Trapgevel 'Vogel Struys'

Bouwwerken
1529 tot heden
  • trapgevel Vogel Struys  

Het huis Vogel Struys wordt al genoemd in 1529. In Breda komen geen struisvogels voor, maar via handelscontacten met het Middellandse-Zeegebied wist men wel degelijk wat een struisvogel was. De grote struisvogeleieren waren een symbool van uitzinnige luxe. Het huis Vogel Struys aan de Havermarkt heeft een imposante trapgevel uit 1665. De gevel heeft een authentiek voorkomen omdat de kruiskozijnen met luiken en de toegangsdeur met bovenlicht uit 1780 nog aanwezig zijn. De schijn bedriegt echter. Aan het begin van de twintigste eeuw werd op de begane grond een doorbraak gemaakt om in het pand een garagebedrijf te vestigen. Dit bedrijf werd vervolgens steeds verder naar achteren uitgebreid. Nadat het bedrijf zich buiten de historische binnenstad had gevestigd is de oorspronkelijke gevel terug gereconstrueerd.

Ook interessant

de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden
Opgraving Markenhage College 2014
Gedurende de kerstvakantie 2014 hebben archeologen van de gemeente Bre...
Archeologie
Lovensdijk (gehucht)
Lovensdijk (gehucht) 1350 tot 1963
Het gehucht Lovensdijk bestond uit een groepje boerderijen op een hoge...
Gebieden
Zandberg (gehucht)
Zandberg (gehucht) 1313 tot 1960
Zandberg was een klein gehucht aan de noordzijde van de brug over de M...
Gebieden
IJpelaar (gehucht)
IJpelaar (gehucht) 1250 tot heden
Voordat de wijk IJpelaar midden jaren '60 werd gebouwd (in een gebied ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Opgraving  Galderse weg 45 Zwart-Wit terrein 2014
Archeologisch onderzoek in juni 2014 aan de Galderseweg 45, het hockey...
Archeologie
Eikberg (gehucht)
Eikberg (gehucht) 1400 tot heden
Eikberg is een gehucht bij een kruispunt van wegen ten zuidoosten van ...
Gebieden
Opgraving Rath Verleghstraat 5  2013
Archeologen van de Gemeente Breda hebben op 29 augustus tot en met 4 s...
Archeologie

Locatie

Havermarkt 21, 4811 WG Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief