Bootvormige woonstalhuizen

Archeologie
1100 tot 1300
229 229

Paalsporen van bootvormige woonstalhuizen

In Breda-West zijn de bij deze akkersporen behorende boerderijtypen opgegraven. Het betreft bootvormige gebouwen met licht gebogen wanden langs de lange zijden en op de kopse kanten twee dicht bij elkaar geplaatste palen, waar ook de toegang was te vinden. Dit type van boerderij was op de Brabantse zandgronden tussen de elfde en dertiende eeuw in gebruik. Ze komen vooral voor in beekdalen en op de flanken van dekzandruggen. De hogere en betere gronden kwamen daardoor geheel vrij voor akkerbouw. Elders in Nederland en België zijn soortgelijke boerderijen opgegraven waaruit bleek dat er niet alleen door de boeren is gewoond, maar dat ook het vee er in een stalgedeelte werd ondergebracht. Daarmee zijn deze woonstalhuizen de verre voorlopers van de latere Brabantse langgevelboerderij.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden

Ook interessant

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven