3 juni 2020

Ziek & Gezond in Stedelijk Museum Breda

In de Collectie Breda zitten veel verhalen verborgen over ziekte en gezondheid. Corona is niet de eerste besmettelijke ziekte die de samenleving treft. Met de archivarissen, archeologen en conservatoren van de stad zoeken we een jaar lang naar bijzondere objecten en documenten. Ook het Amphia Zieken... Lees meer

29 mei 2020

Hoe zat dat nou ook alweer ? Molen Het Fortuin

In het voorjaar van 1986 werd de verbrande torenromp van de windmolen het Fortuin gesloopt. Voorafgaand kon er gelukkig nog archeologisch onderzoek plaatsvinden. Dit op initiatief van Henk Muntjewerff in samenwerking met een aantal amateur archeologen. Lees meer

25 mei 2020

Preview tentoonstelling Ziek & Gezond 28 mei

Het Stedelijk Museum Breda gaat LIVE en geeft op donderdag 28 mei om 16.00 uur een preview vanuit het Collectielab met de nieuwe tentoonstelling Ziek & Gezond. Hou het in de gaten via de Facebookpagina van het museum  https://www.facebook.com/stedelijkmuseumbreda/ Lees meer

15 mei 2020

Breda ondersteboven (7) Diep onder een fietsenstalling....

Rond 1997 verdween de parkeerplaats aan de Kraanstraat en hadden de archeologen de kans om eens bij de buren op te graven. Immers, begin jaren '90 was het huis van Brecht al uitgebreid onderzocht met hele bijzondere resultaten. Tot 1956 stond hier een rij huizen, grotendeels als magazijn of bedrij... Lees meer

12 mei 2020

Een bijzonder verhaal: Onze vlucht uit Breda.

12 mei 1940, nu 80 jaar geleden, een stralende pinkstermorgen in Breda. Liane van Ginkel, bijna zeven, kijkt uit naar een veelbelovende dag met een gezellig uitstapje. Maar gezellig zal het beslist niet worden. Breda dreigt tussen de vuurlinies bekneld te raken. Uit vrees voor een slagveld moeten de... Lees meer

7 mei 2020

Breda ondersteboven (6) schatkamer de Grote Markt

Bij grootschalige rioleringswerkzaamheden en het aanbrengen van de toen veelbesproken nieuwe bestrating op de Grote Markt is een amateurarcheoloog met een metaaldetector de werkzaamheden gaan volgen. Het resultaat was spectaculair. Vele honderden metalen objecten uit de periode 1300-1... Lees meer

1 mei 2020

De Oranjeboom presenteert digitaal het 72ste jaarboek

Historische vereniging De Oranjeboom presenteert digitaal het 72ste jaarboek: stedenbouwkunde en woningbouw van Breda en omgeving in de twintigste eeuw. Omdat de uitbraak van het coronavirus een publieke uitreiking van het eerste exemplaar onmogelijk maakt, wordt het nieuwe jaarboek dit jaar digitaa... Lees meer

29 april 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? Bedrijventerrein Steenakker

In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijventerrein Steenakker.  Dit gebied omvatte  de oude akkers van Steenakker en Huifakker. Namen die gelukkig in de naamgeving van het terrein en de straten zijn blijven bestaan Men kon destijds niet vermoeden wat de impact ... Lees meer

25 april 2020

Online quiz De Baas van Breda zorgt voor record bezoek Erfgoedweb

Gisteravond  zorgde de online quiz De Baas van Breda voor een bezoekersrecord op Erfgoedweb. Ruim 1300 bezoekers  hebben de site bezocht  met een zoekvraag.  De belangrijkste zoekvraag was info over (al of niet historische) bekende Bredanaars. Op ruime afstand gevolgd do... Lees meer

24 april 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? Het middeleeuwse Begijnhof

Het huidige Begijnhof aan de Catharinastraat is het resultaat van een gedwongen verhuizing in 1534-35 vanaf het Kasteelplein. Van oorsprong lag het Begijnhof namelijk globaal vóór het Prins Bernardpaviljoen aan de Valkenbergzijde. Op die plaats had het al een eeuwenoude geschiedenis. Die verhuizin... Lees meer

17 april 2020

Hoe zat dat nou ook alweer? De burcht van Breda

Het huidige kasteel van Breda was natuurlijk geen echt kasteel. Wel was het een van de fraaiste renaissancepaleizen van Noordwest Europa en waarvan de bouw startte op initiatief van Hendrik III in 1531. Daartoe liet hij een deel van de 14e eeuwse burcht van Jan van Polanen slopen De laatste resten... Lees meer

17 april 2020

Een "namaakboter" pot

Soms komt er een archeologische vondst voorbij waarbij oud en nieuw elkaar ontmoeten. Dat is zeker het geval bij deze boterpot, bestemd voor margarine. De boterpotten werden als transportmiddel en als voorraadpot al eeuwenlang vervaardigd. Margarine is echter een uitvinding uit 1869. Doord... Lees meer

9 april 2020

Breda ondersteboven (5) schatkamer de Grote Markt

Vanaf het begin van de 14e eeuw was er al een weekmarkt  op de huidige Grote Markt. Oorspronkelijk heette de Grote Markt de Plaetse en was niet zo groot als tegenwoordig. Het smallere deel aan de zuidzijde hoorde er niet bij. Dat was de Korenmarkt. Aan de noordzijde werd nog een strook doo... Lees meer

31 maart 2020

Sporen van het oude Vijfhuizenstraatje gevonden

Bij de archeologische begeleiding van het Warmtenet tracé werden ter hoogte van de kruising Slingerweg - Hoornwerkstraat karrensporen en een begeleidende afwateringsgreppel aangetroffen behorende bij het voormalige Vijfhuizenstraatje. Deze lag de grens van de hoge Emerakkers en het l... Lees meer

30 maart 2020

Doe eens uit de hoogte: een ander kijk op het Mastbos

Als we met behulp van een hoogtekaart (AHN Nederland) naar het Mastbos en de Galderse Heide kijken zien we een grillig landschap dat zich al van vòòr de laatste ijstijd is gaan vormen. Het huidige Mastbos heeft een veel kortere geschiedenis maar dat had alles met bomen te maken.&nbs... Lees meer

20 maart 2020

Breda ondersteboven (4) Verdwenen kastelen

In de jaren '60 en '70 was de archeologie in Breda nog geen zaak van de gemeentelijke overheid. Het waren amateurs en een een enkele keer de Rijksdienst voor Oufheidkundig Bodemonderzoek die de dienst uitmaakten. De amateur-archeologen altijd vol enthousiasme, soms met veel kennis van de historie, s... Lees meer

10 maart 2020

Archeologie en gewichtheffen....logisch toch (?)

Een archeologische vondst, zo'n 80 jaar oud, maar met een heel verhaal....... Tijdens archeologisch onderzoek, voorafgaand aan de herbouw van het winkelpand Ginnekenstraat 30-32, werd in de bovengrond een miniatuur obelisk van messing gevonden. Daarop een afbeelding van een gewichtheffer met daarb... Lees meer

4 maart 2020

6 nieuwe archeologische rapporten te downloaden

Deze week is een zestal archeologische rapporten als download op Erfgoedweb gepubliceerd. Hieronder te vinden met een korte schets van de resultaten. Lees meer

21 februari 2020

Vrijdag visdag

Al eerder berichtten we over de afvalput met opvallend veel visresten die werd opgegraven in de Molenstraat, maar nu al het zeefresidu uitgezocht én gedetermineerd is, kunnen we met veel plezier de resultaten aan iedereen presenteren. Lees meer

19 februari 2020

Breda ondersteboven (3), de Gouden Driehoek

Begin jaren '90 werd als vervolg op de nieuwbouw projecten aan de oostzijde van de Vlaszak, het laatste deel van de (tijdelijke) parkeerplaats  hoek Claudius Prinsenlaan/ Vlaszak  in gereedheid gebracht voor de bouw van een groot kantorencomplex. Het terrein stond gezien de ligging bij het... Lees meer

Nieuwsbrief