Verfijn op:

Elfenlaantje (Ulvenhout)
Elfenlaantje (Ulvenhout) 1963 tot heden
Van veel oude straatnamen is de herkomst niet precies bekend. Door ver...
Gebieden
Rustenburgpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad loopt van het Donkpad naar het noordwesten, kruist de ...
Gebieden
Het Gasthuis aan de Boschstraat
Op deze plek buiten de oostelijke stadspoort lag oorspronkelijk een ga...
Bouwwerken
Varkensmarkt op het Kasteelplein
In 1845 al werden de varkens (voornamelijk biggen) te koop aangeboden ...
Gebieden
Opgraving Lage Kant 2014/15
In opdracht van Wonen Breburg hebben de archeologen van de gemeente Br...
Archeologie
Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Bredasche Courant
Op 29 december 1791 kreeg Willem van Bergen toestemming van het stadsb...
Voorwerpen
Lindeplein en bomenbuurt (Tuinzigt)
In 1901 werd de Woningwet ingevoerd met als doel bewoning van...
Gebieden
Charlotte de Bourbon-Montpensier
In 1577 wordt Charlotte de Bourbon, de derde echtgenote van Willem van...
Personen
Princenhage
In archiefbronnen komt de naam Hage voor het eerst voor in deze oorkon...
Gebieden
Opgraving Buitendijks Slangwijk  2006
Begin december 2006 vond er op twee zeer stormachtige en natte dagen a...
Archeologie
Bootvormige woonstalhuizen
In Breda-West zijn de bij deze akkersporen behorende boerderijtypen op...
Archeologie