Bolderstraat (Teteringen)

Gebieden
1200 tot heden
  • De Bolderstraat, een klein zijweggetje van het Hoeveneind (bron: Google Streetview)  

De Bolderstraat is een verharde weg tussen het Hoeveneind en de Heistraat en een onverharde weg tussen de Heistraat en de Oosterhoutseweg. Ten oosten van de Oosterhoutseweg is het straatje tegenwoordig particulier eigendom en geen openbare weg meer.
De Bolderstraat heet niet zo omdat hier karren door heen bolderden of iets in die geest. Op het minuutplan van het kadaster van 1824 van Teteringen staat dit straatje aangegeven als het Heistraatje. Heel veel straten in Teteringen heetten toen zo. In de wegenlegger van de gemeente Teteringen van 1951 heet het nog steeds het Heistraatje. In 1963 gaf de gemeenteraad van Teteringen het straatje de naam Bolderstraat. De streekarchivaris had oude vermeldingen gevonden van de Bolderstraat en hij zei: Het is zinvol om oude in onbruik geraakte benamingen in ere te herstellen. Deze oude Bolderstraat is echter niet de huidige. De toponymist Chr. Buiks heeft een vermelding gevonden van de Bollaertstraete uit 1531. In 1539 strekte de Bolllaerstrate zich uit tot aan het Bergse Voetpad. Dit kan dus niet de huidige Bolderstraat zijn. In 1634 wordt gesproken van de Bolderstrate op de Meerberch. De Bollaerts Buynder lag in 1551 in de Leege Moeren omtrent het Moerdijcxken, dus ten westen van de Meerberg. Buiks zegt dat de Bolderstraat waarschijnlijk genoemd is naar een familie Bollaerts. Het gebeurde vaak dat een straatnaam ontleend werd aan de naam van de familie die hier eigendommen had liggen.

Literatuur

Chr. Buiks, Toponiemen van Teteringen (z.p., 1990).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Meer over...

Ook interessant

Straatnamen Teteringen
Straatnamen Teteringen 1500 tot heden
Tot 1795 behoorde het dorp Teteringen tot de jurisdictie van de stad B...
Gebieden
Hoeveneind (Teteringen)
Hoeveneind (Teteringen) 1200 tot heden
Het Hoeveneind maakt, samen met de Hoolstraat en het Moleneind, deel u...
Gebieden
Heistraat (Teteringen)
Heistraat (Teteringen) 1200 tot heden
Vanouds maakte deze weg deel uit van de grote baan van Breda...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief