Vishal

Bouwwerken
1792 tot heden
  • Bouwtekening Vishal  

De Vishal is gebouwd voor de afslag van zeevis. Riviervis werd in een aparte hal verkocht. De zeevishal moet zijn gebouwd ná 1791 en vóór 1823. In 1823 heeft de toenmalige stadsarchitect, Koelewijn de Geus, de hal opgemeten en ingetekend. Het open gebouw van één bouwlaag bezat toen een rechthoekige plattegrond met een driebeukige opzet met een afgeplat schilddak. Tussen 1880 en 1905 werd de vishal meerdere malen verbouwd. De hal werd toen ingericht voor de afslag van zowel rivier- als zeevis. Ook werden de tussenkolommen verwijderd, zodat een eenbeukige opzet ontstond en er werden hekwerken geplaatst. In 1966 werd het gebouw een rijksmonument en spoedig daarna werd de Vishal gerestaureerd. Hierbij werd vooral natuursteen vervangen. In 2007 werd de vishal opnieuw gerestaureerd.

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Haven 22, 4811 WL Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Handige links

Nieuwsbrief