Karolingische boomstamput

Bouwwerken
840
  • Opgegraven boomstamput  

Al vanaf de bronstijd werden uitgeholde boomstammen ingegraven als waterput. Men wist dat eikenhout hiervoor het meest geschikte materiaal was. Onder de grondwaterlijn vergaat het nauwelijks en de zone daarboven bleef het relatief lang bestand tegen het onvermijdelijke rottingsproces. Deze eiken boomstamputten zijn door middel van jaarringonderzoek te dateren. De kapdatum van de eik kan eenvoudig worden vastgesteld en daarmee ook het vermoedelijke jaar waarin het hout werd verwerkt tot waterput. De bewoningsdichtheid ten westen van Breda was in de achtste en negende eeuw gering. Het gebrek aan dateerbare vondsten van aardewerk wordt gecompenseerd door goed te dateren boomstamputten. Deze put is door middel van jaarringen gedateerd op de periode 832-840. De kans dat de eik gekapt is in het jaar 840 is groot.

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Gerelateerd nieuws

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief