Geersbroek (gehucht)

Gebieden
1400 tot heden
  •  

Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente Alphen-Chaam. Slechts het uiterste puntje ligt ten noorden van de A58 en ligt op Breda's grondgebied. Van oorsprong lag het gehucht in de gemeente Ginneken en Bavel.
Het straatgehucht strekt zich voornamelijk uit langs de Annevillelaan en het gebied rond de kruising met de Geersbroekseweg en de Valkenburgseweg.

CHI_28_065_Geersbroek_1870_low.jpgCHI_28_065_Geersbroek_topo_low.jpg
Het gehucht geprojecteerd op de militair-topografische kaart van ca.1850 en op een actuele luchtfoto.In grijs de omringende gehuchten.

Geersbroek wordt voor het eerst genoemd in 1451 en dan aangeduid als ‘t GhaersbroeckHet achtervoegsel Broek is zeer algemeen en duidt op een laaggelegen, moerassig gebied. Geers zou afgeleid zijn van gras. Het zal hier om het gebied gaan waardoor de Broekloop stroomt. Een gekanaliseerd stroompje waarlangs in eerste instantie turf zal zijn gestoken.

Het gehucht ligt op een hogere dekzandrug tussen de twee beekdalen. In het begin van de 19e eeuw bestond het uit 19 boerderijen of woonhuizen. Rond bijna elk woonhuis was wel een moestuin te vinden.Tussen het bouwland bevonden zich ook nog heidepercelen. Nog niet al het land was dus in cultuur gebracht. Op de driesprong met de hierboven al genoemde wegen lag pleintje, het Hilleke" met daarin een brandkuil.

CHI_28_065_Geersbroek4_low.jpg
Plattegrond met een vertaling van het kadastraal minuutplan naar functie van de percelen. 

Anneville

In 1843 kocht Prosper Cuypers op Geersbroek heidegrond. Het jaar daarna stond daar een boerderij met een Herenkamer.  Ruim 9 jaar later werd het landhuis gebouwd. In 1862 werd het aanzienlijk  uitgebreid en in 1885 werd het gecompleteerd met een Engelse tuin.

CHI_28_065_Anneville_19830264.jpg
Landhuis Anneville vlak na de eerste bouwfase in 1852. (foto: collectie Stadsarchief Breda id.19830264)

Ook interessant

Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Ulvenhout residentie koninklijke familie
Landgoed Anneville werd aangelegd door Prosper Cuijpers van Velthoven ...
Gebieden
Landschap van landgoederen
Vanaf ongeveer 1650 werden er buiten Breda landgoederen aangelegd. Som...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Downloads