De eerste huizen

Archeologie
-1500
  • grondsporen van bronstijdboerderij  

Omstreeks 1500 v.Chr., in de midden bronstijd, werden de eerste huizen op Bredaas grondgebied gebouwd. Op Huifakker is een boerderij opgegraven die zes meter breed en twintig meter lang was. Deze boerderij was gedekt met een schilddak. Binnenin bevond zich een twee-en-een-halve tot drie meter brede ruimte met aan weerszijden houten palen die het dak droegen. De boerderij bood ruimte aan het boerengezin en zijn vee. Zij kwamen het bouwwerk binnen door deuren in het midden van de lange zijden. Op dezelfde Huifakker zijn ook iets jongere huizen aangetroffen, die op dezelfde manier waren gebouwd.

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief