22 oktober 2014

Steentijdvondsten aan de Seminarieweg

Bij archeologisch onderzoek aan de Seminarieweg zijn sporen en vondsten uit twee verschillende archeologische perioden gevonden; de vroege steentijd en de nieuwe tijd. Heel opmerkelijk was de vondst vanzestien fragmenten bewerkt vuursteen. Deze zijn gedateerd in de vroege steentijd en worden specifiek toegeschreven aan de Tjonger-traditie, ongeveer 12.000 tot 10.000 jaar geleden. Kenmerkend voor deze cultuur zijn bepaalde vuurstenen klingen, schrabbers, spitsen en stekers, maar ook het gebruik van een specifiek type vuursteen afkomstig uit de Noordzeevlakte. In de periode na 9.000 vC. (het Boreaal) is de Noordzeevlakte volgestroomd met zeewater en waren deze vuursteenknollen niet meer bereikbaar. Tijdens de vroege steentijd was er sprake van een cultuur van jagers verzamelaars, waar met name op standwild werd gejaagd, zoals eland, edelhert en everzwijn.
Aan de Seminarieweg is een aantal afslagen en vier werktuigen gevonden: drie stekers en een spits. Van de zestien fragmenten waren er dertien gemaakt van vuursteen afkomstig uit de Noordzeevlakte.In Breda zijn verschillende vindplaatsen van vergelijkbare vuursteenartefacten bekend, bijvoorbeeld bij De Rith en in de dalen van de Mark en Weerijs.

BR-393-14vst%20op%20hand.jpg
Bewerkt vuursteen vers uit het veld.

BR-393-14.006VST1.jpgBR-393-14.007VST1.jpg
Links combinatie werktuig boor-steker, rechts meervoudige middensteker, beide vuursteen uit de Noordzeevlakte.

De opgravingslocatie lag nabij de huidige AKV/St. Joost, ten oosten van het voormalige kasteelterrein en landgoed IJpelaar. Het kasteel IJpelaar is in de15de eeuw gebouwd en in 1824 gesloopt en vervangen door een landhuis. Tijdens het onderzoek zijn twee parallel aan elkaar liggende sloten en twee greppels gevonden. De aangetroffen sloten en greppels hebben waarschijnlijk gezorgd voor afwatering en afscheiding van bepaalde delen van het landgoed en worden in de 17de- 19de eeuw gedateerd.


Deel dit bericht

Nieuwsbrief