1 juni 2014

Straatnamen van Hazeldonk, Effen en Princenhage staan op Erfgoedweb

Een selectie van straatnamen van Hazeldonk, Effen en Princenhage staat nu op de erfgoedwebsite. Eerder al werden verschillende straatnamen van Teteringen en Prinsenbeek geplaatst. De straatnamen zijn het eenvoudigst terug te vinden door als zoekterm in te tikken 'straatnamen' en de plaatsnaam (Teteringen, Prinsenbeek, Hazeldonk, Effen of Princenhage). De straatnamen zijn ook terug te vinden op de overzichtskaart van Breda op het beginscherm.

Binnenkort volgen het Liesbos, de Heuvel, Bavel, Ulvenhout, Ginneken en het Mastbos. Daarna komen de Haagse Beemden, de Hartel en de Hoge Vucht aan de beurt. Uiteindelijk eindigen we met de eerste ronde in Breda-Centrum.

Straatnamen zijn één van de van de meest voor de hand liggende manieren om je te verdiepen in de geschiedenis van een woonwijk in de stad of een gebied daar buiten. Soms zeggen ze iets over het grondgebruik, de vroegere functie van een weg, een gebouw dat hier gestaan heeft of verwijzen ze naar oude gebiedsnamen. Veel van de namen in het buitengebied en in de dorpen dateren uit de middeleeuwen. Enkele verhalen over straatnamen in Princenhage, Effen en Hazeldonk verwijzen naar de tramlijn van Breda naar Antwerpen, met een zijlijn naar Hoogstraten (Rijsbergseweg, Boterstafweg en Oude Trambaan).


Deel dit bericht

Nieuwsbrief