal van Maria van Antwerpen verteld. Het verhaal van de Bredasche Heldinne - geboren en gestorven in Breda... Lees meer

Nieuwsbrief