Openluchtschool en Liduinaschool

Bouwwerken
1963 tot heden
1621 1621

Scholencomplex aan de Rijnauwenstraat 201-205 (foto gemeente Breda)

Op het schoolgebouwencomplex zijn een school voor langdurig zieke kinderen (LZK-school; Openluchtschool) en een school voor zeer moeilijk lerende kinderen (ZLM-school; Liduinaschool) gehuisvest. Het scholencomplex is gebouwd in de periode 1963-1971. Het is gebouwd in de gematigde variant van het naoorlogs functionalisme.

Het complex bestaat uit meerdere clusters. De Z.L.M.-school heeft drie lange vleugels met schoollokalen aan gangen. De openluchtschool bestaat uit paviljoens met patio's. De twee vrijstaande paviljoens dienden als ligzalen en hadden oorspronkelijk een open dak. Het centrale gedeelte bevat de eetzaal annex aula, de gymnastiekzaal en de keuken. Aan de Rijnauwenstraat staat naast de hoofdingang de conciërgewoning (vernieuwd). De gebouwgroepen staan door middel van corridors in de vorm van overdekte galerijen met elkaar in verbinding. Alle onderdelen tellen één bouwlaag en hebben platte daken. Het schoolgebouwencomplex is een combinatie van het gang-, paviljoenen patiotype. Het is gebouwd in een gematigde variant van het naoorlogs functionalisme en bestaat zowel uit traditioneel gemetselde gevels als uit systeembouw met geprefabriceerde puien met bandvensters en borstweringen voor de lokalen, glaspuien voor de gangen. Alle paviljoens en de gymnastiekzaal hebben onder de daklijst een fries van houten rabatdelen. Het complex heeft meerdere schoolpleinen die beschut tussen de bouwclusters liggen. Het terrein heeft geen harde erfafscheiding.
Het schoolgebouwencomplex heeft een uitgestrekte opzet en ligt op een groot en (tot voor kort) parkachtig aangelegd perceel aan de rand van een naoorlogse woonwijk. Sinds de bouw hebben zijn er meerdere verbouwingen en uitbreidingen aan het complex uitgevoerd.

Het complex is een gemeentelijk monument.

Rijnauwenstraat 201-205, 4834 LD Breda

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven