Blokdijk (Waterdonken)

Gebieden
1300 tot heden
  • Zicht op Teteringen vanuit de Vuchtpolder in 1976 (Foto: Johan van Gurp, BN De Stem)  

Tot de dag dat de grondwerkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe woonwijk Waterdonken (Korte Vucht of Blokvucht) begonnen, lag hier nog steeds, tussen de weilanden, het oude Blokdijkje. Op dezelfde plaats kwam een nieuw, noordzuid-lopend fietspad tot aan de Zwarte Dijk onder Teteringen. Dit kreeg in 2008 uiteraard weer de oude naam. Men vond echter de naam Blokdijkje, eindigend op -je, niet gepast, vandaar dus Blokdijk. De weg ligt enigszins verhoogd en heeft dus nog steeds een dijkachtig aanzien.

Het oude Blokdijkje
Op het minuutplan van het kadaster van 1824 van Teteringen staat het weggetje aangegeven als het Blook Dijkje en in de wegenlegger (een registratie van openbare wegen) van de gemeente Teteringen van 1951 als het Blokdijkje.

Blokvormige percelen
De naam van het dijkje hangt uiteraard samen met die van de Blokvucht of Korte Vucht. De toponymist Chr. Buiks vond een vermelding reeds uit 1353 van een goed (onroerend goed) van Willem van Eechoven in de Vucht bij Breda, geblokt in negen blokken, dus verdeeld in negen blokvormige percelen. De Korte Vucht of Blookvucht wordt genoemd in 1838.

Literatuur
Chr. Buiks, Noordbrabantse plaatsnamen, Teteringen (z.p., 1990).
K.A.H.W. Leenders, Cultuurhistorische landschapsinventarisatie gemeente Breda (Breda, 2006). ErfgoedRapport Breda, nummer 1.

Ook interessant

(Princen-)hage of Mertersem (gehucht)
Princenhage bestond voor 1500 niet ! Zo omschrijft Leenders Princenha...
Gebieden
de Rith, Rithsestraat (gehucht)
De Rith is een oud buurtschap, aanvankelijk een eenzijdig straatgehuc...
Gebieden
Geersbroek (gehucht)
Geersbroek (gehucht) 1400 tot heden
Het gehucht Geersbroek ligt voor het overgrote gedeelte in de gemeente...
Gebieden
Bavel-Kerkeind (gehucht)
Bavel-Kerkeind (gehucht) 1299 tot heden
De historische kom van Bavel, ook wel Kerkeind genoemd is een wat dich...
Gebieden
Opgraving Heilaar-Noord 2006
In het voorjaar en zomer van 2006, van 18 april tot 11 juli, heeft het...
Archeologie
Ulvenhout (gehucht)
Ulvenhout (gehucht) 1000 tot heden
Begin 19e eeuw was Ulvenhout een enkele vrij dicht bebouwde straat. Bi...
Gebieden
Bieberg (gehucht)
Bieberg (gehucht) 1474 tot heden
De eerste vermelding van de Bieberg dateert uit 1474 en betreft een &q...
Gebieden
Opgraving Montessoristraat 2015/16
In de winter van 2015 en het voorjaar van 2016 hebben archeologen van ...
Archeologie
de Roskam (gehucht)
de Roskam (gehucht) 1500 tot 1975
Het gehucht de Roskam lag aan het einde van de Napoleonbaan vanuit Ant...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Nieuwsbrief