Archeologische beleidskaart

Gebieden
-12000 tot heden
  •  

Op de Archeologische beleidskaart zijn de aanwezige archeologische waarden en verwachtingen in een kaartbeeld weergegeven. Daarop worden archeologisch waardevolle gebieden en archeologische onderzoeksgebieden onderscheiden. Het verschil zit in het aanwezig c.q. afwezig zijn van vastgestelde / aangetoonde archeologische waarden. 

beleidskaart_web.jpg

Toelichting kaart

We onderscheiden twee soorten van archeologisch waardevolle gebieden: beschermde archeologische monumenten (donker paars) en gebieden met behoudenswaardige (licht paars) archeologische waarden. Voor terreinen waar nog geen waarden van bekend zijn onderscheiden we terreinen met een hoge (roze), middelhoge (groen) of lage (geel) archeologische verwachting. 

Voor gebieden met een waarde of verwachting kan nader archeologisch onderzoek verplicht zijn bij (grond)werkzaamheden. Ontgronde, verstoorde en reeds archeologisch onderzochte terreinen (zwarte kruislingse arcering) hebben uiteraard geen archeologische beperkingen meer. Een aantal gebieden kennen een specifieke bepaling als gevolg van al eerder uitgevoerd onderzoek. Deze zijn aangeven middels een groene arcering.

De Archeologische Beleidskaart gemeente Breda wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van uitgevoerde archeologische onderzoeken. De beleidskaart op deze website is dus altijd de meeste actuele en geldende versie. Eventuele gedownloade pdf’s of zelf geprinte versies van deze beleidskaart kunnen verouderd zijn en niet het correcte geldende archeologische beleid van de gemeente Breda voor een specifieke locatie weergeven.

Ook interessant

Bagven (gehucht)
Bagven (gehucht) 1290 tot 1999
Het gehucht Bagven bestaat eigenlijk uit twee delen. Het eerste (en jo...
Gebieden
Opgravingen Ettensebaan-Bagven 2015-2019
In de periode 2015- 2019 hebben archeologen van de Gemeente Breda tijd...
Archeologie
Archeologische beleidskaart
Archeologische beleidskaart -12000 tot heden
Op de Archeologische beleidskaart zijn de aanwezige archeologische ...
Gebieden
Opgraving Nieuweweg Hotel Nassau 2015
Bij archeologische onderzoek in de zomer van 2015 werden er tijdens de...
Archeologie
Waarneming Nassaustraat 1
In maart 2015 kwam tijdens een archeologische begeleiding aan de Nassa...
Archeologie
Opgraving Speelhuisplein / Lunet Coehoorn 2017
In oktober en november 2017 heeft er archeologisch onderzoek plaatsgev...
Archeologie
Opgravingen Dreef (Hof ter Dreef) Princenhage 2015
Opgravingen Dreef 2015 900 tot 1300
Tijdens archeologisch onderzoek aan de Dreef in Princenhage in septemb...
Archeologie
(Prinsen-)Beek (gehucht)
(Prinsen-)Beek (gehucht) 1200 tot heden
Prinsenbeek-dorp heette vanouds kortweg De Beek. In 1942 werd het de h...
Gebieden
Ginneken (gehucht)
Ginneken (gehucht) 1000 tot heden
Voordat Ginneken een uiterst "playsant" dorp werd had het al...
Gebieden

Locatie

Deel dit artikel

Facebook Twitter

Handige links

Nieuwsbrief