Bronstijd: vorsten, brons, internationale contacten

Archeologie
-3000 tot -800
  • Grondspoor van een greppel rond grafheuvel  

Tijdens de Nieuwe Steentijd werd er al koper gesmolten om gereedschap en sieraden te maken. Later ontdekte men dat dit materiaal veel gemakkelijker smolt als er tin aan werd toegevoegd. Het nieuwe mengsel werd ‘brons’ genoemd en was gemakkelijker te bewerken dan steen. Deze ontwikkeling bracht een nieuw tijdperk met zich mee. Brons was mooier en vooral sterker dan koper. Het tinerts dat nodig was om brons te maken, was echter zeldzaam in veel gebieden. In Nederland kwam het helemaal niet voor en moest brons dus worden ingevoerd. Omdat brons zo zeldzaam was, verleende het de bezitter ervan een bepaalde status. Verschillende historici stellen dan ook dat in deze periode de klassenmaatschappij ontstond. Brons verving vuursteen als belangrijkste materiaal om gereedschap, wapens en sieraden mee te maken. Toch werd steen nog lang als werktuig gebruikt. Door de noodzakelijke import van brons, kwamen uitgebreide handelsnetwerken in opkomst.

In de Nieuwe Steentijd, de Bronstijd en de IJzertijd werden belangrijke mensen begraven met bijzondere grafgiften. Mannen kregen vaak wapens mee in hun graf. In graven in Duitsland en Frankrijk zijn voorwerpen gevonden die uit het Middellandse-Zeegebied waren ingevoerd, en in Nederland zijn graven gevonden met vondsten uit Zuid-Duitsland en het Alpengebied.

Ook in Breda zijn bronzen voorwerpen uit de bronstijd opgegraven die duiden op de internationale contacten van de bewoners in de omgeving van het huidige Breda. Bijvoorbeeld op het terrein De Moskes in de Haagse Beemden is een gegoten bronzen sikkel aangetroffen. Omdat brons een zeldzaam en kostbaar materiaal is werden voorwerpen vaak hergebruikt en zelden weggegooid. De aangetroffen sikkel is meerdere malen geslepen en vermoedelijk ten behoeve van een rituele depositie begraven.

Ook interessant

de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden
opgraving Gasthuispoort 2015
In de zomers van 2015 en 2016 is door Antea Group een archeologisch on...
Archeologie

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter