Oude Hanenstraatje (Teteringen)

Gebieden
1650 tot heden
  • Het Oude Hanenstraatje, nu een fietspad ddor de nieuwbouw van Om de Haenen  

Het Oude Hanenstraatje is tegenwoordig een fietspad vanaf de Oosterhoutseweg naar het oosten, langs de Bramentuin en uitkomende op de Haanakker. Na de Platte Akker wordt het een zandweg die geen gemeentelijk eigendom is. Het pad ligt op de plaats van het voormalige Hanenstraatje. De historisch-geograaf Karel Leenders duidt het Hanenstraatje aan als een weg naar de heide en de centrale weg van het ontginningsblok de Hanen. Een ontginningsweg past in een groot opgezette ontginning, nabij Breda meestal van rond 1650, aldus Leenders. De toponymist Chr. Buiks geeft een Haensche Steegt, vermeld in 1656. De Haansteeg of Haansesteeg is de steeg (klein weggetje) naar het gebied de Hanen. De oudste vermelding van het Haanstraatje is volgens Buiks van 1804.

De Hanen

Het gebied de Hanen strekt zich uit ten oosten van de Oosterhoutseweg. Buiks noemt verschillende verklaringen voor de naam van het gebied. Haan-namen kunnen ontstaan zijn op plaatsen waar korhanen of patrijshanen voorkwamen. Het baltsen van korhanen in het voorjaar gebeurde op speciale plekken in de heide. Dit spectaculaire gebeuren, dat in de zeer vroege ochtend plaats vindt, zal niet onopgemerkt zijn gebleven. Het gebied de Hanen lag op de grens van de heide en dus zullen er vrijwel zeker korhoenders geleefd hebben, aldus Buiks. Benoeming naar vogelnamen komt algemeen voor, vergelijk toponiemen als Leeuwerik, Kievit enzovoorts.

Op het minuutplan van het kadaster van 1824 staat het Hanen Straatje en in het verlengde daarvan de Hanen Weg. De wegenlegger van de gemeente Teteringen van 1951 noemt het Hanenstraatje en het verlengde daarvan het Hanenwegje. In 2003 besloten Burgemeester en Wethouders van Breda de naam Oude Hanenstraatje vast te stellen voor het nieuw aangelegde fietspad op de plaats van het Hanenstraatje om zo de herinnering aan het oude Hanenstraatje vast te houden.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Ook interessant

Straatnamen Teteringen
Straatnamen Teteringen 1500 tot heden
Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad B...
Gebieden
Oosterhoutseweg (Teteringen)
De Oosterhoutseweg is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Par...
Gebieden
Valkenstraat (Teteringen)
Valkenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders is het Valkenstraatje ee...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief