Booronderzoek KMA terrein 2011

Archeologie
1530 tot 1950
  • Links het het vastleggen van de boorlocatie en het beschrijven van de opgeboorde lagen.  

In 2011 heeft er aan de noordzijde van het KMA terrein een uitgebreide boorcampagne plaatsgevonden op het tracé van een nieuw geplande riolering. In het gehele gebied zijn de invloeden van de vestingbouw tussen 1531 en 1869 zichtbaar, deels door sporen maar ook door diepe verstoringen. Afzonderlijke perioden zijn niet te herkennen.

BR-45-11_topo.jpg BR-45-11_allesporen.jpg
Het plangebied op de huidige topografie. Links de locaties van alle boorpunten

Op enkele plaatsen werd muurwerk aangetroffen dat een relatie kan hebben met het bastion Bek-af.
Onder de soms meters dikke opgebrachte grond waren nog natuurlijke lagen aanwezig, bestaande uit afzettingen van zand, veen en klei. In het westen van het plangebied is een zone te onderscheiden waar verlanding heeft plaatsgevonden. in de binnenbocht van de Mark.Verder is er een stijging in de natuurlijke lagen waargenomen, van west naar oost, van de laaggelegen stroomgeul naar de hoger gelegen oever van de rivier of rivierdal.
De vraagstelling vooraf of er ter plaatse eilandjes in de Mark aanwezig waren, kon niet beantwoord worden. Het opboren van dekzand op één boorlocatie was de enige aanwijzing voor een hoger gelegen locatie.

BR-45-11_3.jpg BR-45-11_1.jpgLinks worden de opgeboorde lagen in de gutsboor schoongemaakt . Rechts de inhoud van de gutsboor met daarin een dikke kleilaag, afgezet door de Mark.

Ook interessant

Opgraving KMA - kasteel / kapel 1992
In het laatste kwartaal van 1992 heeft de gemeente Breda een opgraving...
Archeologie
Ontmanteling van de vesting
In de tweede helft van de negentiende eeuw werd de verdediging van Ned...
Gebieden
Ombouw vesting door Willem III
In 1682 werd in opdracht van stadhouder-koning Willem III de vesting B...
Gebieden
Oudste eigentijdse vestingplattegrond
De oudste eigentijdse plattegrond van Breda wordt bewaard op het Breda...
Voorwerpen

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter