Verfijn op:

Hooijdonkseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Oudste stadsplattegrond
In 1625 tekende Denis van Alsloot (Brussel of Mechelen, omstreeks 1570...
Gebieden
Waarneming Nieuwstraat riolering (2) 1994
Tijdens waarnemingen in een kabelsleuf aan de zijde van het voormalig ...
Archeologie
Avondmaalsbekers
De Rooms-Katholieke Kerk leert dat tijdens de eucharistieviering het ...
Voorwerpen
Karolingische vondsten in Princenhage
Over de bewoningsgeschiedenis van Breda in de negende en tiende eeuw i...
Archeologie
Onbenoemdedreef (Ulvenhoutsebos)
De meeste dreven in het Ulvenhoutsebos hebben voor de hand liggende na...
Gebieden
Opgraving Willem Merkxtuin 1982
In het voorjaar van 1982 werd, voorafgegaan door een boorcampagne, aan...
Archeologie
Concordia
Concordia 1881 tot heden
In de jaren zeventig van de negentiende eeuw ontstonden verenigingen w...
Bouwwerken
Sint Jansklooster
Don Boscoplein 39 1953 tot 1989
Klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis uit Huijbergen...
Bouwwerken
Apotheker en patriot Jean Baptiste Elsen
Jean Baptiste Elsen (1752-1826) stichtte in 1775 aan de Ridderstraat ...
Personen
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie
Opgraving Leursebaan /Greenery  2006
In het najaar van 2006 heeft er een vervolgonderzoek plaatsgevonden ...
Archeologie