Geersbroek (gehucht)

Gebieden
1400 tot heden
CHI 28 019 Geersbroek Brekelmans NG19730135 low CHI 28 019 Geersbroek Brekelmans NG19730135 low

Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente Alphen-Chaam. Slechts het uiterste puntje ligt ten noorden van de A58 en ligt op Breda's grondgebied. Van oorsprong lag het gehucht in de gemeente Ginneken en Bavel.
Het straatgehucht strekt zich voornamelijk uit langs de Annevillelaan en het gebied rond de kruising met de Geersbroekseweg en de Valkenburgseweg.

CHI 28 065 Geersbroek 1870 low
CHI 28 065 Geersbroek topo low
Het gehucht geprojecteerd op de militair-topografische kaart van ca.1850 en op een actuele luchtfoto.In grijs de omringende gehuchten.

Geersbroek wordt voor het eerst genoemd in 1451 en dan aangeduid als ‘t Ghaersbroeck. Het achtervoegsel Broek is zeer algemeen en duidt op een laaggelegen, moerassig gebied. Geers zou afgeleid zijn van gras. Het zal hier om het gebied gaan waardoor de Broekloop stroomt. Een gekanaliseerd stroompje waarlangs in eerste instantie turf zal zijn gestoken.

Het gehucht ligt op een hogere dekzandrug tussen de twee beekdalen. In het begin van de 19e eeuw bestond het uit 19 boerderijen of woonhuizen. Rond bijna elk woonhuis was wel een moestuin te vinden.Tussen het bouwland bevonden zich ook nog heidepercelen. Nog niet al het land was dus in cultuur gebracht. Op de driesprong met de hierboven al genoemde wegen lag pleintje, het Hilleke" met daarin een brandkuil.

CHI 28 065 Geersbroek4 low
Plattegrond met een vertaling van het kadastraal minuutplan naar functie van de percelen.

Anneville

In 1843 kocht Prosper Cuypers op Geersbroek heidegrond. Het jaar daarna stond daar een boerderij met een Herenkamer. Ruim 9 jaar later werd het landhuis gebouwd. In 1862 werd het aanzienlijk uitgebreid en in 1885 werd het gecompleteerd met een Engelse tuin.

CHI 28 065 Anneville 19830264
Landhuis Anneville vlak na de eerste bouwfase in 1852. (foto: collectie Stadsarchief Breda id.19830264)

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven