Waarneming KMA Rekenkamer 2002

Archeologie
1350 tot 1550
  •  

In het voorjaar van 2002 hebben er in de kelders van de zgn. "Rekenkamer" aan de zuidzijde van het kasteelterrein enkele bouwhistorische waarnemingen plaatsgevonden waarbij er belangrijke conclusies konden worden getrokken over de vijftiende eeuwse ommuring van het kasteelterrein.

BR-45-02_topo.jpgBR-45-02_1824.jpg
De plaats van de waarneming in de dubbele kelder onder dse Rekenkame, geprojecteerd op de huidige topografie en het kadastraal minuutplan van 1824

Het huidige gebouw werd voorafgegaan door een tot nu toe onbekend poortgebouw. De zijgevel van dit poortgebouw stond schuin op de voorgevel. De huidige Rekenkamer heeft deze afwijking in de oriëntatie t.o.v. de overige historische bebouwing behouden. In 1995 werd reeds een deel van deze ommuring vanuit de drooggelegde kasteelgracht onderzocht. De aanwezigheid van dit poortgebouw heeft gevolgen voor het onderzoek naar de topografie in het noordelijke gedeelte van de stad. Immers, de toegang naar het kasteel was een belangrijk onderdeel van de infrastructuur van de stad.

BR-45-02_1.jpg BR-45-02_2.jpgEen van de vrijwilligers maakt het grondvlak van de kelder schoon. Links de locatie van de veronderstelde oude poortdoorgang uit de periode voor de Rekenkamer en de kelders.

In het begin van de zestiende eeuw verdwijnt dit poortgebouw maar worden er ter plaatse wel twee lange ondergrondse gewelven aangelegd met in ieder geval een open verbinding met de binnengracht. Aan de westzijde naast deze "watergang" werd vanuit de binnengracht een insteekhaven aangelegd. De functie van dit watercomplex is op dit moment nog niet duidelijk. Er konden dus schepen, ondergronds, aanmeren.
Uiteindelijk wordt boven op de gewelven de Rekenkamer gebouwd waarbij de oorspronkelijke functie van het gebouw nog onderzocht moet worden. Het gehele complex is de afgelopen jaren geregeld verder onderzocht. De voorlopige resultaten hiervan kunt u hier  lezen

BR-45-02_Mauritskaart.jpg
Locatie van het keldercomplex onder de Rekenkamer, geprojecteerd op de zgn. Mauritskaart. (coll.: Koninklijk Huisarchief, 's-Gravenhage)

Ook interessant

Opgraving kasteelgracht zuidzijde 1994
Bij het uitbaggeren van de zuidzijde van de kasteelgracht tussen het K...
Archeologie
Opgraving KMA/kasteelterrein 2008
Tijdens rioleringswerkzaamheden, juist ten noordwesten van de KMA, wer...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht  zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
De Raad- en Rekenkamer
De Raad- en Rekenkamer 1510 tot heden
Een van de eerste nieuwe gebouwen die graaf Hendrik III van Nassau in ...
Bouwwerken

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief