Wilhelminapark

Gebieden
1892 tot heden
  • Wilhelminapark  

De ondergrond van het huidige Wilhelminapark was eigendom van de staat en werd beheerd door de domeinen. De grond was laag gelegen en werd doorsneden door voormalige vestinggrachten. In 1891 besloot de staat een park aan te leggen om voor weinig kosten hier goede bouwgrond te verkrijgen. Het park werd ontworpen in 1892 door de bekende tuinarchitect L.A. Springer in Engelse landschapsstijl. De Parkstraat is ontworpen als een Parijse boulevard. In 1893 werd het park door de staat overgedragen aan de gemeente. De beplanting werd niet door Springer verzorgd, maar door de gemeente Breda. De omringende bouwgrond werd daarna door de staat geveild. Het park is geen echt villapark. Rond het park zijn zowel villa’s als huizen in gesloten bouwblokken gebouwd.

Meer over...

Ook interessant

Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief