Voormalige meisjesschool Maria Immaculata, Viandenlaan 10, is nu gemeentelijk monument

25-02-2016

Het college van Burgemeester en Wethouders heeft de voormalige meisjesschool aan de Viandenlaan aangewezen als gemeentelijk monument. Het gebouwtje staat aan de westzijde van de Viandenlaan, in de zichtas van het Schoolakkerplein, met nu opnieuw een fraai torentje. Het gebouw heeft een grote cultuurhistorische waarde. Het is een bijzonder exemplaar van een school uit de Wederopbouw. De school is in 1953 aanbesteed en in 1954 gebouwd en is ontworpen door de Ginnekense architecten A. Siebers en W. van Dael.
Wethouder Selçuk Akinci van Erfgoed en Cultuur: Het erfgoed van Breda bepaalt mede de aantrekkelijkheid en sfeer van onze stad. Deze voormalige meisjesschool heeft een belangrijke rol gespeeld in het verleden van het Ginneken en zijn bewoners en het is een zeer karakteristiek pand. Zeker nu het torentje weer terug is als baken en icoon voor de wijk.

Viandenlaan school
Rolschaatsende jeugd op de rolschaatsbaan op het Schoolakkerplein in 1954, met op de achtergrond de zojuist opgeleverde school aan de Viandenlaan. Foto: Hans Chabot. (Beeldbank Stadsarchief Breda)

Maria Onbevlekte Ontvangenis

De oorspronkelijke naam van de school was de Maria Immaculataschool. 'Maria Immaculata' betekent Maria Onbevlekte Ontvangenis. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria is een dogma van de Katholieke Kerk. De kerk stelt dat Maria, de moeder van Jezus Christus, verwekt werd en ter wereld kwam zonder met de erfzonde te zijn bevlekt. Volgens de katholieke geloofsleer brengt de bijzondere uitverkiezing van Maria met zich mee dat zij de enige mens in heel de geschiedenis is wiens ziel nooit met enige zonde bevlekt geweest is, zelfs dus niet met de erfzonde. Het dogma werd op 8 december 1854 afgekondigd door paus Pius IX. Met zijn encycliek Fulgens Corona van 8 september 1953 riep paus Pius XII het jaar 1954, honderd jaar na het uitroepen van het dogma Maria Onbevlekte Ontvangenis, uit tot Mariajaar, precies het bouwjaar van deze school.

Siebers en Van Dael

De school is opgeheven in 1972. Het gebouw is ontworpen volgens de principes van de Delftse School. Het grootste deel van het gebouw heeft nog zijn oorspronkelijke vorm en constructie. De vorm, de kapconstructie en details als het glas in lood, de colonnades en deuren, ze zijn erg bijzonder. Het stedenbouwkundig plan van het Schoolakkerplein en omgeving, waarvan de Maria Immaculataschool deel van uitmaakt, is voor de Tweede Wereldoorlog eveneens ontworpen door Alphons Siebers. (Na de Tweede Wereldoorlog is het plan gewijzigd door de gemeente Breda).
De architect Alphons Siebers (1893-1978), moet beschouwd worden als een van de beste architecten in Breda op dat moment. Hij ontwierp gebouwen in een traditionalistische architectuur. Van modernistische bouwstijlen moest hij weinig hebben. Zijn ideeën kwamen sterk overeen met die van M. Granpré Molière, de belangrijke man van de Delftse School. Hij was actief als architect tot 1966. Hij bouwde veel woonwijken, scholen, raadhuizen en kerken. Voor zijn gebouwen gebruikte hij natuurlijke materialen, zoals hout en baksteen. De constructie moest logisch zijn en het gebouw moest zijn functie duidelijk uitdrukken.

Torentje

De wijkraad Ginneken = Ginneken heeft bij de gemeente aandacht gevraagd voor de cultuurhistorische waarde van het pand, inclusief terugplaatsen van het torentje. Die waarde is bevestigd door het bouwhistorisch onderzoek. De status als gemeentelijk monument biedt bescherming voor de cultuurhistorische waarden en waarborgt het behoud van dit karakteristieke gebouw voor het Ginneken. Kort geleden is een replica van de oorspronkelijke toren teruggeplaatst, die als onlosmakelijk onderdeel van het monument wordt gezien. Dit was een randvoorwaarde voor het verkrijgen van de monumentale status, blijkt uit het bouwhistorisch onderzoek dat bureau Dröge in opdracht van de gemeente heeft uitgevoerd.
Viandenlaan 10 zou eerst onderdeel gaan uitmaken van de brede school Ginneken. De ruimte bleek echter niet meer nodig en inmiddels is naast Viandenlaan 10 een nieuwe school gebouwd. De gemeente heeft besloten het pand af te stoten nu het geen onderdeel is geworden van de brede school.

Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Ideeën?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven