4 juli 2014

Verdedigingswerk onder Dr. Jan Ingen Houszplein

Bij recente opgravingen op het Dr. Jan Ingen Houszplein aan de Haagweg is de gedempte gracht aangetroffen, die onderdeel uitmaakte van het verdedigingswerk Lunet A. Lunet A maakte onderdeel uit van de allerlaatste fase van de vesting om de stad Breda.

BR-383-14_1.JPG
Archeologisch onderzoek op het Dr. Jan Ingen Houszplein

In 1841 werd opdracht gegeven tot de bouw van de lunetten, die aangelegd werden als onderdeel van het zogenaamde Antwerpse Front. Tijdens de Napoleontische oorlogen bleek namelijk dat de traditionele landsverdediging niet meer functioneerde en dat het oprichten van gebundelde linies met vestingsteden als kernpunten noodzakelijk was. Voor Breda betekende dit een versterking van de vesting aan de Antwerpse zijde met de twee lunetten. Op de lunetten werd een bakstenen verdedigingsconstructie (een reduit) gebouwd met bomvrije ruimtes voor de troepen. Slechts 25 jaar na de aanleg van de lunetten werd de vesting al opgeheven. De lunetten kregen een nieuwe functie als gemeentelijke mestbergplaats en petroleumopslag. De gracht rondom Lunet A is nog zichtbaar op stadsplattegronden van rond 1925.

BR-383-14_2.JPG   BR-383-14_3.JPG
Profiel door de gedempte gracht. Grondboringen wezen uit dat de grachtmeer
dan 3 meter diep is geweest


Deel dit bericht

Nieuwsbrief