Romeinse waterputten in Breda-West

Archeologie
0 tot 450
1 / 4
  • Romeinse waterput uit de 1e eeuw na Chr.  
  • 7
    Dwarsdoorsnede door het bovenste deel van een waterput  
  • 7
    Tekening van een boomstamwaterput  
  • 7
    Vierkante waterput met houten beschoeiing uit de 3e eeuw na Chr.  

Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse tijd in Breda-West. Bij opgravingen op Steenakker, Huifakker en Emerakker zijn in totaal 25 waterputten en waterkuilen opgegraven die op basis van de constructie, de vondsten in de waterput of de relatie met andere sporen in de Romeinse tijd gedateerd worden. Waterkuilen werden direct in de bodem ingegraven, zonder beschoeiing, en werden vaak gebruikt om het vee uit te laten drinken.

Waterputten zijn er in verschillende vormen en maten, maar hebben als overeenkomst dat ze een houten beschoeiing of bekisting hebben. Door een goede beschoeiing in de waterput kon men er lange tijd schoon water uit omhoog halen. Er zijn putten opgegraven met een beschoeiing van vlechtwerk en met een uitgeholde boomstam erin. Verreweg de meeste waterputten hadden echter een bekisting van paaltjes en planken onderin. De putten in Breda-West zijn over het algemeen dicht bij de huizen gegraven. Erin zijn diverse gebruiksvoorwerpen en huishoudelijk afval teruggevonden: veelal aardewerk en bouwmateriaal, maar ook opvallende metaalvondsten zoals de resten van een soldatenhelm, een ijzeren ploegschaar en de rand van een emmer.

Ook interessant

Een Romeinse helm in een Brabantse waterput
Een Romeinse helm 200 tot 300
Uit een derde-eeuwse waterput kwamen enkele opmerkelijke voorwerpen te...
Voorwerpen
Huis met Romeinse trekken
In de derde eeuw werd op Steenakker een opvallend huis gebouwd....
Bouwwerken
Kleine puntamfoor op Huifakker
Een amfoor is een Romeinse kruik waarin voedsel werd getransporteerd e...
Voorwerpen
De Steenakker in de Romeinse Tijd
Steenakker is vanaf de late ijzertijd tot aan het begin van de vierde ...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter