Sociale woningbouw

Bouwwerken
1909
  • (Reeds vervangen) sociale woningbouw aan de Van Vlietstraat  

In 1901 werd de Woningwet aangenomen. Met deze wet werden mogelijkheden geschapen voor sociale woningbouw en speculatief bouwen werd aan banden gelegd. Het was het begin van overheidsbemoeienis met de woningbouw. De eerste woningbouwvereniging van Breda was de N.V. Volkshuisvesting, opgericht in 1907. In het bestuur zaten zowel katholieken als protestanten. In 1909 werd na toestemming van de gemeente gestart met de bouw van de eerste 71 woningen aan de Havermansstraat en Van Vlietstraat. Tot 1918 was N.V. Volkshuisvesting de enige actief bouwende woningbouwcorporatie. In 1915 werd de R.K. Bouwvereniging St Joseph opgericht. Tegenwoordig zijn er drie woningbouwcorporaties in Breda: Laurentius, WonenBreburg en Singelveste. Naast het verhuren van sociale huurwoningen, opereren zij ook commercieel en bouwen duurdere koophuizen.

Ook interessant

Opgraving Speelhuisplein / Lunet Coehoorn 2017
In oktober en november 2017 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgev...
Archeologie
Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden
(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie

Locatie

Van Vlietstraat, Breda

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief