Verfijn op:

Pijlspits uit de vroege bronstijd
Archeologische vondsten uit het neolithicum zijn schaars in de regio B...
Voorwerpen
Burcht van Jan II van Polanen
De Polanens behoorden tot de grootste grafelijke leenmannen in Holland...
Bouwwerken
Breda, Toen en Nu
Met deze serie schuifplaatjes, onderaan de pagina, worden de veranderi...
Gebieden
Opgraving toegang Valkenberg 1988
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Bouwwerken
Waarneming Haven / Stadsmuur 1953
In 1953 werd bij een vernieuwing van het hoofdriool op de Haven de ...
Archeologie
Vrouwen en kinderen in Breda
De foto Vrouwen en Kinderen uit Breda uit 1865 is een vroege Bredase f...
Personen
Franklin Rooseveltlaan (Ginneken)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Doopsgezinde kerk Boeimeer
Kerk van de Doopsgezinde gemeente Breda...
Bouwwerken
Landschap van landgoederen
Vanaf ongeveer 1650 werden er buiten Breda landgoederen aangelegd. Som...
Gebieden
Opgraving Karnemelkstraat / Stadspoedertoren 1963
Ten behoeve van de verbreding van de Karnemelkstraat werd in ...
Archeologie
Klooster en kapel aan de Nieuwstraat
In 1849 kochten zusters franciscanessen de voormalige hofhuizen Assend...
Bouwwerken
Blijde inkomst van Engelbrecht en Johanna
De erfdochter van de Polanens, Johanna, trouwde in 1403 met Engelbrech...
Gebeurtenissen