Waarneming Nassaustraat 1

Archeologie
1682 tot 1870
  • De blootgelegde weermuur die de voet van de wal van het bastion vormde  

In maart 2015 kwam tijdens een archeologische begeleiding aan de Nassaustraat de bekledingsmuur van het 17e eeuwse bastion Bosch in het zicht. Dit bastion lag aan het einde van de huidige Boschstraat en beschermde de stad tegen aanvallen uit het oosten. Het van oorsprong uit 1537/38 daterende vestingwerk werd in 1682 aanzienlijk vergroot en van nieuwe bekledingsmuren voorzien. Deze muren zaten met zware steunberen in de achterliggende wal verankerd. Vanaf 1870 werden in een snel tempo alle vestingwerken gesloopt en kwam de grond vrij voor de huidige woonwijk.

Bastion Bosch kaart 1865Bastion Bosch op topo
De waarneming op de kaart van Bogaerts uit 1865 en geprojecteerd op een actuele topografische kaart. In lichtpaars de omliggende waarnemingen
In 1989 werd de muur bij rioleringswerkzaamheden in de Nassaustraat al waargenomen en gedocumenteerd. De handmatige inmeting ten opzichte van omliggende gebouwen heeft toen een afwijking opgeleverd die nu, door deze nieuwe waarneming, eenvoudig te corrigeren is. (zie plattegrond)
De huidige waarneming en de gecorrigeerde waarneming uit 1989 betekenen dat de vestingkaart Breda, zoals deze in 2006 is vervaardigd, gecorrigeerd dient te worden. Het bastion is in werkelijkheid iets smaller.

bastion Bosch 3 bastion Bosch 2
De blootgelegde muur met de achterliggende steunberen, op de achtergrond links de kruising van de Nassaustraat en de Boschstraat.

Ook interessant

Waarneming Nieuwe Boschstraat 2012
Tijdens een archeologische begeleiding van bestratingswerkzaamheden in...
Archeologie
Opgraving Sophiastraat 1989
In het najaar van 1989 kon de Archeologische Vereniging Breda in de...
Archeologie
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden
Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads