Archeologische beleidskaart

Gebieden
-12000 tot heden
Kaarten vaste afbeelding Kaarten vaste afbeelding

Op de Archeologische beleidskaart zijn de aanwezige archeologische waarden en verwachtingen in een kaartbeeld weergegeven. Daarop worden archeologisch waardevolle gebieden en archeologische onderzoeksgebieden onderscheiden. Het verschil zit in het aanwezig c.q. afwezig zijn van vastgestelde / aangetoonde archeologische waarden.

Toelichting kaart

We onderscheiden twee soorten van archeologisch waardevolle gebieden: beschermde archeologische monumenten (donker paars) en gebieden met behoudenswaardige (licht paars) archeologische waarden. Voor terreinen waar nog geen waarden van bekend zijn onderscheiden we terreinen met een hoge (roze), middelhoge (groen) of lage (geel) archeologische verwachting.

Voor gebieden met een waarde of verwachting kan nader archeologisch onderzoek verplicht zijn bij (grond)werkzaamheden. Ontgronde, verstoorde en reeds archeologisch onderzochte terreinen (zwarte kruislingse arcering) hebben uiteraard geen archeologische beperkingen meer. Een aantal gebieden kennen een specifieke bepaling als gevolg van al eerder uitgevoerd onderzoek. Deze zijn aangeven middels een groene arcering.

De Archeologische Beleidskaart gemeente Breda wordt regelmatig bijgewerkt naar aanleiding van uitgevoerde archeologische onderzoeken. De beleidskaart op deze website is dus altijd de meeste actuele en geldende versie. Eventuele gedownloade pdf’s of zelf geprinte versies van deze beleidskaart kunnen verouderd zijn en niet het correcte geldende archeologische beleid van de gemeente Breda voor een specifieke locatie weergeven.

Deel dit artikel

Nieuwsbrief

Aanmelden
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven