Wilhelminapark

Gebieden
1892 tot heden
  • Wilhelminapark  

De ondergrond van het huidige Wilhelminapark was eigendom van de staat en werd beheerd door de domeinen. De grond was laag gelegen en werd doorsneden door voormalige vestinggrachten. In 1891 besloot de staat een park aan te leggen om voor weinig kosten hier goede bouwgrond te verkrijgen. Het park werd ontworpen in 1892 door de bekende tuinarchitect L.A. Springer in Engelse landschapsstijl. De Parkstraat is ontworpen als een Parijse boulevard. In 1893 werd het park door de staat overgedragen aan de gemeente. De beplanting werd niet door Springer verzorgd, maar door de gemeente Breda. De omringende bouwgrond werd daarna door de staat geveild. Het park is geen echt villapark. Rond het park zijn zowel villa’s als huizen in gesloten bouwblokken gebouwd.

Meer over...

Ook interessant

Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Opgraving  Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Opgraving Rath Verleghstraat 5  2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie
Begeleiding Willem-Alexanderbrug 2013
Tijdens de graafwerkzaamheden bij de aanleg van de Willem-Alexanderbru...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief