Twee fasen vestinggracht onder het Stationsplein gevonden

25-02-2016

In het kader van de nieuwbouw van het station heeft de Afdeling Ruimte van de gemeente Breda tussen 26 juni en 5 augustus 2013 archeologisch proefsleuvenonderzoek uitgevoerd op het Stationsplein (Via Breda). Op het plein dat nu (2014, red.) als busstation dient en waarover dagelijks vele reizigers Breda binnenkomen en verlaten, zijn deze zomer proefsleuven gegraven. Het doel van het proefsleuvenonderzoek was het Stationsplein te onderzoeken op archeologische resten in de bodem en deze te documenteren.

BR 308 1320 Stationsplein 1
Een lange proefsleuf tussen de bushaltes

Tijdens het onderzoek zijn grachten gevonden die behoren tot verschillende periodes van de voormalige vestingwerken. De oudste aangetroffen vestinggracht kunnen we plaatsen aan het eind van de 17e eeuw (vestingkaart). De andere gracht is in de 19e eeuw gegraven en eind 19e eeuw weer dicht gegooid (vestingkaart). Omdat de grachten soms wel vier meter diep zijn is een groot deel van het oudere, middeleeuwse sporenniveau doorgraven, maar gelukkig is ter hoogte van een 17e eeuws bastion dit niveau grotendeels bewaard gebleven. In dit gedeelte vonden we enkele greppels die hebben gezorgd voor afwatering en ons een blik gunnen in de verkaveling ten noorden van de laat middeleeuwse stad. Uit de sporen zijn diverse vondsten verzameld; van laat middeleeuws aardewerk tot een mineraalwaterfles uit de 19e eeuw. De resultaten van de opgraving worden op dit moment verwerkt tot een rapport.

BR 308 1320 Stationsplein 2
Documentatie van laat middeleeuwse greppels in het profiel
Idee icoon

Mis je iets? Informatie onjuist? Idee├źn?

Mail je reactie
Erfgoedweb is een initiatief van
gemeente Breda
chevron-up Scroll naar boven