De oudste akte in het stadsarchief

Voorwerpen
1269
 • Akte 1269  

In het archief van het Bredase Begijnhof, bewaard op Stadsarchief Breda, bevindt zich de oudste originele Bredase akte. Deze is bovendien een van de oudste akten in de Nederlandse taal in België en Nederland. Voorheen schreef men dergelijke stukken in het Latijn. Met deze oorkonde van 1 mei 1269 verkochten de heer en vrouwe van Breda, samen met de Bredase burgers, een erfelijke cijns een jaarlijks uit te keren geldbedrag ten behoeve van de kerk van Breda. De akte is bezegeld met de zegels van vrouwe Elisabeth van Breda, haar man Arnoud van Leuven en de stad Breda. Uit de akte blijkt dat men op dat moment bezig was een stenen kerk te bouwen, mogelijk de directe voorganger van de huidige Grote Kerk.

Ook interessant

Zuiderwaterlinie
Zuiderwaterlinie 1582 tot 1920
Nederland heeft door de eeuwen heen niet alleen tegen het water gevoch...
Gebieden
Toen & nu
Willemsbrug
Willemsbrug Toen & nu
Het station, de Willemstraat, de Willemsbrug en het Baroniemonument in het Valkenberg vormen een monumentale as. ...
Opgraving Hondsdonk 60
Opgraving Hondsdonk 60 1250 tot 1850
De buitenwal uit het beleg van Breda in 1637 is in kaart gebracht tijd...
Archeologie
Breda, Toen en Nu
Met deze serie schuifplaatjes, onderaan de pagina, worden de veranderi...
Gebieden
Straatnamen Breda Centrum
Straatnamen Breda Centrum 1125 tot heden
Praktisch alle straatnamen in de binnenstad van Breda zijn uiteraard o...
Gebieden
Haagdijk (Centrum)
Haagdijk (Centrum) 1250 tot heden
De naam Haghedijc komt voor het eerst voor in een oorkonde in het arch...
Gebieden
Zoutstraat (Centrum)
Zoutstraat (Centrum) 1613 tot 1982
Ter plaatse ongeveer van de huidige Adriaan van Bergenstraat lag tot 1...
Gebieden
Jan van Polanenkade (Centrum)
De huidige Jan van Polanenkade is een dwarsstraat van de Markendaalsew...
Gebieden
Middellaan (Centrum)
Middellaan (Centrum) 1878 tot heden
De Middellaan was vóór 1971 een van de langste straten van zestien met...
Gebieden
Nijverheidssingel (Centrum)
De grootste uitbreiding van fabrieken op de geslechte vestingwerken zo...
Gebieden
Nassausingel (centrum)
Nassausingel (centrum) 1877 tot heden
Voordat de wallen werden geslecht, was dit de geliefkoosde wandelgebie...
Gebieden
Nieuwe Prinsenkade (Centrum)
In 1874 werd onder andere de Nieuwe Prinsenkade door het Rijk aan de g...
Gebieden
Nieuwe Haagdijk (Centrum)
Nieuwe Haagdijk (Centrum) 1875 tot heden
De oorspronkelijke verbinding met Princenhage liep via de Haagdijk, de...
Gebieden
Nieuwe Ginnekenstraat (Centrum)
In 1876 werd de Straatweg van Breda naar Ginneken, die oorspronkelijk ...
Gebieden
Nieuwe Boschstraat (Centrum)
De Nieuwe Boschstraat werd aangelegd in 1876. In 1881 werd hij door he...
Gebieden
Trambrug of Willem-Alexanderbrug (Centrum)
Trambrug (Centrum) 1865 tot heden
Op deze plaats hebben in de loop van de tijd niet minder dan vijf brug...
Bouwwerken
Tramsingel (Centrum)
Tramsingel (Centrum) 1877 tot heden
De stadsarchitect A.J.F. Cuypers merkte in een notitie uit 1873 of 187...
Gebieden
Willemstraat (Centrum)
Willemstraat (Centrum) 1875 tot heden
Op 6 december 1873 stelde de gemeenteraad voor het eerst straatnamen v...
Gebieden
Stationsplein (Centrum)
Stationsplein (Centrum) 1863 tot heden
De Stationsweg (inclusief de huidige Spoorstraat) en het Stationsplein...
Gebieden
Dieststraat (Centrum)
Dieststraat (Centrum) 1439 tot heden
De toponymist Chr. Buiks vond het gebied de Donk al vermeld in 1479. H...
Gebieden
Rozemarijnstraat (Centrum)
De oudste vermelding van deze steeg is uit 1553. Hij had toen nog geen...
Gebieden
Prinsenkade, 'Prinsenkaai' (Centrum)
Prinsenkade (Centrum) 1613 tot heden
Sinds de heropening van de Haven ligt de Prinsenkade weer aan het wate...
Gebieden
Doelsteeg (Centrum)
Doelsteeg (Centrum) 1500 tot heden
Het beleid van de gemeente Breda is oude stegen en gangen te behouden ...
Gebieden
Achter de Lange Stallen (Centrum)
Op het minuutplan van het kadaster van 1824 staan in deze straat geen ...
Gebieden
Stallingstraat (Centrum)
Stallingstraat (Centrum) 1682 tot heden
Dit zijstraatje van de Ginnekenstraat wordt voor het eerst genoemd in ...
Gebieden
Zandpoort (Centrum)
Zandpoort (Centrum) 1804 tot heden
De Zandpoort is een doodlopende steeg aan de zuidzijde van de Akkerstr...
Gebieden
Akkerstraat (Centrum)
Akkerstraat (Centrum) 1350 tot heden
De Akkerstraat is een van de zijstraten van de Ginnekenstraat. Toen Br...
Gebieden
Van Coothplein (Centrum)
Van Coothplein (Centrum) 1875 tot heden
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Ginnekenstraat (Centrum)
Ginnekenstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Ginnekenstraat is een van de belangrijkste winkelstraten in het cen...
Gebieden
Pasbaan (Centrum)
Pasbaan (Centrum) 1391 tot heden
De Pasbaan is een straatje aan de zuidzijde van de Boschstraat. Vóór 1...
Gebieden
Korte Boschstraat (Centrum)
In 1682 werd de vesting Breda gereconstrueerd. Daarbij werden de stads...
Gebieden
Bouwerijstraat (Centrum)
Bouwerijstraat (Centrum) 1562 tot heden
De Bouwerijstraat is een van de smalle straatjes aan de noordzijde van...
Gebieden
Doelstraat of Zwaanstraat (Centrum)
Zwaanstraat (Centrum) 1330 tot 1995
Op het kadastraal minuutplan van 1824 kunnen we de Doelsteeg nog goed ...
Gebieden
Beijerd (Centrum)
Beijerd (Centrum) 1533 tot 1957
Het straatje de Beijerd bestaat niet meer. Sinds 1977 is het opgenomen...
Gebieden
Waterstraat (Centrum)
Waterstraat (Centrum) 1250 tot heden
De Waterstraat is een vrij korte straat in de binnenstad van de Nieuws...
Archeologie
Nieuwstraat (Centrum)
Nieuwstraat (Centrum) 1493 tot heden
Een straat die de Nieuwstraat heet is meestal een van de oudste strate...
Gebieden
Kloosterplein (Centrum)
Kloosterplein (Centrum) 1768 tot heden
Het Kloosterplein is een moeilijk te begrenzen ruimte aan de rand van ...
Gebieden
Valkenberg (Centrum)
Valkenberg (Centrum) 1350 tot heden
Dit mooiste van alle Bredase stadsparken wordt altijd hét Valkenberg g...
Gebieden
Hof van Hersbeek (Centrum)
Het Huis Hersbeek is het hofhuis Sint Janstraat 16. De voorgevel datee...
Gebieden
Kapucijnerhof (Centrum)
Kapucijnerhof (Centrum) 2000 tot heden
Het Kapucijnenhof ligt aan de noordzijde van de Catharinastraat. Gedee...
Gebieden
Kasteelplein (Centrum)
Kasteelplein (Centrum) 1500 tot heden
Het Kasteelplein is het plein voor het Kasteel. Het verleden van dit p...
Gebieden
Toen & nu
Markkade
Markkade Toen & nu
In 1974 stonden aan de Markkade nog heel wat fabrieken. Deze zijn allemaal verdwenen en het gebied wacht nu op herontwikkeling. ...
Toen & nu
KMA
KMA Toen & nu
Het Kasteel, oftewel de KMA, de Koninklijke Militaire Academie, tegenwoordig de Nederlandse Defensieacademie, was vroeger een soort blinde vlek in de stad. ...
Toen & nu
Nieuwe Prinsenkaai
Nieuwe Prinsenkaai Toen & nu
Een klassiek gezicht op de binnenstad van Breda vanaf de Nieuwe Prinsenkade. Zoek de verschillen. ...
Toen & nu
Tolbrug – De oudste brug van Breda
De Tolbrug is de oudste brug van Breda. De oorspronkelijke brug is gebouwd in de late dertiende eeuw. Aan deze brug werd door de heer van Breda tol geheven. De brug is vaak vernieuwd. De brug op de oude foto is van 1922. In 1939 verdween deze brug bij de demping van de rivier de Mark. De Haven werd gedempt in 1965, maar in 2002 werd besloten de Haven en de rivier de Mark weer open te graven. In 2006 werd de nieuwe Tolbrug geopend. De Haven en de ‘Nieuwe’ Mark tenslotte werden opgeleverd in 2007....
Onderzoek naar Huis Valkenberg 2008
In 2008 werd besloten om als pilot project de restanten van huis Valke...
Archeologie
Waarneming Grote Kerk 1986
In 1986 werd de oude uit 1929/30 daterende hetelucht verwarming in he...
Archeologie
Waarneming Nassau Grafkelder 1996
In het kader van de restauratie van de Grote Kerk van Breda werd in me...
Personen
Archeologie
Opgraving Grote Kerk, kooromgang 1996
In 1995 is gestart met de restauratie van de Grote Kerk van Breda. Een...
Archeologie
Archeologische vondsten Beeksestraat 1981
Bij het uitgraven van funderingssleuven voor zijn nieuwe woning aan de...
Archeologie
waarneming Oude Vest riolering 1994
Tijdens de aanleg van de hoofdriolering aan de zuidzijde van de Halstr...
Archeologie
Romeinse waterputten in Breda-West
Waar gewoond wordt, is behoefte aan drinkwater. Zo ook in de Romeinse ...
Archeologie
Berkemeier, circa 1550
Berkemeier, circa 1550 1540 tot 1580
Dit kleine drinkglas is afkomstig uit een beerput die door archeologen...
Voorwerpen
Opgraving Seminarieweg 2014
Sporen van menselijke aanwezigheid in de vroege steentijd...
Archeologie
Opgraving Dr. Jan Ingenhouszplein 2014
Sporen aangetroffen van de verdedigingswerken tussen 1682 en 1840....
Archeologie
Willibrorduskerk
De Willibrorduskerk in Teteringen maakt onderdeel uit van de Augustinu...
Bouwwerken
Paul Windhausen
Paul Windhausen 1903 tot 1944
Paul Windhausen, tekenleraar op het OLV maar vooral ook Verzetsstrijde...
Personen
Sint Franciscus
Sint Franciscus Kweekschool, Klooster en Internaat aan het Dr. Jan Ing...
Bouwwerken
Broederhuis
Broederhuis van congregatie der Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis...
Bouwwerken
Eben Haëzerkerk
Eben Haëzerkerk 1970 tot heden
De gereformeerde Eben Haëzerkerk aan de Vriesdongen 1...
Bouwwerken
Pelgrimskerk
De gereformeerde Pelgrimskeer aan de Langendijk 50...
Bouwwerken
Booronderzoek KMA terrein 2011
In 2011 heeft er aan de noordzijde van het KMA terrein een uitgebreide...
Archeologie
Opgraving KMA Parade 2007
In 2007 werden verscheidene muurresten gedocumenteerd die te voorschij...
Archeologie
Opgraving Mendelssohnlaan 1
In 2011 en 2014 zijn er archeologische onderzoeken uitgevoerd op het t...
Archeologie
Mencia de Mendozalyceum
Mendelssohnlaan 1 1959 tot heden
De voormalige middelbare meisjesschool aan de Mendelsohnlaan...
Bouwwerken
Doopsgezinde kerk Boeimeer
Kerk van de Doopsgezinde gemeente Breda...
Bouwwerken
Sint Jansschool
Verbeetenstraat 40 1950 tot 1989
School bij het klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis ...
Bouwwerken
Sint Jansklooster
Don Boscoplein 39 1953 tot 1989
Klooster van de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis uit Huijbergen...
Bouwwerken
Heilig Hartkerk
Daarom werd in een markante bocht aan de westzijde van de Baronielaan ...
Bouwwerken
Sint Martinuskerk
De Sint Martinuskerk in Princenhage werd al in 1261 als kapel vermeld....
Bouwwerken
Woonhuis met kantoor Hertog Hendriklaan
De Bredase architect Frans Mol (1910-1963) bouwde in 1951 dit woonhuis...
Bouwwerken
De electrotechnische fabriek Electron
De electrotechnische fabriek Electron was ooit letterlijk en figuurlij...
Bouwwerken
Hoeve in het Hout of Prinsenhoeve
De Hoeve in het Hout wordt vanaf de negentiende eeuw ook wel Prinsenho...
Bouwwerken
woonhuis aan de Haagsemarkt
De kern van Princenhage wordt gevormd door de Haagsemarkt. Een driehoe...
Bouwwerken
Raadhuis van Ginneken
Het raadhuis van de voormalige zelfstandige gemeente Ginneken is ontwo...
Bouwwerken
Bank van Verschraage
De Bredase Notaris A.J.A. Verschraage vierde in 1930 zijn tachtigste v...
Bouwwerken
Molen Vrede en Hoop
In 1839 werd aan de Liesboslaan in Princenhage een stellingmolen gebou...
Bouwwerken
Rentenierswoning aan de Ginnekenweg
De vesting Breda heeft tot 1868 bestaan. Rondom de vesting werd het sc...
Bouwwerken
Herenhuis aan de Ginnekenweg
De vesting Breda heeft tot 1868 bestaan. Rondom de vesting werd het sc...
Bouwwerken
Villa Trianon
In 1908 kocht W.J. Verschure, de eigenaar van een margarinefabriek in ...
Bouwwerken
Landgoed Burgst
De geschiedenis van dit landgoed gaat terug tot de twaalfde eeuw. Moge...
Bouwwerken
boerderij Lijndonkseweg 12 in Bavel
Deze boerderij uit 1928 heeft een traditionele indeling en is gebouwd ...
Bouwwerken
Raadhuis van Nieuw Ginneken
Toen in 1942 Ginneken bij Breda werd gevoegd, vormden de dorpen Bavel ...
Bouwwerken
Onze Lieve Vrouwe van Altijd Durende Bijstand
De Onze Lieve Vrouwe van Altijddurende bijstand is een kerk met pastor...
Bouwwerken
klooster bij Heilig Hartkerk
gewijd aan het Heilig Hart van Jezus met de bijbehorende pastorie en k...
Bouwwerken
Pastorie van de Heilig Hartkerk
In een markante bocht aan de westzijde van de Baronielaan werd de kerk...
Bouwwerken
Opgraving Evenementenzone Bavel 2014
Voor de ontwikkeling van het Breepark heeft er archeologisch onderzoek...
Archeologie
Straatnamen Belcrum en Krochten
De buurt (wijk) Belcrum maakt onderdeel uit van de wijk (het stadsdeel...
Gebieden
Sint Janstraat (Centrum)
Sint Janstraat (Centrum) 1100 tot heden
De St. Janstraat (geen echte winkelstraat) heeft toch leuke winkeltjes...
Gebieden
Molenstraat (Centrum)
Molenstraat (Centrum) 1275 tot heden
De Molenstraat is de smalle straat naar de Nieuwe Veste....
Gebieden
Koevoet (Centrum)
Koevoet (Centrum) 1700 tot heden
De Koevoet is een van de weinige stegen in de binnenstad die nog een m...
Gebieden
Passage Zuidpoort (Centrum)
De Passage staat symbool voor de grootstedelijke pretenties van Breda....
Bouwwerken
Gebieden
Pelmolenstraat, 'Gampelstraat' (Centrum)
Pelmolenstraat (Centrum) 1295 tot heden
Vanouds heette deze zijstraat van de Haagdijk de Gampelstraat....
Gebieden
Achter de Blauwe Hand (Centrum)
De gemeente Breda wil oude stegen en gangen herstellen....
Gebieden
Duivelshoek (Centrum)
Duivelshoek (Centrum) 1600 tot heden
De Duivelshoek is een steeg aan de noordzijde van de Boschstraat....
Gebieden
Boschstraat (Centrum)
Boschstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Boschstraat is een van de drie uiteinden van de binnenstad....
Gebieden
Vlaszak (Centrum)
Vlaszak (Centrum) 1275 tot heden
Tot na de oorlog lag ter plaatse van de huidige Vlaszak een complete w...
Gebieden
Oude Vest (Centrum)
Oude Vest (Centrum) 1250 tot heden
De Oude Vest vormt een cirkel die rond de kleine binnenstad loopt....
Gebieden
Nieuweweg (Centrum)
Nieuweweg (Centrum) 1550 tot heden
Na de heraanleg van de Mark loopt de Nieuweweg weer langs het water....
Gebieden
Karnemelkstraat (Centrum)
Karnemelkstraat (Centrum) 1500 tot heden
Lang geleden was de Karnemelkstraat een modderige straat....
Gebieden
Houtmarkt (Centrum)
Houtmarkt (Centrum) 1250 tot heden
De Houtmarkt is geen marktplein, maar een straat bij de Oude Vest....
Gebieden
Halstraat (Centrum)
Halstraat (Centrum) 1534 tot heden
Na de stadsbrand van 1490 zijn de zogenaamde nieuwstraten aangelegd....
Gebieden
Stadserf (Centrum)
Stadserf (Centrum) 1385 tot heden
Na de stadsbrand van 1490 zijn de zogenaamde nieuwstraten aangelegd....
Gebieden
Sint Annastraat (Centrum)
Sint Annastraat (Centrum) 1518 tot heden
De Sint Annastraat is een sfeervolle straat in het hart van Breda....
Gebieden
Gasthuispoort (Centrum)
Gasthuispoort (Centrum) 1280 tot heden
In de middeleeuwen was Breda omringd door een stadsmuur....
Gebieden
Veemarktstraat (Centrum)
Veemarktstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Veemarktstraat is een gezellige winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Begijnhof (Centrum)
Begijnhof (Centrum) 1200 tot heden
Het Begijnhof is een bekende toeristische trekpleister....
Gebieden
Bouwwerken
Catharinastraat, 'Katerstraat' (Centrum)
De Catharinastraat of Katerstraat is een rustige woonstraat....
Gebieden
Potkanstraat (Centrum)
Potkanstraat (Centrum) 1400 tot heden
De Potkanstraat loopt van de Havermarkt naar de Haven. Het stegenpatro...
Gebieden
'Steeg achter de Vismarkt' (Centrum)
De Steeg achter de Vismarkt aan de Haven is een openbare weg....
Gebieden
Hoge Brug (Centrum)
Hoge Brug (Centrum) 1550 tot heden
De nieuwe Hoge Brug is gebouwd in 2006-2007 met de nieuwe Haven....
Bouwwerken
Haven, 'Kaai' (Centrum)
Haven, 'Kaai' (Centrum) 1450 tot heden
Na de heropening van de Haven is het hier weer levendig geworden....
Gebieden
Cingelstraat (Centrum)
Cingelstraat (Centrum) 1200 tot heden
De Cingelstraat ligt in het verlengde van de Schoolstraat....
Gebieden
Kraanstraat (Centrum)
Kraanstraat (Centrum) 1518 tot heden
De Kraanstraat loopt van de Schoolstraat naar de Haven....
Gebieden
'Vismarkt' (Centrum)
'Vismarkt' (Centrum) 1490 tot heden
De naam Vismarkt is geen officiële straatnaam....
Gebieden
Vismarktstraat (Centrum)
Vismarktstraat (Centrum) 1100 tot heden
Op de Vismarktstraat werd de vis verkocht....
Gebieden
'Enge Steeg' (Centrum)
'Enge Steeg' (Centrum) 1400 tot heden
De binnenstad van Breda wordt doorschoten met oude stegen....
Gebieden
Schoolstraat (Centrum)
Schoolstraat (Centrum) 1100 tot heden
De smalle Schoolstraat ligt bij de Havermarkt....
Gebieden
Visserstraat en 'Vissershof' (Centrum)
Visserstraat (Centrum) 1175 tot heden
In de middeleeuwen werd de Visserstraat bewoond door aanzienlijken....
Gebieden
Havermarkt (Centrum)
Havermarkt (Centrum) 1490 tot heden
De Havermarkt staat tegenwoordig vooral bekend als uitgaanscentrum....
Gebieden
Reigerstraat (Centrum)
Reigerstraat (Centrum) 1350 tot heden
De Reigerstraat ligt in het uitgaanscentrum van Breda....
Gebieden
Tolbrug (Centrum)
Tolbrug (Centrum) 1190 tot heden
De Tolbrug ligt over de gereconstrueerde Haven....
Bouwwerken
Tolbrugstraat (Centrum)
Tolbrugstraat (Centrum) 1275 tot heden
De Brugstraten vormen een belangrijke winkelstraat in het stadshart....
Gebieden
Lange Brugstraat (Centrum)
De Lange Brugstraat is een belangrijke winkelstraat in het centrum....
Gebieden
Korte Brugstraat (Centrum)
De Brugstraten vormen een belangrijke winkelstraat in het stadshart....
Gebieden
Eindstraat (Centrum)
Eindstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Eindstraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Karrestraat (Centrum)
Karrestraat (Centrum) 1100 tot heden
De Karrestraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Torenstraat (Centrum)
Torenstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Torenstraat is de straat die onder de Grote Toren langs loopt....
Gebieden
Ridderstraat (Centrum)
Ridderstraat (Centrum) 1100 tot heden
De Ridderstraat is een belangrijke winkelstraat in het hart van Breda....
Gebieden
Grote Markt (Centrum)
Grote Markt (Centrum) 1275 tot heden
De Grote Markt is het middelpunt van Breda....
Gebieden
Straatnamen Heuvel
Straatnamen Heuvel 1942 tot heden
De Heuvel is sinds de middeleeuwen altijd een zelfstandige buurtschap ...
Gebieden
Toen & nu
Toegang tot het begijnhof
Zo zag het poortgebouw van het begijnhof er vroeger uit...
Toen & Nu
Baronielaan
Baronielaan Toen & Nu
Ontdek hoe de Baronielaan er aan het einde van de negentiende eeuw uitzag...
Electron
Electron 1958 tot heden
De electrotechnische fabriek Electron was ooit letterlijk en figuurlij...
Bouwwerken
Watertoren Belcurm
Watertoren Belcurm 1935 tot heden
De watertoren aan de Speelhuislaan is een van de landmarks in de Belcr...
Bouwwerken
Limonadefabriek MOMO
Limonadefabriek MOMO 1929 tot heden
De voorganger van deze limonadefabriek was bierbottelarij De Nijverhei...
Bouwwerken
Suikerwerkenfabriek De Faam
Een van de beeldbepalende complexen dat herinnert aan de bloeiende ind...
Bouwwerken
Brouwhuis De Drie Hoefijzers
Naast het hoofdkantoor van 'De Drie Hoefijzers' staat het zogenaamde B...
Bouwwerken
Hoofdkantoor De Drie Hoefijzers
Voor de grote crisis van 1929 maakte Bierbrouwerij De Drie Hoefijzers...
Bouwwerken
Kantoorgebouw Stokvis
Kantoorgebouw Stokvis 1947 tot heden
De Belcrumweg is nu een belangrijke en drukke weg van het centrum naar...
Bouwwerken
Podium Bloos
Podium Bloos 1983 tot heden
In 1941 liet de Nederlandsche Pettenfabriek J.P. Mol NV aan de Speelhu...
Bouwwerken
Korenmolen De Hoop
Korenmolen De Hoop 1839 tot heden
In 1839 werd aan de Liesboslaan in Princenhage een stellingmolen gebou...
Bouwwerken
Raadhuis Princenhage
Raadhuis Princenhage 1792 tot heden
Het raadhuis van Princenhage is ontworpen in classicistische stijl doo...
Bouwwerken
Sint Martinuskerk Princenhage
Al in 1261 is er in Princenhage sprake van een kapel. In 1316 wordt de...
Bouwwerken
Johanneskerk Princenhage
Johanneskerk Princenhage 1819 tot heden
De Johanneskerk is een zogenaamde Waterstaatskerk. In de negentiende e...
Bouwwerken
Het Roode Hert
Het Roode Hert 1518 tot heden
De huidige buitengevels van Het Roode Hert stammen uit 1935 en doen ni...
Bouwwerken
Burgemeesterswoning Princenhage
Toen hij in 1935 burgemeester van Princenhage werd, liet Gerard Sutor...
Bouwwerken
Princenhaags Museum
Princenhaags Museum 1932 tot heden
Aan de Haagweg ligt de oude ingang van de protestantse begraafplaats H...
Bouwwerken
Breda's Museum
Breda's Museum 1898 tot heden
De Chassékazerne is het oorspronkelijke hoofdgebouw van het uitgestrek...
Bouwwerken
Het Grand Theatre
Het Grand Theatre 1919 tot heden
In 1919-1921 liet de bioscoopondernemer H.W. Lutzki een theater voor z...
Bouwwerken
Passage Zuidpoort
Passage Zuidpoort 1934 tot heden
De Passage Zuidpoort is in 1934 ontworpen door de Bredase architect Fr...
Bouwwerken
Galerie Ecker
Galerie Ecker 1829 tot heden
Deze voormalige fabriek is tot stand gekomen tussen 1829 en 1925. Tot ...
Bouwwerken
Hofhuizen Nieuwstraat / Grand Hotel Nassau
Het klooster aan de Nieuwstraat vormt een herinnering aan het Rijke Ro...
Bouwwerken
Het Gasthuis aan de Boschstraat
Op deze plek buiten de oostelijke stadspoort lag oorspronkelijk een ga...
Bouwwerken
Het Burgerweeshuis
Het Burgerweeshuis 1887 tot heden
Het protestantse Bredase weeshuis werd in 1606 opgericht in het voorma...
Bouwwerken
Huis Ocrum onderdeel van De Nieuwe Veste
Huis Ocrum dankt zijn naam aan de edelman Jean de Hocron, een vooraans...
Archeologie
De Waalse Kerk
De Waalse Kerk 1440 tot heden
De Waalse Kerk is van oorsprong de Sint Wendelinuskapel. De verering v...
Bouwwerken
Het Begijnhof
Het Begijnhof 1535 tot heden
Begijnen waren vrouwen die als alleenstaanden weliswaar een gemeenscha...
Bouwwerken
Huis De Drie Moren
Huis De Drie Moren 1500 tot heden
Op deze plaats stond al voor de grote stadsbrand van 1490 een stenen h...
Archeologie
Een gotisch hofhuis
Een gotisch hofhuis 1300 tot heden
Het Huis Brecht is een van de oudste hofhuizen of adellijke woningen v...
Bouwwerken
Grote of Onze Lieve Vrouwekerk
De Grote of Onze Lieve Vrouwekerk was vanouds de belangrijkste kerk va...
Bouwwerken
Het stadhuis: verwoest en herrezen
Het stadhuis en de markt vervulden van oudsher een belangrijke functie...
Bouwwerken
Midden Steentijd
Midden Steentijd -10500 tot -5300
In de Midden-steentijd leefden de mensen nog niet op vaste locaties, z...
Archeologie
Bronstijd: vorsten, brons, internationale contacten
Tijdens de Nieuwe Steentijd werd er al koper gesmolten om gereedschap ...
Archeologie
Hof Hendrik III en Mencia de Mendoza
In 1524 werd Mencia de Mendoza door keizer Karel V uitgehuwelijkt aan ...
Personen
De Speelhuislaan: een maliebaan (Belcrum)
Breda was voorheen de residentiestad van de Nassaus en de Oranjes. Fil...
Gebieden
360°
Breda vanuit de kerktoren
Breda vanuit de kerktoren 360° panaroma
Kijk uit over de stad vanaf de kerktoren van de Grote Kerk....
360°
Binnenkijken in de Grote Kerk
Wandel door de gangpaden en bekijk het interieur van de Grote Kerk....
kaart
Breda in de wereld
Breda in de wereld Interactieve kaart
Locaties over de wereld met een bijzondere relatie tot de stad Breda....
Straatnamen Tuinzigt en Westerpark
Historisch gezien behoren de wijken Tuinzigt en Westerpark tot de ...
Gebieden
Straatnamen Boeimeer en Ruitersbos
Historisch gezien behoren de wijken Boeimeer en Ruitersbos tot de voor...
Gebieden
Straatnamen Overakker
Straatnamen Overakker 1500 tot heden
Historisch gezien behoort de wijk Overakker tot de voormalige gemeente...
Gebieden
Straatnamen Zandberg en Sportpark
De gehuchten Zandberg, Molengracht, Lovensdijk, Teteringsedijk en Terh...
Gebieden
Grieglaan en componistenbuurt (Ruitersbos)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Straatnamen Brabantpark, Heusdenhout en Driesprong
Straatnamen zijn belangrijk om ons te oriteren. In de middeleeuwen wer...
Gebieden
Straatnamen Hoge Vucht
Straatnamen Hoge Vucht 1500 tot heden
Voorheen behoorde de Vuchtpolder tot de gemeente Teteringen. Vóór 1795...
Gebieden
Rogdijk, Rogdijkje (Waterdonken)
Rogdijk (Waterdonken) 1500 tot heden
Het Rogdijkje is een fietspad ten oosten van de Lange Weide. Het loopt...
Gebieden
Moerwijk, winkelcentrum Hoge Vucht (Hoge Vucht)
Moerwijk (Hoge Vucht) 1965 tot heden
De straatnaam herinnert aan de vroegere moeren in de Hoge Vucht waar ...
Gebieden
Straatnamen Hartel
Straatnamen Hartel 1500 tot heden
Bij de annexatie van 1997 zijn de gemeenten Prinsenbeek en Teteringen ...
Gebieden
Opgraving Bouvignelaan boomgaard 2009
In de winter van 2009 heeft er op een terrein ten zuiden van het nieuw...
Archeologie
Opgraving St. Josephstraat 2008
In het voorjaar van 2008 is er aan de St.Josephstraat in Teteringen ee...
Archeologie
Booronderzoek Seeligkazerne 2009
Op het terrein van de Seeligkazerne, aan de zuidzijde van de Fellenoor...
Archeologie
Opgraving Oosterhoutseweg 2008 en 2009
In 2008 en 2009 zijn nabij de Oosterhoutseweg een tweetal archeologisc...
Archeologie
Opgraving Moleneind 14  2009
In het voorjaar van 2009 is er op de hoek van het Moleneind en de Wild...
Archeologie
Opgraving Speelhuis Speelhuislaan 2009
Opgraving Speelhuis 2009 1620 tot 1820
Tijdens het proefsleuvenonderzoek in het voorjaar van 2009 werd onderz...
Archeologie
Opgraving kasteel Gageldonk 1973
In de zomer van 1973 werd er door de NJBG in samenwerking met de werkg...
Archeologie
Waarneming kasteel de Emer 1968 en 1974
Bij het graven van funderingssleuven voor een aantal bedrijfshallen ...
Archeologie
Opgraving Wildhage 3 2006
Volgend op de sloop van het 19e eeuwse boerderijtje aan de Wildhage 3 ...
Archeologie
Opgraving Doelen 76-78 2005/06
Naar aanleiding van de herontwikkeling van een onbebouwd achterterrein...
Archeologie
Opgraving Lage Weg / Digitparc 2007
In de herfst van 2007 heeft er op het te ontwikkelen bedrijventerrein ...
Archeologie
Trippelenberg / AA of Weerijs 2005
De voorgenomen natuurontwikkeling voor het gebied Trippelenberg ...
Archeologie
Opgraving molen het Fortuijn 1986
In het voorjaar van 1986 heeft er rond de sloop van de verbrande ...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat / Eindpoort 1963
Na de afbraak van het hoekpand Ginnekenstraat en de (toen nog smalle) ...
Archeologie
Waarneming Haven / Stadsmuur 1953
In 1953 werd bij een vernieuwing van het hoofdriool op de Haven de ...
Archeologie
Opgraving Haven/Nieuweweg 2005
Tijdens een archeologische begeleiding bij de aanleg van een ...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat / Stadspoedertoren 1963
Ten behoeve van de verbreding van de Karnemelkstraat werd in ...
Archeologie
Opgraving Nieuwbouw Scala 2003
Voorafgaand aan de bouw van het ROC Florijncollege op de hoek van de ...
Archeologie
Opgraving Tolbrugpoort 1979
Tijdens een waarneming van de Archeologische Werkgroep Breda werd op ...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat / Mosselkreek 2003
In het voorjaar van 2003 werd er op het terrein van het voormalig ...
Archeologie
Waarneming Nieuweweg 1999
Tijdens het aanleggen van een bouwput tussen de Tolbrugstraat en ...
Archeologie
Opgraving Nieuweweg vm. Satéhut 2007
Opgraving Nieuweweg 2007 1300 tot 1900
Tussen 30 mei en 15 juni 2007 werd een archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Waarneming Markendaalseweg politiebureau 2003
Na de sloop van het politiebureau aan de Markendaalseweg werd in de ...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Weg / de Trapkes 2003
Tijdens funderingsonderzoek tegen de oostgevel van het gebouw ...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 21-29 2008
Het proefsleuvenonderzoek ( zomer 2008) achter de hofhuizen ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Carré Markenhage 2005
Bij noodonderzoek in de bouwput van het appartementencomplex...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg 2004-05
Tijdens een archeologische begeleiding aan de Markendaalseweg zijn ...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Marquant 2004
In de zomer van 2004 heeft onderzoeksbureau BAAC in de westelijke hoek...
Archeologie
Opgraving Markendaalseweg / Florijncollege 2000
In de maanden januari en februari 2000 werd archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Opgraving Nonnenveld / de Beeldenaar 1999
Bij het graven van de bouwput voor het woon- en kantorencomplex ...
Archeologie
Opgraving Nonnenveld 2003
Bij de aanleg van een ondergrondse glasverzamelbak kon ...
Archeologie
Opgraving Lange Brugstraat 35 1996
Tijdens archeologisch onderzoek van het perceel Lange Brugstraat 35 ...
Archeologie
Waarneming Halstraat riolering 1994
Tijdens de vervanging van de hoofdriolering in het najaar van 1994...
Archeologie
Waarneming Ginnekenstraat 2-4 riolering 1994
Bij de aansluiting van een nieuw hoofdriool op het Oude Vestriool, een...
Archeologie
Waarneming Grote Markt zuid 1994
Tijdens rioolwerkzaamheden in de winter van 1994/1995 kon een lang ...
Archeologie
Waarneming Waterstraat riool 1994
Tijdens de rioleringswerkzaamheden in de Waterstraat kon een ...
Archeologie
Opgraving Marksingel riolering 1996
Tijdens de aanleg in 1996 van een bergbezinkbassin onder de rijweg ...
Archeologie
opgraving Nieuwe Ginnekenstraat riolering 2002
In het najaar van 2002 werden bij rioleringswerkzaamheden in ...
Archeologie
 Waarneming Haagdijk riool 2001
Tijdens rioolwerkzaamheden op de Haagdijk konden gedurende een half ...
Archeologie
Gebieden
Opgraving Nieuwstraat 48 1994
Voorafgaande aan de bouw van winkelcentrum de Barones heeft er in 1994...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 20 1994
Gedurende de maanden april en mei 1994 werd een proefonderzoek ...
Archeologie
Opgraving Nieuwstraat 20-34 1995
Voorafgaand en tijden de bouw van winkelcentrum de Barones heeft er ar...
Archeologie
Opgraving St. Janstraat 14-16 2006
Archeologische onderzoek achter het 16e eeuwse hofhuis Hersbeek in de ...
Archeologie
Opgraving Karrestraat 24-26 (P&C) 1994
Bij de bouw in 1994 van de nieuwe Peek&Cloppenburg winkel aan de Karre...
Archeologie
Opgraving Begijnhof / Valkenberg 1995
Tijdens een uitgebreide opgravingscampagne in 1995 en 1996 kon (gefase...
Archeologie
Opgraving Begijnhof / Valkenberg 1994
Bij grootschalige opgravingen in 1994 kon door de zuidelijke helft van...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 18-28 1993
In de zomer van 1993, tijdens uitgebreid bouwhistorisch onderzoek, hee...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht zuidzijde 1994
Bij het uitbaggeren van de zuidzijde van de kasteelgracht tussen het K...
Archeologie
Opgraving KMA/binnenplaats 1994
Bij de aanleg van een nieuw rioolstelsel op de binnenplaats van het ka...
Archeologie
 Opgraving KMA /Rekenkamer 1995
Tijdens het onderzoek ten westen van de Rekenkamer op het terrein van ...
Archeologie
Opgraving KMA - kasteel / kapel 1992
In het laatste kwartaal van 1992 heeft de gemeente Breda een opgraving...
Archeologie
Opgraving KMA/kasteelterrein 2008
Tijdens rioleringswerkzaamheden, juist ten noordwesten van de KMA, wer...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht zuidzijde 2005
Bij de restauratie in 2005 van de kademuur aan de zuidzijde van het ...
Archeologie
Opgraving kasteelgracht oostzijde 2004
Tijdens restauratie werkzaamheden aan de kademuur langs de kasteelgrac...
Archeologie
Waarneming KMA Rekenkamer 2002
In het voorjaar van 2002 hebben er in de kelders van de zgn. "Rek...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 31 1993
Tijdens restauratiewerkzaamheden in het pand Visserstraat 31 werden do...
Archeologie
Opgraving Visserstraat 7 1992
Gedurende de zomer en herfst van 1992 kon aan de westzijde van de Viss...
Archeologie
Opgraving Kloosterkazerne 1999
Het archeologisch onderzoek van het gebied ten zuiden van de Kloosterk...
Archeologie
Opgraving Kloosterkazerne 1993
Op de plaats van de huidige Kloosterkazerne werd in 1308 het nonnenkl....
Archeologie
Opgraving Haagdijk 1-3 1990
Tijdens de sloop van de bebouwing van Haagdijk 1-3 waarbij slechts het...
Archeologie
Opgraving Haven 20 1991
Opgraving Haven 20 1991 1600 tot 1800
Nadat in het voorjaar van 1991de bebouwing gelegen aan de achterzijde ...
Archeologie
Opgraving Ridderstraat 7 1991
Tijdens de verbouwing van Ridderstraat 7-9 kon in het voorjaar van 199...
Archeologie
Opgraving Grote Markt 7-9 1980
In 1980 werd, voorafgaand aan een bouwproject, archeologisch onderzoek...
Archeologie
Opgraving Cingelstraat 6-8 1990
Tijdens de zomer van 1990 heeft er uitgebreid archeologisch onderzoek ...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 87 1990
In het voorjaar en zomer van 1990 werd er op het terrein van Catharina...
Archeologie
Opgraving Catharinastraat 11-15 1989
Tijdens het graven van de bouwput ten behoeve van een nieuw appartemen...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Brecht 1992
In de winter van 1992 vond op het terrein van de Koninklijke Militaire...
Archeologie
Opgraving KMA Huis Brecht 1991
Bij de ontgraving van de 19e eeuwse hospitaalvleugel aan de oostzijde ...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1989
De grootscheepse restauratie van Huis Brecht leidde ertoe dat er uitge...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving KMA Huis Brecht 1988
In de periode 1988 - 1992 is een uitgebreid archeologisch en bouwhisto...
Archeologie
Bouwwerken
Opgraving Boschstraat/Luxor 1988
Tijdens en na de sloop van het Luxor filmtheater in het voorjaar van 1...
Archeologie
Opgraving toegang Valkenberg 1992
Door het verplaatsen van het monumentale toegangshek van het Valkenber...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving toegang Valkenberg 1988
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Bouwwerken
Opgraving toegang Valkenberg 1987
Door de herinrichting van de toegang tot het Valkenberg vanuit de Cath...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Catharinastraat 91-93 1999
Bij een noodonderzoek achter de toegangspoort van Catharinastraat 91-9...
Archeologie
Opgraving Karnemelkstraat 6 1987
Tijdens een waarneming op het perceel Karnemelkstraat 6 konden in het ...
Archeologie
Opgraving Tolbrug- straat 3-5 1985
Voorafgaand aan de bouw van een bovengrondse parkeergarage kon in het ...
Archeologie
Opgraving Beijerd/Vlaszak 1985
Tijdens een grootschalige opgraving in 1985 en 1986 kon op het terrein...
Archeologie
Opgraving Gasthuiskapel 1958
Na de sloop van de restanten van de Gasthuiskapel in 1957 werd door de...
Archeologie
Opgraving Ginnekenstraat 117 1983
In de zomer van 1983 is er een korte waarneming uitgevoerd in een bouw...
Archeologie
Opgraving Vlaszak 1983
Opgraving Vlaszak 1983 1864 tot 1957
Tijdens rioolwerkzaamheden aan de Vlaszak werd een bakstenen riool ...
Archeologie
Boerensoldaten
Boerensoldaten 250 tot 300
In Noord-Brabant houdt na 260 de Romeinse bewoning op. De Romeinen gav...
Voorwerpen
De Vlucht
De Vlucht 1940
Op 10 mei 1940, toen de Duitsers Nederland binnen vielen, vochten in N...
Gebeurtenissen
Raadhuizen Ginneken en Princenhage
De heerlijkheden Ginneken en Princenhage lieten in hetzelfde jaar, 179...
Bouwwerken
De Beeldenstorm
Donderdag 22 augustus 1566 brak de Beeldenstorm los in Breda. Hij duur...
Gebeurtenissen
Paardentram naar Ginneken
Pas nadat er een interlokale stoomtramlijn was geopend werd er in Bred...
Gebeurtenissen
De Mauritsstraat
De Mauritsstraat 1880 tot 1890
E van de eerste straten die aangelegd werd volgens het ontwerp van Van...
Gebieden
Charles Stulemeijer (1880-1968)
Carel Lambertus Stulemeijer werd op 20 september 1880 in Rotterdam geb...
Personen
Opgraving Catharina- straat 91-93 2000
De opgravingscampagne op het achterterrein van Catharinastraat 91-93 i...
Archeologie
Het voetvolkkamp Overakker
Tijdens het beleg door Spinola gedurende 1624-1625 was er een legerkam...
Gebeurtenissen
Openluchtschool en Liduinaschool
Op het schoolgebouwencomplex zijn een school voor langdurig zieke kind...
Bouwwerken
Landgoed Vrederust
Landgoed Vrederust 1650 tot heden
Het landgoed bestond oorspronkelijk uit een aan het einde van de zeven...
Gebieden
Heerlijkheid IJpelaar
Heerlijkheid IJpelaar 1280 tot heden
De Heerlijkheid IJpelaar was vermoedelijk een leengoed van de heer van...
Gebieden
Linie 1637
Linie 1637 1637
ijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van v...
Gebeurtenissen
Linie 1624-1625
Linie 1624-1625 1624 tot 1625
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) ging het om het bezit van ...
Gebeurtenissen
Sint Frans ofwel Piusgesticht
Het katholiek onderwijs in het Ginneken begint in 1871 toe de Zuster...
Bouwwerken
Christoffelschool
Christoffelschool 1976 tot heden
Het schoolgebouw voor voortgezet onderwijs dateert uit 1976 en heeft e...
Bouwwerken
Twikkelstraat 61, voormalig Berkenhof
Het schoolgebouw voor speciaal onderwijs is gebouwd in 1970 en is gebo...
Bouwwerken
Pastorie Sacramentskerk
Pastorie Sacramentskerk 1924 tot heden
De pastorie aan de zuidoostzijde van de Zandberglaan is in 1924 naar h...
Bouwwerken
Maria ter Engelen Klooster
Het voormalige zusterhuis voor de zusters Maria ter Engelen is naar he...
Bouwwerken
Mariaschool
Mariaschool 1937 tot heden
Nadat in mei 1934 de Mariakerk in gebruik genomen was, werden er in au...
Bouwwerken
Klooster Benedictinessen
Klooster Benedictinessen 1926 tot heden
Het klooster is gesticht door de Benedictinessen van het H. Sacrament ...
Bouwwerken
Mariakerk
Mariakerk 1933 tot heden
De Mariaparochie is opgericht in februari 1933. De toenmalige bouwpast...
Bouwwerken
Opgraving Kerkplein 1994
Opgraving Kerkplein 1994 1400 tot 1829
In het voorjaar van 1994 heeft er op het Kerkplein een archeologisch o...
Archeologie
Waarneming Nieuwe Boschstraat 2012
Tijdens een archeologische begeleiding van bestratingswerkzaamheden in...
Archeologie
Opgraving Chasséparking 2000
In 2000 kon op het terrein van het huidige Chasséparking n van de blok...
Archeologie
Hooijdonkseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Werftseweg (Haagse Beemden)
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt in zijn cultuurhistorische...
Gebieden
Bredestraat (Haagse Beemden)
De straatnaam Bredestraat is relatief modern. Vóór 1800 komt de naam ...
Gebieden
Achter Emer (Haagse Beemden)
De Achter Emer is eigenlijk het laatste restant van de Emerweg. Deze ...
Gebieden
IJzerhekpad (Haagse Beemden)
Het IJzerhekpad is het fietspad tussen de Emerparklaan en de Achter Em...
Gebieden
Overkroetenlaan (Haagse Beemden)
De Overkroetenlaan is sinds 1988 de centrale ontsluitingsweg van de ...
Gebieden
Laurentiusschool
Laurentiusschool 1916 tot heden
De katholieke meisjes uit het Ginneken konden al sinds 1871 naar de sc...
Bouwwerken
Dr. de Visserschool
Dr. de Visserschool 1928 tot heden
In de jaren 20 van de vorige eeuw kwam er einde aan het verschil in be...
Bouwwerken
Protestantse Laurentiuskerk
Het kerkgebouw is in het jaar 1316 als parochiekerk in gebruik genomen...
Bouwwerken
St. Laurentiuskerk
St. Laurentiuskerk 1902 tot heden
De bezetting door de Fransen sinds 1795 resulteerde ook in wettelijke ...
Bouwwerken
KBS De Burchtgaarde Stoutenburgstraat
Het schoolgebouw van de Burchtgaarde is gebouwd in 1970. Het schoolgeb...
Bouwwerken
Sacramentskerk
Sacramentskerk 1925 tot heden
Op Sacramentsdag 11 juni 1925 werd door pastoor van Meel de eerste ste...
Bouwwerken
Straatnamen Blauwe Kei en IJpelaar
Historisch gezien behoren de wijken Blauwe kei en IJpelaar tot de voor...
Gebieden
Opgraving Viandenlaan 2013
In de nazomer van 2009 en 2013 heeft er achter het voormalig TNT postk...
Archeologie
Lindeplein en bomenbuurt (Tuinzigt)
In 1901 werd de Woningwet ingevoerd met als doel bewoning van...
Gebieden
Vincent van Goghstraat e.o (Haagpoort)
Aan het begin van de jaren '30 van de vorige eeuw, toen thematische st...
Gebieden
IJsselplein en rivierenbuurt (Haagpoort)
Rond 1890 werd door een particulier de huidige Amstelstraat aangelegd ...
Gebieden
Curaçaostraat en Antillenbuurt (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Thorbeckeplein en staatsliedenbuurt (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Planciusplein en de 'ontdekkingsreizigers-buurt' (Heuvel)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Vondelstraat en omgeving (Boeimeer)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de...
Gebieden
Michiel de Ruyterstraat en Zeeheldenbuurt (Boeimeer)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Zandbergplein en hemellichamenbuurt (Zandberg)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Hyacintplein en de bloemenbuurt (Zandberg)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de...
Gebieden
Allerheiligenweg e.o. (Overakker)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Nobelstraat en straten, genoemd naar Nobelprijswinnaars (Ginneken)
Begin 1947 verzocht de R.K. Woningbouwvereniging te Ginneken om de str...
Gebieden
De Burcht en de "kasteel"straten (IJpelaar)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Paul Krügerlaan en omgeving (Sportpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de...
Gebieden
Ploegstraat en omgeving (Sportpark en Blauwe Kei)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Tennisplein en Olympische straten (Sportpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de die...
Gebieden
Brabantlaan, Hertog Hendriklaan en Hertog Janlaan (Brabantpark)
Vanaf 1930 werden er plannen gemaakt voor een villapark dat later de ...
Gebieden
Vlielandstraat, Driesprong (Brabantpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Antiloopstraat e.o. (Brabantpark)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van ...
Gebieden
Berlagestraat en straten genoemd naar architecten
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Belgiëplein en Belgische buurt Hoge Vucht
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Edisonplein en straten, genoemd naar geleerden (Doornbos-Linie)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Leeuwerikstraat en vogelbuurt (Belcrum)
Tussen de Eerste en de Tweede Wereldoorlog deed op voorstel van de ...
Gebieden
Dr. Struyckenstraat (Heuvel)
De Dr. Struyckenstraat, de hoofdontsluiting van de Heuvel, is een typi...
Gebieden
Frans Heijlaertsplein (Tuinzigt)
Het Frans Heijlaertsplein is het centrale plein in het buurtje tussen ...
Gebieden
Dr. Jan IngenHouszplein (Haagpoort)
Op 28 november 1908 werd door de gemeenteraad van Breda de naam Dr. Ja...
Gebieden
Graaf Hendrik III-laan (Boeimeer)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Julianabrug (Boeimeer)
Julianabrug (Boeimeer) 1936 tot heden
Bij enkele straatnamen en brugnamen in Breda kunnen we een eenheid van...
Bouwwerken
Baronielaan en Engelbert van Nassauplein
Baronielaan (Zandberg) 1898 tot heden
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Wilhelminapark (Zandberg, Sportpark)
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Parkstraat (Zandberg)
Parkstraat (Zandberg) 1892 tot heden
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Wilhelminabrug (Breda-Centrum)
De brug over de Singelgracht tussen de Nieuwe Ginnekenstraat en de ...
Bouwwerken
Marialaan (Overakker)
Marialaan (Overakker) 1933 tot heden
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Franklin Rooseveltlaan (Ginneken)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we besch...
Gebieden
Claudius Prinsenlaan (Brabantpark)
Sommige, royaal in het groen aangelegde wegen in Breda kunnen we ...
Gebieden
Epelenberg (Brabantpark)
Epelenberg (Brabantpark) 1956 tot heden
De naamEpenberch tot Hosenhout staan in de archieven al in 1414 vermel...
Gebieden
Brabantplein (Brabantpark)
De Wederopbouwperiode (1940-1965) is een periode geweest van herstel ...
Gebieden
Sint Ignatiusstraat (Brabantpark)
Aan het einde van de negentiende eeuw werden er in Breda verschillende...
Gebieden
Willemsbrug (Breda-Centrum)
De oorspronkelijke brug over de Singelgracht tussen de Sophiastraat en...
Bouwwerken
Charles Stulemeijerbrug
Charles Stulemeijerbrug 1880 tot heden
De brug over de rivier de Mark in de Backer en Ruebweg is voorzien van...
Bouwwerken
Terheijdensebrug, 'Dorannt Bridge'
DeTerheijdenseweg is aangelegd in 1820-1821 als onderdeel van de rijks...
Personen
Leursebaan (buiten-gebied Princenhage)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Haagweg (Princenhage)
Haagweg (Princenhage) 1400 tot heden
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Ginnekenweg (Zandberg, Ginneken)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Generaal Maczekstraat Poolseweg (Sportpark)
De Generaal Maczekstraat en Poolseweg vormen samen een oude lint, een ...
Gebieden
Teteringsedijk (Brabantpark)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude ...
Gebieden
Terheijdenseweg (Hoge Vucht) en Nieuwe Bredasebaan (Hartel)
Sommige straten buiten het oude centrum kunnen we aanduiden als oude l...
Gebieden
Bouvignelaan en Bouvignedreef (Ginneken en Mastbos)
Het oudste gedeelte van het huidige hoofdgebouw van het kasteeltje Bou...
Gebieden
Wolfslaardreef (Ginneken)
Wolfslaardreef (Ginneken) 1694 tot heden
De huidige Wolfslaardreef komt voor het eerst voor op een kaart van he...
Gebieden
Vrederustlaan (Overakker)
Vrederustlaan (Overakker) 1793 tot heden
Deze fraaie dreef is de oude oprijlaan (vanaf de Valkenierslaan) van h...
Gebieden
Prins Frederiklaan, Beatrixplein (Ginneken)
Op 30 juni 1936 kreeg deze laan van de gemeenteraad van Ginneken de na...
Gebieden
Vogelenzanglaan (Ginneken)
De Vogelenzanglaan kreeg zijn naam in 1938 en ontleent zijn naam aan h...
Gebieden
Gaffelstraat (Ginneken)
Gaffelstraat (Ginneken) 1632 tot heden
Deze straat staat al aangegeven op de Tiendkaart van Ginneken van 1713...
Gebieden
Prins Hendrikstraat (Ginneken)
De historisch-geograaf Karel Leenders geeft in zijn Cultuurhistorische...
Gebieden
Rozenlaan (Ginneken)
Rozenlaan (Ginneken) 1811 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders noemt in zijn Cultuurhistorische...
Gebieden
Schoolakkerplein, Schoolakker (Ginneken)
Het Schoolakkerplein wordt ook wel kortweg de Schoolakker genoemd en k...
Gebieden
Tilburgseweg (Heusdenhout)
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle ...
Gebieden
Bisschopshoeve (Heusdenhout)
De straat en het winkelcentrum die bekend staan onder de naam Bisschop...
Gebieden
Kapelstraat (Heusdenhout)
Kapelstraat (Heusdenhout) 1518 tot heden
De Kapelstraat ten oosten van de Sint Annakapel was aanvankelijk zeer ...
Gebieden
Speelhuislaan (Belcrum)
Speelhuislaan (Belcrum) 1612 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders zegt dat er rond Breda sprake is...
Gebieden
Belcrumhaven, Veilingkade en Industriekade (Belcrum)
De Belcrumhaven is gegraven in 1923. De Belcrum behoorde toen nog tot ...
Gebieden
Blokdijk (Waterdonken)
Blokdijk (Waterdonken) 1300 tot heden
Tot de dag dat de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe woon...
Gebieden
Maasdijk (Hoge Vucht)
Maasdijk (Hoge Vucht) 1500 tot heden
Deze weg loopt van de rotonde op de kruising Kapittelweg Groenendijk ...
Gebieden
Hamdijk (Hoge Vucht)
Hamdijk (Hoge Vucht) 1725 tot heden
Te midden van de Belgische straatnamen in de Hoge Vucht treffen we de ...
Gebieden
Kanaaldijk en Hartelweg (Hartel)
De Kanaaldijk is de dijk aan de zuidzijde van het Markkanaal met ...
Gebieden
Hartelweg (Hartel)
Hartelweg (Hartel) 1200 tot heden
De Hartelweg is een zeer schilderachtige weg die de kern vormt van het...
Gebieden
Straatnamen Haagse Beemden
In de eerste woonbuurt van de Haagse Beemden kregen de straten in 1977...
Gebieden
Aluminiumstraat e.o. (Haagse Beemden)
De Koper-, Tin-, Zink-, en Nikkelstraten zijn gelegen op het ...
Gebieden
Dammenseweg, Zwaluwstraat (Haagse Beemden)
In het noorden van de Haagse Beemden ligt de Kluisstraat. Aan de noord...
Gebieden
Pontjespad of Trekpad (Haagse Beemden)
Het Pontjespad begint bij de weg in het verlengde van de Rietdijk en...
Gebieden
Rietdijk (Haagse Beemden)
Rietdijk (Haagse Beemden) 1415 tot heden
De Rietdijk is een fraai beplante laan met een breed profiel die de ...
Gebieden
Schapenpad en Lammerenpad (Haagse Beemden)
Het Schapenpad begint aan het Moerenpad en gaat dan met een ...
Gebieden
Wilderdpad (Haagse Beemden)
Het Moerenpad en het Wilderdpad vormen samen zo ongeveer de centrale...
Gebieden
Bunderkenspad (Haagse Beemden)
Het Bunderkenspad is het centrale fietspad in de wijk in de Haagse ...
Gebieden
Elzenpad (Haagse Beemden)
Elzenpad (Haagse Beemden) 1984 tot heden
Dit fietspad, dat zijn naam kreeg in 1984, loopt van de Gageldonkseweg...
Gebieden
Rustenburgpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad loopt van het Donkpad naar het noordwesten, kruist de ...
Gebieden
Akkerpad (Haagse Beemden)
Akkerpad (Haagse Beemden) 1981 tot heden
Dit fietspad loopt van de Gageldonksestraat naar het noorden, kruist ...
Gebieden
Diderica Mijnssenstraat (Haagse Beemden)
Diderica Mijnssen (1896-1944) was van 1925 tot 1944 gemeentearchivaris...
Gebieden
Maria Koyenhof (Haagse Beemden)
Maria Cornelia Koyen (1899-1944) werd gewoonlijk Cornelia genoemd. Zij...
Gebieden
Jeanette Houwingstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar de directrice van het Stedelijk ...
Gebieden
Nelly Boudewijnsstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar Nelly Boudewijns (1869-1926)...
Gebieden
Ma Ueberfeldtstraat (Haagse Beemden)
Deze straat werd in 1986 genoemd naar Neeltje Elizabeth van der Vliet ...
Gebieden
Luchtmachtplein (Haagse Beemden)
Het Luchtmachtplein vormt de toegang tot de Luchtmachttoren, de voorma...
Gebieden
Goudenmuntenpad (Haagse Beemden)
Het Goudenmuntenpad loopt van het winkelcentrum Heksenwiel naar het ...
Gebieden
Paradijspad (Haagse Beemden)
Dit fietspad kreeg in 1987 zijn naam naar de wijk waar het doorheen ...
Gebieden
Melkpad (Haagse Beemden)
Melkpad (Haagse Beemden) 1984 tot heden
Dit fietspad in de Haagse Beemden, aangelegd in 1984, loopt langs de ...
Gebieden
Merodelaan (Haagse Beemden)
Deze weg is in 1977 niet genoemd naar de beeldschone Cléo de Mérode, m...
Gebieden
Heksenwiel (Haagse Beemden)
De Heksenwiellaan en het Heksenwielpad kregen hun naam in 1989. ...
Gebieden
Donk-Apenrots (Haagse Beemden)
Het winkelcentrum de Donk wordt vanwege zijn opvallende vorm ook wel d...
Gebieden
Moerenpad en Dwarsmoerenpad (Haagse Beemden)
Dit fietspad door de Haagse Beemden werd in 1979-1980 aangelegd op het...
Gebieden
Gageldonksepad (Haagse Beemden)
De Gageldonkseweg, de Gageldonksetunnel, de Gageldonksestraat, het ...
Gebieden
Hooghuispark (Haagse Beemden)
Het Hooghuispark is aangelegd rond het voormalig kasteeltje Gageldonk ...
Gebieden
Burgstsedreef (Haagse Beemden)
De oudste vermelding van Burgst is volgens de toponymist Chr. Buiks ...
Gebieden
Emerpad (Haagse Beemden)
Emerpad (Haagse Beemden) 1979 tot heden
Dit fietspad, aangelegd in 1979, ligt tussen de Emerparklaan en de ...
Gebieden
Emerparklaan (Haagse Beemden)
De eerste plannen voor de Haagse Beemden van de gemeente Breda dateren...
Gebieden
Opgraving Schoolakkerplein 2007-2008
In de zomer van 2007 en 2008 heeft er archeologisch onderzoek plaatsge...
Archeologie
Straatnamen Princenhage
Straatnamen Princenhage 1200 tot heden
Tot 1942 was Princenhage een zelfstandige gemeente. In dat jaar werd h...
Gebieden
Straatnamen Ginneken
Straatnamen Ginneken 1200 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Opgraving Menno v. Coehoornstraat 2005
In mei 2005 kwam bij de gemeente de melding binnen van de projectontwi...
Archeologie
Opgraving vm. Driehoefijzerterrein 2008
Bij archeologisch onderzoek in het voorjaar van 2008 op het Driehoefij...
Archeologie
Opgraving Wolfslaardreef 2003
De aanleiding voor het onderzoek op de Grote Akker, gelegen tussen ...
Archeologie
Opgravingen Markdal, Oud Hof 1995-2003
In het kader van de landschapsreconstructie van het Markdal werd in ...
Archeologie
Opgraving Boschpoort (de Koepel) 1998
Tijdens een uitgebreide verbouwing van de penitentiaire inrichting Bos...
Archeologie
Opgraving Chassépark zuidzijde 1999
In het voorjaar van 1999 werd bij de sloop van het toegangsgebouw ...
Archeologie
Opgraving Chassépark 2001
In de nazomer van 2001 kon aan de noordwestzijde van het ...
Archeologie
Opgraving Kraanstraat 1997
Op de locatie van de huidige fietsenstalling in de Kraanstraat heeft ...
Archeologie
Dreefnamen Mastbos
Dreefnamen Mastbos 1500 tot heden
Het Mastbos wordt doorsneden door een stelsel van brede dreven. Om ons...
Gebieden
Frederiksdreef (Mastbos)
Frederiksdreef (Mastbos) 1700 tot heden
De Frederiksdreef loopt oost west door het Mastbos van de Stouwdreef ...
Gebieden
Duellaantje (Mastbos)
Duellaantje (Mastbos) 1844 tot heden
Het Duellaantje loopt ongeveer noord zuid door het Mastbos vanaf de ...
Gebieden
Eeuwig Laantje (Mastbos)
Eeuwig Laantje (Mastbos) 1600 tot heden
Het Eeuwig Laantje is het voet- en fietspad dat diagonaal door het Mas...
Gebieden
Heldreef (Mastbos)
Heldreef (Mastbos) 1700 tot heden
De Heldreef loopt ongeveer oost west door het Mastbos van de ...
Gebieden
Kroningslaantje (Mastbos)
Kroningslaantje (Mastbos) 1898 tot heden
Het Kroningslaantje in het Mastbos loopt van de Duivelsbruglaan, ...
Gebieden
Raadhuisstraat (Ginneken)
Raadhuisstraat (Ginneken) 1200 tot heden
De Raadhuisstraat in Ginneken maakt vanouds deel uit van de heerbaan v...
Gebieden
Kerkhofweg, Klampetter (Ginneken)
Deze straat komt al voor op de kaart van het Mastbos, vervaardigd door...
Gebieden
Oranjeplein (Ginneken)
Oranjeplein (Ginneken) 1902 tot heden
Op 15 maart 1902 besloot de gemeenteraad van Ginneken en Bavel een gro...
Gebieden
Kalishoek (Ginneken)
Kalishoek (Ginneken) 1600 tot heden
De Kalishoek is een kort straatje in Ginneken tussen de Ginnekenweg en...
Gebieden
Postlaantje, domineelaantje (Ginneken)
Postlaantje (Ginneken) 1200 tot heden
Volgens Ton van Dun en Ad Jansen zou dit stille voetpad in de dorpskom...
Gebieden
Ginnekenmarkt (Ginneken)
Ginnekenmarkt (Ginneken) 1200 tot heden
De Ginnekenmarkt is vanouds het centrum van het dorp Ginneken. Volgens...
Gebieden
Vrijlandtbrug (Ginneken)
Vrijlandtbrug (Ginneken) 1946 tot heden
Dit romantische bruggetje ligt in het Markdal over de rivier de Mark. ...
Gebieden
Duivelsbrug (Ginneken)
Duivelsbrug (Ginneken) 1100 tot heden
Tegenwoordig zijn we gewend aan een systeem dat de meeste bruggen geno...
Gebieden
Straatnamen Ulvenhout
Straatnamen Ulvenhout 1300 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Daasdonkseweg (Ulvenhout)
Daasdonkseweg (Ulvenhout) 1300 tot heden
De Daasdonkseweg loopt van de Galderseweg naar de Strijbeekseweg en kr...
Gebieden
Schele Brug (Ulvenhout)
Schele Brug (Ulvenhout) 1600 tot heden
Deze brug ligt in de Daasdonkseweg over de rivier de Boven-Mark. Volge...
Bouwwerken
Sulkerpad (Ulvenhout en Breda)
Over de rivier de Mark boven Breda (bovenstrooms, dus ten zuiden van B...
Gebieden
Elfenlaantje (Ulvenhout)
Elfenlaantje (Ulvenhout) 1963 tot heden
Van veel oude straatnamen is de herkomst niet precies bekend. Door ver...
Gebieden
Grimhuysenpark, (Ulvenhout)
Achter de Laurentiuskerk in Ulvenhout stond in het verleden het omgrac...
Gebieden
Oude en Nieuwe Beekhoek (Ulvenhout)
Het pad vanaf de Chaamseweg langs de boerderij de Beekhoek werd volgen...
Gebieden
Pennendijk (Ulvenhout)
Pennendijk (Ulvenhout) 1500 tot heden
De toponymist Chr. Buiks vond vermeldingen van Tulvenhout aenden benne...
Gebieden
Molenstraat (Ulvenhout)
Molenstraat (Ulvenhout) 1300 tot heden
Volgens De historisch-geograaf Karel Leenders vormden de Ulvenhoutsela...
Gebieden
Opgraving Van Coothplein 1998
In het najaar van 1998 werden aan het begin van de Nieuw Ginnekenstraa...
Archeologie
Dorpstraat (Ulvenhout)
Dorpstraat (Ulvenhout) 1300 tot heden
De verklaring van de straatnaam Dorpstraat in Ulvenhout lijkt eenvoudi...
Gebieden
Wilhelminaplein (Ulvenhout)
Het Wilhelminaplein is het plein vóór het voormalige gemeentehuis van ...
Gebieden
Royaaldreef (Ulvenhoutsebos)
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Sint Annadreef (Ulvenhoutsebos)
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Onbenoemdedreef (Ulvenhoutsebos)
De meeste dreven in het Ulvenhoutsebos hebben voor de hand liggende na...
Gebieden
Prinsessenlaantje (Ulvenhoutsebos)
In het Mastbos en in het Ulvenhoutsebos liggen elk twee kronkelende wa...
Gebieden
Straatnamen Bavel
Straatnamen Bavel 1300 tot heden
Tot 1942 maakten Ginneken, Bavel en Ulvenhout en een aantal gehuchten ...
Gebieden
Kerkepad (Bavel)
Kerkepad (Bavel) 1400 tot heden
Het Kerkepad in Bavel begint aan de Kerkstraat, vlak bij de kerk en lo...
Gebieden
Woestenbergseweg (Bavel)
Woestenbergseweg (Bavel) 1300 tot heden
Deze weg loopt van horecagelegenheid de Brouwers aan de Gilzeweg naar ...
Gebieden
Kloosterstraat (Bavel)
Kloosterstraat (Bavel) 1500 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders duidt de Kloosterstraat in Bavel...
Gebieden
Brigidastraat (Bavel)
Brigidastraat (Bavel) 1500 tot heden
De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Brigidastraat een akker...
Gebieden
Kerkstraat, Kerkplein en Kerkeind (Bavel)
De naam Kerkstraat komt in de publicatie over de toponiemen van Ginnek...
Gebieden
Torendreef (Liesbos)
Torendreef (Liesbos) 1619 tot heden
De Torendreef is de ongeveer oost west lopende dreef dwars door het ...
Gebieden
Wilhelminalaan (Liesbos)
Wilhelminalaan (Liesbos) 1898 tot heden
De Wilhelminalaan is de slingerdreef in het Liesbos die loopt van de...
Gebieden
Jachthuisdreef (Liesbos)
Jachthuisdreef (Liesbos) 1619 tot heden
De Jachthuisdreef (de voormalige Huisdreef) is de ongeveer noord zuid...
Gebieden
Ettensdreefje (Liesbos)
Ettensdreefje (Liesbos) 1700 tot heden
Het Ettensdreefje is de ongeveer oost west lopende dreef in het ...
Gebieden
Dreefnamen Liesbos
Dreefnamen Liesbos 1200 tot heden
In het Liesbos, Mastbos, Ulvenhoutse Bos, Chaambos en het Sint Annabos...
Gebieden
Straatnamen Effen
Straatnamen Effen 1300 tot heden
Effen maakte tot 1942 deel uit van de gemeente Princenhage, daarna van...
Gebieden
Straatnamen Hazeldonk
Straatnamen Hazeldonk 1300 tot heden
Het bedrijventerrein Hazeldonk werd in 1997 geannexeerd door de gemeen...
Gebieden
Straatnamen Prinsenbeek
Straatnamen Prinsenbeek 1500 tot heden
Prinsenbeek (lang de Beek genoemd) maakte tot 1942 onderdeel uit van d...
Gebieden
Straatnamen Teteringen
Straatnamen Teteringen 1500 tot heden
Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad B...
Gebieden
Het voormalig tramdepot aan de Mastbosstraat
Aan de Mastbosstraat in Princenhage staat een waar monument van indust...
Bouwwerken
Oranjeboomstraat en Talmastraat (Heuvel)
De Oranjeboomstraat en de huidige Talmastraat vormden in de middeleeuw...
Gebieden
Oranjeboombrug, 'Witte Brug' (Heuvel en Boeimeer)
Waarschijnlijk is Molenbrug de verkorting van Oude Molenbrug. Een wate...
Bouwwerken
Postillonstraat (Princenhage)
In 1930 werd de Heuvelstraat ingrijpend gereconstrueerd. Daarbij kwam ...
Gebieden
Heuvelstraat (Princenhage)
Aanvankelijk was de Heuvelstraat een smal en kronkelig straatje dat ee...
Gebieden
Mastbosstraat, Tietaai (Princenhage)
Tot 1907 heeft de Mastbosstraat altijd deel uitgemaakt van een groter ...
Gebieden
Dreef (Princenhage)
Dreef (Princenhage) 1500 tot heden
Breda wordt gepromoot als Nassaustad. Tussen 1404 en 1566 was Breda de...
Gebieden
Doelenstraat (Princenhage)
Rond 1500 werd midden op de brede weg van Breda naar Bergen op Zoom ee...
Gebieden
Haagsemarkt (Princenhage)
Haagsemarkt (Princenhage) 1500 tot heden
De Haagsemarkt vormt vanouds het centrum van het dorp Princenhage, sin...
Gebieden
Tweegelandenbrugweg (Effen)
Voordat in 1929 de Effenseweg werd aangelegd was deze weg de enige ...
Bouwwerken
Raamschoor en Raamschoorseweg (Effen)
Raamschoorseweg (Effen) 1500 tot heden
Het Raamschoor is een geel geverfd betonnen bruggetje op kruising van ...
Gebieden
Overasepad en Overaas Vlonderke (Effen)
Op woensdag 26 juni 2013 openden wethouder Selk Akinci en de ...
Bouwwerken
Oude Rijsbergsebaan (Effen)
De Oude Rijsbergsebaan is een restant van de oude doorgaande weg van...
Gebieden
Rijsbergseweg (Effen)
Rijsbergseweg (Effen) 1800 tot heden
Breda ligt in het midden van een ster van oude rijkswegen die alle kan...
Gebieden
Boterstafweg (Effen)
Boterstafweg (Effen) 1850 tot heden
Na de annexatie van 1942 werd dit weggetje tussen de Rijsbergseweg en ...
Gebieden
Pastoor Anssemsstraat (Effen)
Midden in het dorp Effen ligt een groen plein uit de jaren negentig ...
Gebieden
Effenseweg (Effen)
Effenseweg (Effen) 1500 tot heden
Het dorp Effen is een van de meest recent ontstane dorpen in de gemeen...
Gebieden
Diunt (Hazeldonk)
Diunt (Hazeldonk) 1500 tot heden
Waar ligt Diunt (spreek uit: Djunt)? Het weggetje ligt aan de westzijd...
Gebieden
Oude Trambaan (Hazeldonk)
Oude Trambaan (Hazeldonk) 1898 tot heden
De Oude Trambaan op Hazeldonk is een fietspad dat oost west door het ...
Gebieden
Hazeldonk
Hazeldonk 1300 tot heden
Ten zuiden van Breda ligt, aan de grens met Belgi(tegenwoordig de deel...
Gebieden
Opgraving Sophiastraat 1989
In het najaar van 1989 kon de Archeologische Vereniging Breda in de...
Archeologie
Opgraving toegang Valkenberg 1994
Tijdens de grote onderzoekscampagne in 1994 kon het nieuwe en het oude...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Begijnhof oostzijde 1987
In de zomer van 1988 heeft de Archeologische Vereniging Breda op het t...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Catharinastraat 6-8 1987
Eind januari 1987 startte een kleine proefopgraving op het perceel Cat...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving muurtoren Valkenberg 1986
In het najaar van 1986 is door de Archeologische Vereniging Breda in h...
Archeologie
Opgraving Molenstraat 1991
Vanaf de zomer tot midden december 1991 vond er grootschalig archeolog...
Archeologie
Opgraving Molenstraat 16-20 1988
Tijdens een kleinschalige opgraving heeft de Archeologische Vereniging...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Molenstraat 1985
In de zomer van 1985 had de Archeologische Vereniging Breda de mogelij...
Archeologie
Opgraving Oude Vest 2003
Opgraving Oude Vest 2003 1350 tot 1828
Tijdens een proefsleuvenonderzoek in de zomer van 2003 kon op het voor...
Archeologie
Opgravingen Gasthuispoort 1976 en 1978
In het voorjaar van 1976 werd bij de aanleg van de bouwput voor de nie...
Archeologie
Opgraving Pelmolenstraat 1985
Voorafgaand aan de herinrichting en de bebouwing van de Pelmolenstraat...
Archeologie
Opgraving Willem Merkxtuin 1982
In het voorjaar van 1982 werd, voorafgegaan door een boorcampagne, aan...
Archeologie
Opgravingen Waalse Kerk 1979 en 1982
Voorafgaande aan restauratiewerkzaamheden kon in de Waalse kerk (vijft...
Archeologie
Opgraving Kleine Molenstraat 1982
Tijdens archeologisch vervolgonderzoek aan de zuidzijde van een braakl...
Archeologie
Opgravingen Prinsenkade 1984 en 1992
In de zomer van 1992 werd een opgraving uitgevoerd aan de Prinsenkade....
Archeologie
Opgraving Veemarktstraat 62-64 1984
Voorafgaand aan een omvangrijke restauratie van het negentiende-eeuwse...
Archeologie
Opgraving Kloosterplein 1983
Tijdens de aanleg van een nieuwe hoofdriolering op het Kloosterplein e...
Archeologie
Opgraving Vlaszak 1990
Opgraving Vlaszak 1990 1200 tot 1900
Bij het graven van een bouwput ten behoeve van een groot kantorencompl...
Archeologie
Opgravingen Vlaszak en Boschstraat 1983
Tijdens de begeleiding van de aanleg van een nieuwe hoofdriolering in ...
Archeologie
Opgraving Tolbrugstraat 1 1984
Van 15 december 1983 tot 15 februari 1984 werd een onderzoek uitgevoer...
Archeologie
Voorwerpen
Opgraving Kasteelplein/Stemcomplex 1983
In het najaar van 1983 startte op het terrein van het voormalig comple...
Archeologie
Opgraving Molenstraat / Oude Vest 1983
Opgraving Oude Vest 1983 -700 tot 1980
In de zomer van 1983 kon als vervolg op eerder onderzoek een braakligg...
Archeologie
Trekpad (Prinsenbeek)
Trekpad (Prinsenbeek) 1500 tot heden
In het uiterste noorden van Prinsenbeek, van het voormalig Nieuw Veer ...
Gebieden
Halseweg (Prinsenbeek)
Halseweg (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Halseweg in het buitengebied van Prinsenbeek sluit aan op de Zeedij...
Gebieden
Hooglaarsestraat (Prinsenbeek)
De Hooglaarsestraat is een doodlopende zijweg van de Halseweg. Vaak zi...
Gebieden
Nieuwveerweg, 'Veerseweg' (Prinsenbeek)
Vanuit Beek kon men in het verleden naar het noorden reizen via de hui...
Gebieden
Grintweg (Haagse Beemden)
Grintweg (Haagse Beemden) 1650 tot heden
De Grintweg in de Haagse Beemden maakte voorheen deel uit van de ...
Gebieden
Verloren Hoek (Prinsenbeek)
De huisnummering werd in de stad Breda ingevoerd door de Fransen in 17...
Gebieden
Strijpenseweg (Prinsenbeek)
De toponymist Chr. Buiks heeft de eerste vermelding van Den Strijpensc...
Gebieden
Schutsestraat (Prinsenbeek)
Deze straat wordt volgens de toponymist Chr. Buiks al in 1499 genoemd ...
Gebieden
Vianendreef, 'Koffiestraat' (Prinsenbeek)
Vianendreef (Prinsenbeek) 1650 tot heden
Karel Leenders noemt de Vianendreef een ontginningsweg langs de zuidra...
Gebieden
Postbaan (Prinsenbeek)
Postbaan (Prinsenbeek) 1500 tot heden
Sommige mensen menen dat een zandweg, als hij de Oude Dit-of-dat-baan ...
Gebieden
Moerdijkse Postbaan (Lies)
Sommige mensen menen dat een zandweg, als hij de Oude Dit-of-dat-baan...
Gebieden
Tuintjes (Prinsenbeek)
Tuintjes (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Tuintjes is een smal pad tussen de Schoolstraat en de Neelstraat. D...
Gebieden
Schoolstraat, 'Slikstraatje' (Prinsenbeek)
De oorspronkelijke naam van deze straat is het Slikstraatje. Later wer...
Gebieden
Kapelstraat (Prinsenbeek)
Kapelstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Kapelstraat in Prinsenbeek is genoemd naar een kapel die gewijd was...
Gebieden
Groenstraat (Prinsenbeek)
Groenstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Groenstraat heeft zeer lang twee namen gedragen, die van Groenstraa...
Gebieden
Spoorstraat (Prinsenbeek)
Spoorstraat (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Spoorstraat in Prinsenbeek herinnert ons aan het spoorse verleden v...
Gebieden
Valdijk (Prinsenbeek)
Valdijk (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De Valdijk werd door de toponymist Chr. Buiks reeds genoemd gezien in ...
Gebieden
Beeksestraat (Prinsenbeek)
De Beeksestraat is een van de hoofdstraten van het dorp Prinsenbeek...
Gebieden
Markt (Prinsenbeek)
Markt (Prinsenbeek) 1500 tot heden
De straatnaam Markt in Prinsenbeek dateert pas van 1933. De Markt was ...
Gebieden
Dongensebaan (Teteringen)
Dongensebaan (Teteringen) 1200 tot heden
Langs de Galgenstraat loopt het recreatief fietspad van Breda naar Don...
Gebieden
Oosterhoutseweg (Teteringen)
De Oosterhoutseweg is aangelegd als onderdeel van de Grote Weg van Par...
Gebieden
Zwarte Dijk (Teteringen)
Zwarte Dijk (Teteringen) 1200 tot heden
Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders moet de Zwarte Dijk besc...
Gebieden
Valkenstraat (Teteringen)
Valkenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
Volgens de historisch-geograaf Karel Leenders is het Valkenstraatje ee...
Gebieden
Stidstraat (Teteringen)
Stidstraat (Teteringen) 1200 tot heden
Het Stidstraatje is volgens de historisch-geograaf Karel Leenders van ...
Gebieden
Pius XII-straat (Teteringen)
Paus Pius XII, hoofd van de rooms-katholieke kerk, overleed op 9 oktob...
Gebieden
Oude Hanenstraatje (Teteringen)
Het Oude Hanenstraatje is tegenwoordig een fietspad vanaf de Oosterhou...
Gebieden
Nieuwstraat (Teteringen)
Nieuwstraat (Teteringen) 1948 tot heden
De Nieuwstraat is een van de eerste straten diein de twintigste eeuw i...
Gebieden
Nieuwe Dijkje (Teteringen)
Het Nieuwe Dijkje is een zandweg in de Lage Vucht tussen de Zwarte Dij...
Gebieden
Moleneind (Teteringen)
Moleneind (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte het Moleneind deel uit van de grote verbinding...
Gebieden
Meerberg (Teteringen)
Meerberg (Teteringen) 1200 tot heden
We moeten een onderscheid maken tussen de weg genaamd de Meerberg en...
Gebieden
Lage Weg (Teteringen)
Lage Weg (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote verbinding van...
Gebieden
Sint Josephstraat (Teteringen)
Vanouds maakte deze straat deel uit van de Heistraat, de voormalige gr...
Gebieden
Hoolstraat (Teteringen)
Hoolstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De hoofdstraat van TeteringenDe Hoolstraat maakt, samen met het Hoeven...
Gebieden
Hoeveneind (Teteringen)
Hoeveneind (Teteringen) 1200 tot heden
Het Hoeveneind maakt, samen met de Hoolstraat en het Moleneind, deel u...
Gebieden
Heistraat (Teteringen)
Heistraat (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote baan van Breda...
Gebieden
Groenstraat (Teteringen)
Groenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Groenstraat loopt vanuit de kom van Teteringen in de richting van d...
Gebieden
Galgenstraat (Teteringen)
Galgenstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Galgenstraat is een oude kasseiweg vanaf de Posthoorn (t.h.v. viadu...
Gebieden
Bolderstraat (Teteringen)
Bolderstraat (Teteringen) 1200 tot heden
De Bolderstraat is een verharde weg tussen het Hoeveneind en de Heistr...
Gebieden
Bergsepad (Teteringen)
Bergsepad (Teteringen) 1200 tot heden
Het Bergsepad ligt in de Vuchtpolder en vormde vanouds het voetpad van...
Gebieden
Opgraving Grimhuijsen Ulvenhout 2010
Ten behoeve van een herinrichting van het terrein tussen de Laurentius...
Archeologie
Opgravingen de Singeltjes van Burgst ,1969 en 1970
De Singeltjes bij het landgoed Burgst bestaan tegenwoordig uit ...
Archeologie
Via Breda
Via Breda 2008
De aanleg van de HSL naast de A16 betekende dat de snelle spoorverbind...
Gebieden
De Hogesnelheidslijn
Al in 1973 was door het kabinet Den Uyl gesproken over een Hoge Snelhe...
Bouwwerken
Beyerd Breda, Museum Of The Image
In 2008 opende Beyerd Breda, het eerste museum ter wereld dat zich ...
Bouwwerken
De Haven gaat weer open
De wens om de in 1964 dichtgeworpen Haven weer open te maken leefde al...
Gebieden
Yvonne Né
Yvonne Né 2002
Yvonne werd in Goes geboren in 1958 en studeerde, 'Vrij schilderen', '...
Personen
Teun Hocks
Teun Hocks 1999
Teun Hocks (Leiden, 1947) kreeg zijn opleiding als kunstenaar aan de k...
Personen
Cultureel erfgoed in de Chassékazerne
Het in 1981 betrokken voormalige schoolgebouw aan de St. Jansstraat vo...
Bouwwerken
Vijfde, 'grote' annexatie
Na de annexatie van 1942 volgden nog enkele kleinere grenswijzigingen,...
Gebieden
NAC-stadion
In 1993 werd gestart met plannen voor de renovatie van het NAC-stadion...
Bouwwerken
Lege-land-mythe ontkracht
In 1995 startte een archeologisch onderzoek op het toekomstige bedrijv...
Archeologie
Vinex-wijken
Vinex-wijken 1995 tot 2015
In heel Nederland zijn sinds 1993 plannen gemaakt voor nieuwe stedelij...
Gebieden
Chassépark
Nadat Defensie de Chassazerne verlaten had, schreef de gemeente Breda ...
Gebieden
Architect Herman Hertzberger
De architect Herman Hertzberger studeerde aan ...
Personen
Bouwwerken
Synagoge in ere hersteld
Synagoge in ere hersteld 1992 tot heden
De joodse synagoge in de Schoolstraat functioneerde bijna honderd jaar...
Bouwwerken
Het meisje van Teteringen
Op Eerste Kerstdag 1990 vonden wandelaars vlakbij het Cadettenkamp tus...
Gebeurtenissen
Tiësto
Tiësto 1985 tot 1989
Tiësto werd in 1969 in Prinsenbeek geboren als Tijs Verwest. Zijn carr...
Gebeurtenissen
Heilig Hartkerk gekraakt
Vanwege de leegloop van de kerken besloot het bisdom Breda in 1984 dat...
Bouwwerken
Haagse Beemden
In 1976 werd het gedeelte van de gemeente Prinsenbeek ten oosten van d...
Gebieden
Autoweg E-10 naar Antwerpen
Op 17 januari 1972 openden koningin Juliana van Nederland en koning ...
Gebieden
Pierre Kartner
Een wereldwijd bekende Bredanaar is Pierre Kartner ofwel Vader Abraham...
Gebeurtenissen
Jazzfestival
In 1971 werd in Breda voor de eerste keer het Jazzfestival georganisee...
Gebeurtenissen
Oranje Vrijstaat
Eind jaren zestig ontstond in Amsterdam de kabouterbeweging als ludiek...
Gebeurtenissen
Hans van Mierlo richt D'66 op
Hij woonde al jaren in Amsterdam, maar voor Breda, de stad waar hij in...
Gebeurtenissen
Gastarbeiders in Breda
In het midden van de jaren zestig kwamen de eerste gastarbeidersuit de...
Personen
Demping haven
In 1937 werden de plannen gemaakt voor de Noord-Zuiddoorbraak. De Mark...
Gebeurtenissen
Havermarkt Bredase Place du Tertre
De mensen kregen meer geld en meer vrije tijd en vooral jongeren wilde...
Gebieden
Corry Brokken wint Eurovisie Songfestival
In haar autobiografie Wat mij betreft (2000) blikt Corry Brokken (Bred...
Gebeurtenissen
Maria Goos geboren in Breda
Maria Goos werd geboren in 1956 en groeide op in de Burgemeester Buijs...
Gebeurtenissen
Eerste torenflat in Breda
Eerste torenflat in Breda 1956 tot heden
Na de Tweede Wereldoorlog ging Breda hard op weg naar de vooruitgang e...
Bouwwerken
Kees Pellenaars: hier is't
Kees Pellenaars werd op 10 mei 1913 geboren in Terheijden. Hij werd in...
Gebeurtenissen
Zevenhonderdjarig bestaan van Breda
In 1952 vierde Breda zijn zevenhonderdjarig bestaan. Tegenwoordig zijn...
Gebeurtenissen
Bevrijdingsmonument op de Grote Markt
Het standbeeld van Judith, het monument ter herinnering van de Bredase...
Bouwwerken
Corry Konings in Breda geboren
Corry Konings werd geboren in Breda op 8 september 1951 in de wijk Wes...
Gebeurtenissen
Sanatorium De Klokkenberg
De Klokkenberg is gebouwd als een rooms-katholiek sanatorium voor tube...
Bouwwerken
Molukse gemeenschap
In 1951 kwamen er zon vierduizend Molukse militairen met hun gezinnen ...
Gebieden
De wederopbouwwijken
De wederopbouwwijken 1950 tot 1965
Na de Tweede Wereldoorlog werd er in hoog tempo gebouwd om volksvijand...
Gebieden
Heuvelkwartier
Heuvelkwartier 1948 tot heden
De eerste grote wijk die na de Tweede Wereldoorlog werd gebouwd was he...
Gebieden
Geschied- en Oudheidkundige kring de Oranjeboom
Op 1 januari 1948 werd de Geschied- en Oudheidkundige Kring van Stad e...
Gebeurtenissen
Maycrete-woningen
Maycrete-woningen zijn prefabwoningen die na de Tweede Wereldoorlog op...
Bouwwerken
De vier (later de drie) van Breda
In het centrum van Breda staat de Penitentiaire Inrichting De Boschpoo...
Gebeurtenissen
Bevrijdingskapellen
De jaren van de Tweede Wereldoorlog waren in velerlei opzicht ...
Bouwwerken
Ulvenhout residentie koninklijke familie
Landgoed Anneville werd aangelegd door Prosper Cuijpers van Velthoven ...
Gebieden
Bombardement op de Balfortbrug
Op 23 december 1944 werd een Engelse bommenwerper achtervolgd door een...
Gebeurtenissen
Bevrijding Breda door de Polen
Omdat de Poolse regering weigerde te capituleren voor de nazi's, weken...
Gebeurtenissen
Deportatie van de eerste joden uit Breda
Voor de inval van de Duitsers woonden er in Breda ruim tweehonderd jod...
Gebeurtenissen
Victorietekens aan de Olieton
In 1791 werd een breed gebouw met een zadeldak evenwijdig aan de Bosch...
Bouwwerken
Tweede, 'grote' annexatie
Al vanaf de ontmanteling van de vestingwerken in 1870 deed Breda pogin...
Gebieden
Marga Minco duikt onder
Marga Minco, pseudoniem voor Sara Menco, werd beroemd met haar eerste ...
Personen
Breda in de Tweede Wereldoorlog
De garnizoensstad Breda werd op 13 mei 1940 door Duitse troepen bezet....
Gebeurtenissen
De Chinezenbuurt
De Chinezenbuurt 1930 tot 1939
E van de eerste herkenbare etnische minderheden in Breda werd gevormd ...
Gebieden
De Noord-Zuid doorbraak
De Noord-Zuid doorbraak 1937 tot 1941
Vr de Tweede Wereldoorlog werden al plannen gemaakt voor autowegen ron...
Gebieden
Het Van Koolwijkpark
Tussen de twee wereldoorlogen probeerde Breda zich te profileren als p...
Gebieden
Bredasche Carnavalsvereniging BCV
In 1936 werd de Bredase Carnavals Vereniging opgericht, de BCV. Deze v...
Gebeurtenissen
Burgemeester van Sonsbeeckpark
Op 30 mei 1936 nam burgemeester Van Sonsbeeck afscheid van Breda om al...
Gebieden
Reclame Firma Otten
Petrus Otten vestigde zich in 1887 als smid aan de Havermarkt. Paarden...
Personen
Zes stoomtram-maatschappijen fuseren tot BBA
Nadat op 28 september 1880 de eerste tram tussen Breda en Oosterhout h...
Gebeurtenissen
Passage Nieuwe Ginnekenstraat
Vanaf de Nieuwe Ginnekenstraat geeft een brede passage toegang tot een...
Bouwwerken
Watertoren in de Belcrum
De watertoren in de Belcrum is niet alleen maar een waterbak op poten,...
Bouwwerken
Opening Stedelijk en Bisschoppelijk Museum
In 1928 werd een voorstel in de gemeenteraad behandeld om twee woninge...
Gebeurtenissen
Rietveldvilla's in Montenspark
Ook in de jaren dertig had Breda nog sterk het karakter van een villas...
Bouwwerken
Architecten Korteweg, Verwoerd en Temme
De meest spraakmakende architectencombinatie tussen de twee ...
Personen
Bouwwerken
Reclame voor de Teolin
De Amsterdamse kunstenaar Herman Heyenbroch liet zich bij zijn werk in...
Voorwerpen
Voetballer Kees Rijvers
Kees Rijvers werd geboren in Princenhage (1926) en startte zijn voetba...
Personen
Nieuwe achtervleugel stadhuis
Al in de negentiende eeuw kampte het stadsbestuur met ernstig ruimtege...
Bouwwerken
De Belcrum
De Belcrum 1924
De stad Breda had in de negentiende eeuw geen grondgebied buiten de ve...
Gebieden
Betonwoningen aan de Zandbergdwarsstraat
Vóór de annexatie van 1927 omvatte de gemeente Teteringen ook de ...
Bouwwerken
Warenhuis Vroom & Dreesman
In de jaren twintig en dertig ontstond een forse bouwgolf van warenhui...
Bouwwerken
Onthulling standbeeld Willem III
In 1902, tweehonderd jaar na zijn dood, werd een Nationaal Comitopgeri...
Bouwwerken
De Blauwe Kamer
Het landhuis De Blauwe Kamer is gebouwd in opdracht van mr. M. Tydeman...
Bouwwerken
Het interieur van een zondagsschilder
De behanger Leonard Huijskens (Breda, 1889-1963) woonde samen met zijn...
Personen
De Hollandse Kunstzijde Industrie
In 1919 richtte Charles Stulemeijer, de belangrijkste Bredase ondernem...
Bouwwerken
Grand Theatre
Grand Theatre 1919 tot heden
Vóór de Eerste Wereldoorlog was een avondje uit slechts bereikbaar voo...
Bouwwerken
Burgemeester Van Sonsbeeck
Willem George Alphonse van Sonsbeeck (1877-1969) was van 1919 tot 1936...
Personen
Eerste Stille Omgang
Na 1571 waren er in Breda geen processies meer gehouden ter ere van he...
Gebeurtenissen
De Belgische vluchtelingen
Op 28 juli 1914 verklaarde het keizerrijk Oostenrijk-Hongarije de oorl...
Gebeurtenissen
Hero fabriek
Het valt bijna niemand op dat de letter 'r' in het logo van Hero AG ee...
Bouwwerken
Provinciale tuinbouw- tentoonstelling
Aan het Wilhelminapark lag een groot, braakliggend bouwterrein dat sin...
Gebeurtenissen
Trip van Zoutlandkazerne
Trip van Zoutlandkazerne 1912 tot 1913
Vanaf 1906 was de vestiging van een cavaleriekazerne in Breda een bela...
Bouwwerken
Voetbalvereniging NAC
De Bredase voetbalvereniging NAC werd opgericht in 1912. Het was een f...
Gebeurtenissen
De monumenten van Breda
In 1912 werd het eerste deel uitgegeven van een serie beschrijvingen v...
Voorwerpen
Colonel Parker in Breda geboren
De in 1910 geboren Dries van Kuijk groeide op in de Vlaszak en verdien...
Personen
Sociale woningbouw
In 1901 werd de Woningwet aangenomen. Met deze wet werden mogelijkhede...
Bouwwerken
Koningin onthult Baroniemonument
Op 3 juli 1905 werd het Baroniemonument in het Valkenberg onthuld door...
Gebeurtenissen
Varkensmarkt op het Kasteelplein
In 1845 al werden de varkens (voornamelijk biggen) te koop aangeboden ...
Gebieden
Parketfabriek Aug. Lachapelle
Lachapelle, een Zwitsers bedrijf, ontstond in 1849. De Bredase vestigi...
Bouwwerken
Klooster en kapel aan de Nieuwstraat
In 1849 kochten zusters franciscanessen de voormalige hofhuizen Assend...
Bouwwerken
Electriciteit in Ginneken
Electriciteit in Ginneken 1904 tot heden
In 1904 werd aan de Ulvenhoutselaan in Ginneken een complex geopend va...
Bouwwerken
Voorloper Breda's Museum
Nederland werd vanaf 1870 in snel tempo gemoderniseerd. Bepaalde stede...
Bouwwerken
De Bredasche wielerbaan
De Bredasche wielerbaan 1902 tot 1904
In 1902 werd aan de Baronielaan een wielerbaan geopend. De eigenaar hi...
Bouwwerken
Groot aantal kloosters in Breda en omgeving
In de tweede helft van de negentiende eeuw, na het herstel van de biss...
Bouwwerken
Karolingische vondsten in Princenhage
Over de bewoningsgeschiedenis van Breda in de negende en tiende eeuw i...
Archeologie
Karolingische boomstamput
Al vanaf de bronstijd werden uitgeholde boomstammen ingegraven als wat...
Bouwwerken
Vroegmiddeleeuwse boerderijen
Langs de randen van de beken en vennen vestigden zich nieuwkomers, de ...
Archeologie
Een Romeinse helm in een Brabantse waterput
Een Romeinse helm 200 tot 300
Uit een derde-eeuwse waterput kwamen enkele opmerkelijke voorwerpen te...
Voorwerpen
Huis met Romeinse trekken
In de derde eeuw werd op Steenakker een opvallend huis gebouwd....
Bouwwerken
Veteranen van Romeinse hulptroepen
Na de komst van de Romeinen in Nederland veranderde er bij de inheemse...
Gebieden
Glazen Romeinse halsketting
Sporen van bewoning uit de Romeinse tijd beperken zich niet alleen tot...
Voorwerpen
Kleine puntamfoor op Huifakker
Een amfoor is een Romeinse kruik waarin voedsel werd getransporteerd e...
Voorwerpen
Romeinse republikeinse denarius
Tijdens de opgravingen op Steenakker werd een zilveren denarius gevond...
Voorwerpen
Woonstalhuis uit de late IJzertijd
Huisplattegronden uit de late IJzertijd waren tot voor kort geheel onb...
Bouwwerken
Houten ploegschaar
Ploegen ging vroeger anders dan nu. De keerploeg, die de grond dus doo...
Voorwerpen
Grafurn met dekschaal
Op Steenakker werd een vrijwel ronde grafkuil onderzocht met een diame...
Voorwerpen
Een opmerkelijke begraving op Steenakker
In de vroege ijzertijd was het de gewoonte om overledenen te cremeren ...
Archeologie
De dodenakker op Steenakker
Op de Steenakker in Breda-West werd een vier hectare groot urnenveld o...
Archeologie
Voorraadpot als koelkast
Op De Moskes in de Haagse Beemden werd een minimaal 23 meter lang en e...
Voorwerpen
Grafheuvels voor de bronstijdboeren
Op de dekzandruggen van Breda-West hebben niet alleen boerderijen gest...
Archeologie
Bronzen knopsikkel
Op het terrein De Moskes in de Haagse Beemden zijn uitzonderlijk veel ...
Voorwerpen
De eerste huizen
Omstreeks 1500 v.Chr., in de midden bronstijd, werden de eerste huizen...
Archeologie
Het oudste graf
In Heilaar-Noord werd het tot nu toe oudste graf van Breda teruggevond...
Archeologie
Pijlspits uit de vroege bronstijd
Archeologische vondsten uit het neolithicum zijn schaars in de regio B...
Voorwerpen
Vuurstenen werktuigen
Omstreeks 9800 v.Chr. begon een kortstondige warme periode, die we ...
Voorwerpen
Rederijkerskamer het Vreugdendal heropgericht
Waarschijnlijk omstreeks 1470 is de rederijkerskamer het Vreugdendal v...
Gebeurtenissen
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden
Oudste carnavalskrantje
Eeuwenlang was Vastenavond of Carnaval een feest dat net vóór het begi...
Voorwerpen
HBS op Kasteelplein
De Hogere Burgerschool (HBS) werd in Nederland ingevoerd in 1863. In B...
Bouwwerken
Barbarakerk
Barbarakerk 1866 tot heden
De bekende neogotische architect Piere Cuypers maakte in 1860 de ...
Bouwwerken
Vrouwen en kinderen in Breda
De foto Vrouwen en Kinderen uit Breda uit 1865 is een vroege Bredase f...
Personen
Schilderij van de kermis
Schilderij van de kermis 1860 tot 1862
In 1863 stelde de kunstenaar Petrus van Schendel (1806-1870) in Brusse...
Voorwerpen
Landhuis Wolfslaar
Landhuis Wolfslaar 1862 tot heden
Het landgoed Wolfslaar is voortgekomen uit een boerderij met herenkame...
Bouwwerken
Stadsarchief Breda
Onder koning Willem I regelde een resolutie de openbaarheid van overhe...
Bouwwerken
Nieuwe trottoirs en riolering
In 1861 was de oude bestrating van Breda dringend aan vernieuwing toe....
Gebieden
Machinefabriek Breda, voorheen Backer en Rueb
De Machinefabriek Breda, voorheen Backer en Rueb, werd in 1861 als ven...
Bouwwerken
De oudste foto
In 1826 kon de eerste echte foto worden gemaakt door J.N. Nice. Pas in...
Voorwerpen
Gasverlichting
Sinds 1675 bestond al straatverlichting in Breda. Hiervoor werden plan...
Voorwerpen
IJzergieterij de Etna
In 1856 startte Cornelis Klep met een kachelsmederij aan de Haagdijk d...
Bouwwerken
Spoorlijn naar Roosendaal
In 1854 werd vanuit Antwerpen een spoorlijn aangelegd naar de Moerdijk...
Gebieden
25-jarig bestaan KMA
In 1853 werd met veel feestelijkheden het 25-jarig bestaan van de...
Gebeurtenissen
Bisdom Breda
Op 4 maart 1853 publiceerde paus Pius IX een bulle waarbij hij in Nede...
Gebieden
Generaal Chassé overlijdt
Generaal Baron David Hendrik Chassé (1765-1849) voerde het bevel over ...
Voorwerpen
Personen
Sloop Markendaalse Kerk
Een van de oudste kerken van Breda was de Markendaalse Kerk, gelegen a...
Gebeurtenissen
De haven en de Hoge Brug van C.C. Kannemans
Christiaan Cornelis Kannemans (1812-1884) begon zijn carrière als huis...
Voorwerpen
Personen
Inwijding van de synagoge
Op 22 siewan 5605, of 27 juni 1845, werd de nieuwe synagoge in de Scho...
Gebeurtenissen
Johannes Bosboom en de Grote Kerk
De Haagse schilder Johannes Bosboom (1817-1891), die gehuwd was met de...
Personen
Bouwwerken
Gietijzeren grenspalen
De meest bekende grensovergang tussen België en Nederland vinden we bi...
Voorwerpen
Lunetten A en B
Tijdens de Napoleontische oorlogen bleek dat de traditionele landsverd...
Bouwwerken
De Faam
De Faam 1838
De Faam is een begrip in Breda en ver daarbuiten. Wie kent ze niet: de...
Bouwwerken
Nieuwe voorgevel kerk Waterstraat
De katholieke schuilkerk aan de Waterstraat werd opnieuw opgebouwd in ...
Bouwwerken
Sint Antoniuskerk
De Sint-Antoniuskerk is de grootste waterstaatskerk in Breda. De term ...
Bouwwerken
Bouw begijnhofkerk
Bouw begijnhofkerk 1836 tot 1838
Willem van Zon (Oosterhout, 1783) werd priester gewijd in 1807. In 182...
Bouwwerken
Het klein arsenaal
In 1642 verrees op de Gasthuisvelden een arsenaal ofwel opslagplaats v...
Bouwwerken
Grafmonumenten op Zuylen
In respectievelijk 1826 en 1829 werden aan de Haagweg op Zuylen de kat...
Voorwerpen
Androïde klarinettist
Androïde klarinettist 1828 tot 1839
Cornelis Jacobus van Oeckelen (1798-1865) was een pianomaker uit Breda...
Personen
Begraven in steden verboden
Vanaf 1 januari 1829 was het verboden te begraven in de steden. Al in ...
Gebeurtenissen
Afbraak van de laatste middeleeuwse toren
Nadat de Gevangentoren, een veertiende-eeuwse muurtoren, in de loop ...
Bouwwerken
Koninklijke Militaire Academie
In 1826 begon een nieuwe periode in de geschiedenis van het kasteelcom...
Bouwwerken
Joodse begraafplaats
In het begin van de negentiende eeuw ontstond in Breda een kleine jood...
Bouwwerken
Eerste raadhuis van Teteringen
Na 1795 wist Teteringen zich in een langdurige strijd met Breda op te ...
Bouwwerken
Gasthuis aan de Haagdijk
In 1819 richtten drie katholieke burgers onder leiding van de hier afg...
Personen
Hervormde kerk in Princenhage
In 1800 moesten de hervormden in Princenhage de oude dorpskerk afstaan...
Bouwwerken
Generaal van der Plaat verdedigt Breda
In 1813 vertrokken de Fransen uit Breda en kreeg de stad een garnizoen...
Gebeurtenissen
Personen
Napoleonswegen
Vanaf 1810 werd er op bevel van de Franse keizer Napoleon Bonaparte ge...
Gebieden
'Imbéciles!', Napoleon in Breda
Op 6 mei 1810 bezocht Napoleon Bonaparte Breda, samen met zijn ...
Gebeurtenissen
Lodewijk Napoleon in Breda
In 1806 werd Breda vereerd met een bezoek door de kersverse koning van...
Gebeurtenissen
Mensenredder Willem Buring
Op 22 juni 1804 raakten een vrouw en een kind te water bij de Tolbrug....
Gebeurtenissen
Witgepleisterde gevels
Witgepleisterde gevels 1790 tot 1850
Aan het einde van de achttiende en het begin van de negentiende eeuw w...
Bouwwerken
Mariabeeld van het weeshuis
In de collectie van Breda's Museum bevindt zich een gigantisch Mariabe...
Voorwerpen
Tuinbouw
Tuinbouw 1800 tot 1860
Al in de middeleeuwen was de stad binnen de muren, later de vesting, v...
Gebieden
Prinsenbeek zelfstandige gemeente
Tot 1796 hoorde (Prinsen) Beek, ook parochieel, bij Princenhage. In 17...
Gebieden
Teteringen zelfstandig
In 1280 schonk Arnoud van Leuven het gebruiksrecht van de gemene grond...
Gebeurtenissen
Apotheker en patriot Jean Baptiste Elsen
Jean Baptiste Elsen (1752-1826) stichtte in 1775 aan de Ridderstraat ...
Personen
Eerste democratische stad
De patriotten in de Republiek waren gespireerd door de idee van de Ver...
Gebeurtenissen
Bredasche Courant
Op 29 december 1791 kreeg Willem van Bergen toestemming van het stadsb...
Voorwerpen
Beulszwaard
Dit is het zwaard van de beul van Breda. Aan de ene zijde staat de ...
Voorwerpen
Vishal
Vishal 1792 tot heden
De Vishal is gebouwd voor de afslag van zeevis. Riviervis werd in een ...
Bouwwerken
Vrijmetselaarsloge "het vrije geweten"
Het Vrij Geweeten is de oudste nog bestaande vereniging van Breda. Met...
Voorwerpen
Landhuis Burgst
De oudste vermelding van Burgst dateert uit de twaalfde eeuw. De burch...
Bouwwerken
Adriaan van Campen geradbraakt
Op 17 april 1787 zag het zwart van de mensen op de Grote Markt. De ...
Gebeurtenissen
Lutherse schuilkerk
Lutherse schuilkerk 1786 tot heden
De reformatie begon in 1517 toen Luther zijn stellingen aansloeg aan d...
Bouwwerken
Zwarte moerbei
Het Huis Ocrum is een van de oude statige hofhuizen die de Bredase bin...
Voorwerpen
Adrianus Oomen primus in Leuven
Adrianus Oomen (1758-1817) was een boerenzoon uit Teteringen, ...
Personen
Voorwerpen
Jan Ingen-Housz en de fotosynthese
Jan (of John) Ingen-Housz werd geboren in Breda in 1730, maar zijn wet...
Personen
Herbouw van het Tuchthuis
In de nacht van 7 op 8 april 1774 brandde het tuchthuis op de hoek van...
Bouwwerken
Nieuwe gevel voor de Vleeshal met Sint Joris
In 1615 werd een nieuwe vleeshal ingericht aan de Grote Markt. Melchio...
Bouwwerken
Het Groot Arsenaal
Het Groot Arsenaal 1771 tot heden
In 1682 nam het leger de Gasthuisvelden tussen de rivier de Mark en de...
Bouwwerken
Nieuwe Hoofdwacht
In 1594 werd de kapel op de hoek van de Veterstaat (de huidige Sint Ja...
Bouwwerken
Een nieuwe gevel voor het stadhuis
Na de stadsbrand van 1534 werden het naast elkaar gelegen Groot en Kle...
Bouwwerken
De Lange Stallen
Tussen de Keizerstraat en Achter de Lange Stallen ligt de voormalige c...
Bouwwerken
De vrouwelijke soldaat Maria van Antwerpen
Maria van Antwerpen (1719-1781), ook bekend als Jan van Ant of Machiel...
Personen
Het boek van Van Goor
Thomas Ernst van Goor werd geboren in Breda in 1688 als zoon van Johan...
Voorwerpen
Oostenrijkse Successieoorlog
Breda werd elke vijftig jaar geconfronteerd met oorlog. Tussen 1740 en...
Gebieden
Het huis de Vergulde Kraan
Het huis De Vergulde Kraan aan de Veemarktstraat is samengevoegd uit t...
Bouwwerken
Grenspalen tussen Breda en Oosterhout
In 1725 zijn de grenzen tussen de rechtsgebieden van Breda en Oosterho...
Gebieden
Uitvinder Haagse hopje in Breda geboren
Baron Hendrik Hop junior werd geboren op 27 oktober 1723 in Breda. Zij...
Personen
Processie naar Kevelaar
Na de Vrede van Munster van 1648 mocht de katholieke godsdienst niet m...
Gebeurtenissen
Voorwerpen
Dina met de dartele ogen
De meest bekende rosse buurt in Breda was vanouds de Keizerstraat, het...
Gebieden
Zuiderfrontier van Menno van Coehoorn
In 1701 werd naar ontwerp van de ingenieurgeneraal van de Dienst der F...
Gebieden
Chinese behangselschilderijen
In de Zilveren Eeuw kon de Bredase elite zich blijkbaar kostbare voorw...
Voorwerpen
Schotschriftenschrijver Jacob Campo Weijerman
Jacob Campo Weijerman werd in 1677 geboren even buiten Charleroi als z...
Personen
De Bredaasche Klio van Pieter Nuyts
Pieter Nuyts was schout van Etten, maar was eerst rentmeester van het ...
Voorwerpen
Nieuwe havenkraan
Naar het noorden toe had Breda een scheepvaartverbinding met Holland. ...
Voorwerpen
Torenbekroning Grote Kerk brandt af
Op 11 mei 1694 sloeg de bliksem in in de houten torenbekroning van de ...
Gebeurtenissen
Schuilkerk in de Waterstraat
In 1685 werd begonnen met de inrichting van een nieuwe rooms-katholiek...
Bouwwerken
Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden
Blijde inkomst Willem III
Prins Willem III (1650-1702) hield in 1678 zijn Blijde Inkomst in Bred...
Gebeurtenissen
Architect Pieter Huysers
Pieter Huysers (Breda, 1781-1848) was een toonaangevende architect in ...
Personen
Straatverlichting
In de middeleeuwen bevonden zich her en der enkele lantaarns, bijvoorb...
Voorwerpen
De vrede van Breda
Breda was in 1667 van mei tot eind augustus de plaats voor de vredeson...
Gebeurtenissen
Trapgevel 'Vogel Struys'
Trapgevel 'Vogel Struys' 1529 tot heden
Het huis Vogel Struis wordt al genoemd in 1529. In Breda komen geen st...
Bouwwerken
Schuilkerk in 'De Wereld'
Na 1648 was de uitoefening van de rooms-katholieke godsdienst voorgoed...
Bouwwerken
Pijpenbakker samuel Broen
Bij opgravingen aan de Molenstraat werd een oven aangetroffen waarin s...
Archeologie
Landschap van landgoederen
Vanaf ongeveer 1650 werden er buiten Breda landgoederen aangelegd. Som...
Gebieden
Christiaan Huygens studeert in Breda
Christiaan Huygens, zoon van de beroemde dichter en staatsman Constant...
Personen
Stichting Illustere School
In 1646 nam prins Frederik Hendrik het initiatief om in Breda een vorm...
Gebeurtenissen
Avondmaalsbekers
De Rooms-Katholieke Kerk leert dat tijdens de eucharistieviering het ...
Voorwerpen
Oudemannenhuis aan de Boschstraat
In de middeleeuwen ontstond aan de oostzijde van de stad het complex v...
Bouwwerken
Francois de L'Aubespine gouverneur van Breda
Francois de l'Aubispene, markies de Hauterive en baron van Cheauneuf, ...
Personen
Lutherse Gemeente
Over het ontstaan van de lutherse gemeente in Breda is weinig bekend. ...
Personen
Frederik Hendrik neemt Breda in
Op 21 juli 1637 sloeg prins Frederik Hendrik het beleg rond Breda om e...
Gebeurtenissen
Oudste stadsaanzicht
Deze tekening van Jan Martszen geeft de uittocht weer van het Spaanse ...
Gebeurtenissen
Spaanse barakken
In 1629 reorganiseerden de Spanjaarden hun troepen. In Breda werd een ...
Archeologie
Oudste stadsplattegrond
In 1625 tekende Denis van Alsloot (Brussel of Mechelen, omstreeks 1570...
Gebieden
Spinola neemt Breda in
Het Twaalfjarig Bestand was nauwelijks ten einde (1621) of de Spanjaar...
Gebeurtenissen
Noodmunten
Noodmunten 1577 tot 1625
Tijden van crisis worden vaak weerspiegeld in gehanteerde valuta of mu...
Voorwerpen
De Spinolaschans
Om de stad Breda tijdens het beleg van 1624-1625 uit te kunnen hongere...
Gebieden
Adriaen van der Donck
Adriaen van der Donck 1618 tot 1620
Adriaen van der Donck werd geboren rond 1618-1620 in Breda uit ...
Personen
René Descartes in Breda
René Descartes in Breda 1618 tot 1619
RenDescartes (1596-1650) was een Franse wis- en natuurkundige en filos...
Gebeurtenissen
Het Speelhuis
Het Speelhuis 1618 tot 1824
Midden in het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) en dus in de periode dat...
Bouwwerken
Huis Wijngaarde
In 1614 liet jonker Hendrik van Wijngaerden, die verbonden was aan van...
Bouwwerken
Prinsenkade
Tijdens het Twaalfjarig Bestand (1609-1621) had de stad alle vertrouwe...
Archeologie
De laatste grote stadsbrand
In 1577 brandde de Fellenoord af. De laatste grote stadsbrand was die ...
Gebeurtenissen
Justinus van Nassau gouverneur van Breda
Vanaf 1601 was Justinus van Nassau gouverneur van Breda. Hij was in 15...
Personen
Burgemeesters- portretten
In het stadhuis bevond zich vroeger een serie portretten, geschilderd ...
Voorwerpen
De schaal van Hohenlohe
Graaf Filips van Hohenlohe was luitenant-generaal van Holland en betro...
Voorwerpen
Eerste openbare pomp
In 1598 werd besloten de put op de hoek van de Korte Brugstraat en de ...
Voorwerpen
Ombouw vesting door Maurits
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1566-1648) was Breda afwisselend in h...
Gebieden
Breda veroverd met turfschip
In de zomer van 1589 maakte prins Maurits plannen om Breda bij verrass...
Gebeurtenissen
De Furie van Haultepenne
In de nacht van 26 op 27 juni 1581 pleegde de Spaanse legeraanvoerder ...
Gebeurtenissen
Eerste hervormde predikant in Breda
In de tweede helft van de zestiende eeuw viel de ene katholieke volksk...
Gebeurtenissen
Breda bij de Unie van Utrecht
Op 23 januari 1579 werd de Unie van Utrecht gesloten door Gelderland, ...
Gebeurtenissen
Breda weer aan de prins
Tijdens de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) was Breda afwisselend in h...
Gebieden
Vredesbesprekingen in Breda
Eind 1574 zond de hier afgebeelde Spaanse landvoogd Requesens de Leuve...
Gebeurtenissen
Willem van Oranje huwt Anna van Buren
Het was keizer Karel V zelf die voor zijn geliefde prins Willem van...
Gebeurtenissen
Oudste eigentijdse vestingplattegrond
De oudste eigentijdse plattegrond van Breda wordt bewaard op het Breda...
Voorwerpen
Drieluik in Grote Kerk
Naast het onaangetaste grafmonument voor Engelbrecht II van Nassau in ...
Voorwerpen
Bijzonder glas uit beerput
In 1983 werd aan de Oude Vest een terrein opgegraven dat kort daarvoor...
Voorwerpen
Koninklijke bezoeken
Kleinere Brabantse steden, zoals Breda, kregen maar af en toe bezoek v...
Gebeurtenissen
Paleiskapel
Paleiskapel 1539 tot 1557
De kapel aan de westzijde van het renaissance paleis van graaf Hendrik...
Archeologie
Koperen grafplaat van Willem van Galen
Eén van de weinige figuren uit de Bredase geschiedenis die heel dicht ...
Voorwerpen
Het grafmonument van Renesse
Kort na het overlijden van drossaard Frederik van Renesse werd in opdr...
Voorwerpen
De Thoornse marktprijs der rogge
De abdij van Thorn in Limburg bezat vanaf de elfde eeuw vele goederen ...
Voorwerpen
De ordonnantie van Hendrik III
Als het kalf verdronken is, dempt men de put. Na de allesverwoestende ...
Gebeurtenissen
Nieuwe omwalling met blokhuizen
Tussen 1492 en 1543 was de Bourgondische staat voortdurend in conflict...
Archeologie
De Sint-Annakapel in Heusdenhout
De oudste vermelding van de Sint-Annakapel in Heusdenhout is van 1518....
Bouwwerken
Het Mastbos
Het Mastbos 1514 tot 1515
Graaf Hendrik III van Nassau introduceerde niet alleen de renaissance ...
Gebieden
Het laatgotische Nassaumonument
Het grafmonument voor Engelbrecht I met zijn vrouw Johanna van Polanen...
Voorwerpen
Laatste uitbreiding Grote Kerk
Tussen 1510 en 1530 werd de Grote Kerk aan de oostzijde uitgebouwd met...
Bouwwerken
De Raad- en Rekenkamer
De Raad- en Rekenkamer 1510 tot heden
Een van de eerste nieuwe gebouwen die graaf Hendrik III van Nassau in ...
Bouwwerken
Grafmonument voor Jan de Bastaard
Geboren als buitenechtelijke zoon van Jan IV van Nassau en overleden i...
Voorwerpen
Kasteel Gageldonk met zijn kapel
Het kasteel Gageldonk werd waarschijnlijk gebouwd omstreeks 1504-1520 ...
Bouwwerken
Huidige kerk Sint-Catharinadal
Op 8 februari 1501 werd door de priorin van het klooster Sint-Catharin...
Bouwwerken
Sint Anna te drieën
Sint Anna te drieën 1500 tot 1525
Deze eikenhouten beeldengroep stelt de heilige Anna voor met haar doch...
Voorwerpen
Huidenvetters en looikuipen
Bij een opgraving op het achterterrein van Veemarktstraat 62 en 64 wer...
Archeologie
Antoniusvarken
Antoniusvarken 1495 tot 1505
Sinds 1988 gebruikt het Breda's Museum een zestiende-eeuws Antoniusvar...
Voorwerpen
Zwartzusterklooster
Zwartzusterklooster 1500 tot 1602
Omstreeks 1500 bouwden de Zwarte Zusters een klooster aan de Molenstra...
Bouwwerken
Kasteeltje Bouvigne
Kasteeltje Bouvigne 1405 tot 1495
Aan het einde van de vijftiende eeuw werd ter plaatse van het huidige ...
Bouwwerken
Stenen trapgevels
Stenen trapgevels 1495 tot 1566
Na de stadsbranden van 1490 en 1534 werden de huizen herbouwd in steen...
Bouwwerken
De Nieuwstraten
De Nieuwstraten 1495 tot 1566
Na de stadsbrand van 1490 is tot aan de Beeldenstorm van 1566 in Breda...
Gebieden
Eerste stadsbrand
De middeleeuwse huizen in de stad Breda waren grotendeels gebouwd van ...
Gebeurtenissen
Bouw grote toren
Bouw grote toren 1468 tot 1509
De eerste steen voor de huidige Grote Toren werd gelegd in 1468. De ou...
Bouwwerken
Verbouwing kasteel door Jan IV
In de eerste helft van de vijftiende eeuw verbleven de Nassaus op het ...
Bouwwerken
Kapel te Teteringen
Kapel te Teteringen 1445 tot 1809
Een van de altaren in de kapel van Teteringen was gefundeerd in 1450, ...
Bouwwerken
Sacrament van Niervaart naar Breda
Rond 1300 zou in het veen bij Niervaart (het huidige Klundert) een hos...
Gebeurtenissen
Johanna van Polanen sticht kerk en klooster
Uit een oorkonde uit 1440 blijkt dat Johanna van Polanen de bedoeling ...
Bouwwerken
Sint Joostkapel aan de Ginnekenstraat
Op 20 mei 1436 was men druk bezig met de bouw van de Sint-Joostkapel. ...
Bouwwerken
Het wapen van Breda
Het gebruik van een wapen als symbool van de eigen identiteit van de s...
Voorwerpen
Een kerk voor de kleine Jan
In 1410 werd Jan van Nassau geboren en in hetzelfde jaar gaf vader Eng...
Bouwwerken
Blijde inkomst van Engelbrecht en Johanna
De erfdochter van de Polanens, Johanna, trouwde in 1403 met Engelbrech...
Gebeurtenissen
Nieuwe kerk in Princenhage
In 1402 brandde de kerk in Princenhage af. Kort daarna begon men de bo...
Bouwwerken
Bierbrouwerijen
Bierbrouwerijen 1400 tot 1500
Bij opgravingen aan de Nieuwstraat werden op het achtererf van het ...
Archeologie
Woonbuurt aan de Molenstraat
Zelden kon in Breda op zo'n grootschalige manier stedelijke archeologi...
Archeologie
Brandweer bestond al
Brandweer bestond al 1300 tot 1395
Het Houten Boecxke geeft ons heel wat informatie over de brandweer in ...
Gebeurtenissen
Bestrating in Breda
Bestrating in Breda 1300 tot 1395
De oudste wegverharding die bij archeologische opgravingen werd ...
Archeologie
Havenkraan
Havenkraan 1350 tot 1864
De kraan voor het lossen en laden van goederen die per schip vervoerd ...
Voorwerpen
Tombe van Jan III van Polanen
Het graf van Jan III van Polanen ( 1394) is, in tegenstelling tot de t...
Voorwerpen
Personen
Gilden
Gilden 1388
In de middeleeuwen kende Breda schuttersgilden die de stad moesten hel...
Personen
Tombe van Jan II van Polanen
De Grote Kerk was het kloppend hart van het Bredase stadsleven. Hier w...
Voorwerpen
Herberg van de Heer
Herberg van de Heer 1350 tot 1514
Tussen het kasteel en de kerk bevond zich de Herberg van de Heer, late...
Bouwwerken
Burcht van Jan II van Polanen
De Polanens behoorden tot de grootste grafelijke leenmannen in Holland...
Bouwwerken
Markendaalse Kerk
Markendaalse Kerk 1300 tot 1343
De mensen die buiten de muren van Breda woonden werden bijgestaan door...
Bouwwerken
Bouw van stadsmuur
Bouw van stadsmuur 1330 tot 1400
Vrijwel direct nadat hertog Jan III van Brabant de stad Breda had geko...
Archeologie
Kapittelschool
Kapittelschool 1309 tot 1866
De oudste vermelding van scholieren aan de kapittelschool stamt uit 13...
Bouwwerken
Bank van Lening
Lombarden waren Italianen, met name uit Lombardije, die in de ...
Voorwerpen
Onze-Lieve-Vrouwekerk kapittelkerk
De stenen kerk uit de eerste helft van de twaalfde eeuw werd door de g...
Bouwwerken
Herberg van Thorn
Herberg van Thorn 1300 tot 1375
Bij archeologisch onderzoek in de Kraanstraat in 1997 zijn veertiende-...
Archeologie
Burcht ten Houte
Burcht ten Houte 1300 tot 1375
Op de linkeroever van de Aa of Weerijs lag in de middeleeuwen de heerl...
Archeologie
Stadhuis aan de Grote markt
Het stadhuis is het symbool van de stad als een zichzelf besturend lic...
Bouwwerken
Huis Brecht
Huis Brecht 1300 tot 1350
Een van de oudste huizen in Breda is Huis Brecht aan de Cingelstraat. ...
Bouwwerken
Teteringen
Teteringen 1300
Omstreeks 1300 wordt in de archiefstukken Teteringen voor het eerst ve...
Gebieden
Bavel
Bavel 1299
De oudst bekende vermelding van de plaats Bavel komt voor in een akte ...
Gebieden
De Visserstraat
De Visserstraat 1311 tot 1321
De oudste straten van Breda waren de zuid-noord-lopende handelsweg (Gi...
Gebieden
Een Romein in de binnenstad
Onder grote delen van de Bredase binnenstad ligt een aanzienlijk ouder...
Voorwerpen
De Steenakker in de Romeinse Tijd
Steenakker is vanaf de late ijzertijd tot aan het begin van de vierde ...
Gebieden
Klooster St.Catharinadal verhuist naar Breda
Norbertinessen stichtten rond 1270 het klooster Sint-Catharinadal in W...
Gebeurtenissen
De stad krijgt de woeste gronden in eigendom
Op 13 mei 1280 ontvingen de poorters van de stad Breda een belangrijk ...
Gebieden
Pottenbakkersafval
Pottenbakkersafval 1250 tot 1325
De huidige Tolbrugstraat was in de dertiende en veertiende eeuw nog ee...
Archeologie
Kanon van Charles de Héraugière
Toen de commandant van de vesting, Charles de Héraugière, even na 1590...
Voorwerpen
Het Liesbos
Het Liesbos wordt voor het eerst vermeld in een oorkonde van Hendrik V...
Gebieden
Heilige Kruisprocessie
Heilige Kruisprocessie 1425 tot 1500
De Grote Ommegang, die gehouden werd ter ere van het Heilig Kruis, was...
Gebeurtenissen
Princenhage wordt zelfstandig
In de dertiende eeuw behoorde Princenhage tot de zeer grote parochie G...
Gebieden
Breda krijgt stadsrechten
Op 23 juni 1252 schonk de heer van Breda, Hendrik IV van Schoten, een ...
Gebeurtenissen
Oudste stadsverdediging
Oudste stadsverdediging 1250 tot 1300
In de tweede helft van de dertiende eeuw werd Breda omringd met een aa...
Gebieden
Archeologie
Havenstoep of voorde naar het kasteel?
De restauratie van Huis Brecht vormde in 1988 de aanleiding tot uitgeb...
Archeologie
Het Gasthuis
De vroegste vermelding van een gasthuis te Breda dateert van 1246. Tot...
Bouwwerken
Archeologie
De oudste akte in het stadsarchief
In het archief van het Bredase Begijnhof, bewaard op Stadsarchief Bred...
Voorwerpen
Ginneken
Ginneken 1246
De plaatsaanduiding Ginneken komt voor het eerst voor in 1246, maar he...
Gebieden
Bouw oude Begijnhof
Aan de noordzijde van het Kasteelplein zijn de oudste resten opgegrave..