Vuchtstraat (Liniekwartier)

Gebieden
1579 tot heden
STR365 Vuchtstraat JVG19840709022 STR365 Vuchtstraat JVG19840709022

De Vuchtstraat in 1974.( Foto: Johan van Gurp, BN De Stem coll. Stadsarchief Breda id. JVG19840709022)

Oorspronkelijk was de Vuchtstraat een straat die vanaf de Ceresstraat de Hoge Vucht in liep. Deze functie van ontsluitingsweg is overgenomen door de Doornboslaan. Door latere ontwikkelingen kwam de Vuchtstraat nog meer in de knel. De overweg werd opgeheven, het zuidelijke gedeelte werd afgesneden en het gedeelte ten noorden van de spoorlijn werd nog eens in tweeën gedeeld door de Stationslaan. Zowel het gedeelte ten noorden als dat ten zuiden van de Stationslaan lopen dood, behalve voor fietsers en voetgangers.

De toponymist Chr. Buiks vond de Vuchtsteeg vermeld in 1579. Er bestond toen ook een Vuchtveken, een hek dat de Vucht moest afsluiten. Steeg betekent klein straatje, maar was later minder gebruikelijk. In 1754, 1767 en 1832 wordt het Vuchtstraatje vermeld. Later in de negentiende eeuw was het blijkbaar de gewoonte te spreken van het Eerste en het Tweede Vuchtstraatje. De huidige Kwekerijstraat was het Tweede Vuchtstraatje. Na de annexatie van 1927 werd de naam Vuchtstraat zonder meer. Deze naam is uiteraard ontleend aan het feit dat de straat de Vucht in leidt.

STR365 Vuchtstraat topo1870
De loop van de Vuchtstraat vanaf de Ceresstraat tot aan de toenmalige Baliëndijk. De Vuchtpolder strekte zich dus nog een eind naar het zuiden uit. (Uitsnede uit de topografische kaart van 1870)

Lazarijstraat

De meest gebruikelijke naam in de middeleeuwen was echter de Lazarijsteeg of Lazarijstraat. Buiks vond de Lazerssteeg vermeld in 1554, de Steeg van de Lazarij in 1634, de Lazarijsteeg in 1725 en de Lazarijstraat in 1833. De straat ontleende deze naam aan de Lazarij die stond op de hoek van het Gasthuiseinde (Boschstraat) en dit straatje. De Lazarij wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde uit 1434 en werd in 1574 afgebroken om vanuit de vesting een beter schootsveld te krijgen. In de tijd van Van Goor, dus rond 1744, was de naam Lazarijsteeg nog de meest gebruikte naam.

Lepra is een besmettelijke ziekte die wordt veroorzaakt door de leprabacil. Lepra is een van de ziekten die aangeduid werd met melaatsheid. De melaatsen werden in de middeleeuwen verpleegd en in afzondering gehouden buiten de stadsmuren, in een lazarij of leprozenhuis. Hun patroonheilige was Sint Job. Lazarij is afgeleid van Lazarus, een verwijzing naar het verhaal van de rijke man en de arme Lazarus (Lucas 16: 19-31).

Overweg opgeheven

In 1968 werd de overweg opgeheven en werd de Vuchtstraat in twee delen gesplitst. De gemeentearchivaris stelde tevergeefs voor het doodlopende straatje aan de Ceresstraat de Lazarijsteeg te noemen. In 2008 besloot de gemeente dit straatje de naam te geven van Brouwmeesterstraat.

Literatuur

Chr. Buiks, Noordbrabantse plaatsnamen, Teteringen (z.pl., 1990).

Gerard Otten, De straten van Breda (Breda, 1988).

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven