Stadsarchief Breda

Bouwwerken
1862
  • Chassékazerne  

Onder koning Willem I regelde een resolutie de openbaarheid van overheidsarchieven (1829). Niet lang daarna werd in een aantal steden de eerste gemeentelijke archivaris aangesteld. Na Den Bosch en Helmond was Breda in 1862 de derde gemeente in Noord-Brabant die een archivaris benoemde, mr. G.A. Kleijn. Tot de eerste inventaris van toen behoorden het Houten Boexcken, de keurboeken en de vestbrieven van de schepenen. De archieven van de stad werden beheerd op het Stadserf. Na twee mannelijke opvolgers van Kleijn, werd in 1925 de eerste en enige vrouwelijke stadsarchivaris, mejuffrouw D.C.J. Mijnssen, benoemd. Sinds 1998 is het Stadsarchief gehuisvest in de voormalige Chassékazerne. Het Stadsarchief beheert meer dan negen kilometer gemeentelijke en particuliere archieven en collecties, waaronder beeld- en geluidmateriaal.

Meer over...

Ook interessant

Chassépark
Nadat Defensie de Chassazerne verlaten had, schreef de gemeente Breda ...
Gebieden
Nieuwe achtervleugel stadhuis
Al in de negentiende eeuw kampte het stadsbestuur met ernstig ruimtege...
Bouwwerken
Brandweer bestond al
Brandweer bestond al 1300 tot 1395
Het Houten Boecxke geeft ons heel wat informatie over de brandweer in ...
Gebeurtenissen
Chassékazerne
Chassékazerne 1896 tot 1997
De Chassékazerne is aanbesteed in 1896. Het oorspronkelijke ontwerp i...
Bouwwerken

Locatie

Parade 10, 4811 DZ Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Handige links

Nieuwsbrief